Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 1/2017    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. 130 δισ. ευρώ διατέθηκαν ήδη στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. link

2. Μια οικονομία των υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων. link

3. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά του Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές και νομικές λύσεις προκειμένου να ελευθερωθεί το δυναμικό της οικονομίας δεδομένων της Ε.Ε.. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Υποβολή αίτησης έως τις 22 Φεβρουαρίου 2017. link

2. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το οποίο, σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες, προσφέρει τόνωση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγείς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Στο Πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ. link

3. Νέο, καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων («Equity Fund of Funds») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αυτό το Ταμείο εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους που θα συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμπληρωματικά προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το νέο Ταμείο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, μέσω του νέου Ταμείου στοχεύουμε στην προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα εισέρρεαν στην ελληνική οικονομία. Η συμμετοχή στο νέο Ταμείο σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων δείχνει τη σημασία που αποδίδουν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας». Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) έρευνα και καινοτομία, β) γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια, και γ) γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Το Ταμείο απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές. link

4. Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» και το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. link

5. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Υποβολή αιτήσεων έως 16 Απριλίου 2017. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση του κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων». Υποβολή απόψεων έως 25 Φεβρουαρίου 2017. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Συνοπτική παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας». link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «EU International Co-operation and Development First report on selected results, July 2013 - June 2014». link

3. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 59, Χειμώνας 2016 (Regional Policy Magazine, Issue 59, Winter 2016). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRRU20161011002 - Εταιρεία από τη Ρωσία η οποία ειδικεύεται στη διανομή τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 12 Οκτωβρίου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRPL20161129001 - Εταιρεία από την Πολωνία η οποία ειδικεύεται στην πώληση και διανομή συστατικών τροφίμων, αναζητά παραγωγούς συστατικών τροφίμων. Ημερομηνία λήξεως: 4 Δεκεμβρίου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ - BRRO20161125003 - Εταιρεία από τη Ρουμανία η οποία ειδικεύεται στη διανομή ποτών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομείς ή εμπορικός αντιπρόσωπος για την αγορά της Ρουμανίας. Ημερομηνία λήξεως: 16 Δεκεμβρίου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - BRPL20161028001 - Εταιρεία από την Πολωνία η οποία ειδικεύεται σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε παραγωγούς φωτοβολταικών πάνελ. Ημερομηνία λήξεως: 2 Δεκεμβρίου 2017.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - BOMT20161012001 - Εταιρεία από τη Μάλτα που ειδικεύεται στη διεθνοποίηση και το εμπορικό δίκαιο, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της Μάλτας. Ημερομηνία λήξεως: 2 Δεκεμβρίου 2017

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - BRNL20161207001 - Εταιρεία από την Ολλανδία που ειδικεύεται στην πώληση ανελκυστήρων και συναφών προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος. Ημερομηνία λήξεως: 21 Δεκεμβρίου 2017.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη, (Identity Malta Agency), Μάλτα, Valletta, για την προμήθεια γραφείων και τραπεζιών. Αρ. 2017/S 008-012496. Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2017 και ώρα 10:00. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «CREATION AND UPDATE OF A GUIDE ON IMPORTERS, BUYERS AND WHOLESALE DISTRIBUTORS IN JAPAN», 14 Φεβρουαρίου 2017. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 13 Φεβρουαρίου 2017. link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «University – Industry Interaction Conference», 7-9 Ιουνίου 2017, Dublin, Ιρλανδία. Μειωμένο κόστος συμμετοχής μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2017. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδονησία», 8 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 16.00’), ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29). ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. Ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του έργου «EAGLE2» με τίτλο: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιράν», 1 Μαρτίου 2017 (ώρα 16.00’), Ξενοδοχείο Porto Palace. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «KyivInteriors», 1-3 Μαρτίου 2017, Kyiv, Ουκρανία, στον κλάδο της βιομηχανίας εσωτερικών χώρων (π.χ. κουφώματα, δάπεδα). link

2. Διεθνής Έκθεση «WASSER BERLIN», 28-31 Μαρτίου 2017, Βερολίνο, Γερμανία, στον τομέα της διαχείρισης του νερού. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) στο πλαίσιο της έκθεσης «WASSER BERLIN», 28-31 Μαρτίου 2017, Βερολίνο, Γερμανία, στον τομέα της διαχείρισης του νερού.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).