Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 3/2017    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1.Κρατικές ενισχύσεις: ο Πίνακας Αποτελεσμάτων (Scoreboard) 2016 δείχνει τα οφέλη του εκσυγχρονισμού των μέτρων ενίσχυσης για τη γρήγορη εφαρμογή τους στα κράτη μέλη. link

2. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να επιβάλλουν ακόμη αποτελεσματικότερα τους κανόνες ανταγωνισμού προς όφελος της απασχόλησης και της ανάπτυξης. link

3. Έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (Trade Facilitation Agreement - TFA). Είναι η σημαντικότερη πολυμερής εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί από την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) το 1995. link

4. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority – EFSA) προτείνει μια απλουστευμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων σε μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, όπως παντοπωλεία, κρεοπωλεία και αρτοποιεία. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να εντοπίσει τους βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων, τις δραστηριότητες ή τις πρακτικές που καθιστούν τους κινδύνους πιο πιθανούς να συμβούν, και τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου. link

5. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών θα ωφεληθούν από την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης σε περιόδους κρίσης, χάρη στους νέους κανόνες που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. link

6. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την Κοινωνική Καινοτομία «European Social Innovation Competition». Υποβολή αιτήσεων έως τις 7 Απριλίου 2017. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:
  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – για την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. link
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς – με βασικό στόχο την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. link
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
    Περίοδος υποβολής από 23 Μαρτίου 2017 έως 17 Μαΐου 2017. link

2. Πρόγραμμα «Επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» του ΟΑΕΔ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 23 Φεβρουαρίου 2017 και θα παραμένει ανοιχτή μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. link

3. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 27 Μαρτίου 2017 και θα παραμένει ανοιχτή μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης (White Paper on Future of Europe). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRRO20170224001 - Εταιρεία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στη χονδρική πώληση των φυσικών προϊόντων τροφίμων και «superfoods» προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε προμηθευτές και παραγωγούς των συγκεκριμένων τροφίμων. Ημερομηνία λήξης: 14 Μαρτίου 2018.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRPL20170220002 - Εταιρεία από την Πολωνία που ειδικεύεται στο διεθνές εμπόριο τροφίμων (κονσέρβες, κατεψυγμένα, αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά) προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε παραγωγούς αυτών των προϊόντων. Ημερομηνία λήξης: 14 Μαρτίου 2018.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRFR20160302001 - Εταιρεία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στη συσκευασία τροφίμων αναζητά ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν πλαστικά κεσεδάκια γιαουρτιού, βάζα για κρέμα και καπάκια αλουμινίου, για συμφωνία υπεργολαβίας. Ημερομηνία λήξης: 17 Σεπτεμβρίου 2017.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BRRO20150706001 - Εταιρεία από τη Ρουμανία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο δομικών υλικών και εργαλείων, προσφέρει τις υπηρεσίες διανομής σε εξειδικευμένους κατασκευαστές αυτών των προϊόντων. Ημερομηνία λήξης: 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη, (Iarnrod Eireann-Irish Rail), Δουβλίνο, Ιρλανδία. Η προκήρυξη αφορά την προμήθεια προϊόντων σκυροδέματος. Αρ. 2015/S 199-362119. Καταληκτική ημερομηνία: 31.12.2018 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «EU-JAPAN SMART CITY PROJECT - CITY PLATFORMS AS A SERVICE», 11 Απριλίου 2017. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 10 Απριλίου 2017. link

2. Φόρουμ με τίτλο: «2nd Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)»,11-12 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Hotel Du Lac, Ιωάννινα. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική», Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 (ώρα 16.00’), ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29). ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Bilateral Meetings in the Framework of the 2nd Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region» στο πλαίσιο του EUSAIR Forum 2017, 11 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Hotel Du Lac, Ιωάννινα.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «FOODSEG», στο πλαίσιο του «6th FOODSEG Symposium», 11-12 Μαιου 2017, Βιέννη, Αυστρία, στον κλάδο της γεωργίας, των τροφίμων και των ζωοτροφών.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Tour d'Europe Stockholm», 31 Μαΐου 2017, Στοκχόλμη, Σουηδία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).