Newsletter e-flashnews

e-flashnews ΣΒΒΕ header
 τεύχος 12/2016  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ώθηση στις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ήδη η Ε.Ε. και προσθέτει μια νέα εστίαση στις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και στη φορολογία. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε σε ένα νέο σύνολο κανόνων που υποστηρίζουν τις εταιρείες να συγκεντρώσουν χρήματα στις αγορές κεφαλαίων να επενδύσουν και να αναπτυχθούν. Επίσης, θα βοηθήσει τους επενδυτές να παίρνουν καλύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις. link

3. Πρόταση για Οδηγία σχετικά με τα προληπτικά πλαίσια της αναδιάρθρωσης, δεύτερη ευκαιρία και τα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αναδιαρθρώσεων, των διαδικασιών αφερεγγυότητας και την απαλλαγή και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να ενισχύσει την εφαρμογή, την υλοποίηση και την επιβολή του δικαίου της Ε.Ε. προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, και των επιχειρήσεων. link

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων με στόχο να διατηρήσει η Ε.Ε. την ανταγωνιστικότητά της, καθώς η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας μεταβάλει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε. Οι προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες. link

7. Δέσμη μέτρων της Ε.Ε. για τον τομέα του γάλακτος με στόχο την ενίσχυση της θέσης των Ευρωπαίων παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. link

8. Η Μάλτα θα διαδεχθεί τη Σλοβακία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-45 ετών». Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Δεκεμβρίου 2016. link

2. Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας «Διμερής και πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας, δράση εθνικής εμβέλειας». Υποβολή αιτήσεων έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλεια των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Strengthening EU co-operation on Health Technology Assessment (HTA)». Υποβολή απόψεων έως 13 Ιανουαρίου 2017.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής απόψεων για τη διαβούλευση με θέμα: «REACH REFIT evaluation» μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. 15η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τα αποτελέσματά της έρευνας για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. link

2. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2016/739) σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. link

3. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Competition Merger Brief». link

4. Έκθεση της Ε.Ε. σχετικά με την τομεακή της έρευνα για τους μηχανισμούς δυναμικότητας. link

5. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2016 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2016). link
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η Στέγη Νέων Θεσσαλονίκης είναι η φυσική συνέχεια της προστασίας των παιδιών που ξεκινά από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι και την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι από τους ελάχιστους Οργανισμούς που προσφέρουν αυτή τη συνεχή και μακρόχρονη υποστήριξη στα παιδιά. Λειτουργεί από τον Οκτώβρη του 2004 σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Σωματείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ο χώρος εγκαινιάστηκε από τον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Στη δημιουργία της Στέγης Νέων συνέβαλαν οι εξής: κ. Alberto Tazartes (αγορά χώρου), Δημήτριος και Ingeborg Λεκού (ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρου).

Ένα από τα βασικότερα κομμάτια δουλειάς που πραγματοποιείται στην Στέγη Νέων είναι η προετοιμασία των νέων για το επόμενο στάδιο της ζωής τους, αυτό της ημι-αυτονόμησης. Βασικό μέλημα είναι η αναζήτηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών που θα έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Η διαδικασία αυτή απευθύνεται στα παιδιά εκείνα, νεαροί ενήλικες πλέον, που έχουν ζήσει μία αρκετά σημαντική χρονική περίοδο μέσα στην Στέγη Νέων και πλέον νιώθουν την ανάγκη να συνεχίσουν και να σχεδιάσουν τις ζωές τους εκτός Στέγης, στο δικό του σπίτι και σταδιακά με τα δικά τους μέσα, όπως συμβαίνει και σε μία οικογένεια.

Αν είστε στέλεχος σε εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να δώσετε την επαγγελματική δυνατότητα σε κάποιο παιδί που προστατεύουμε να εργαστεί κοντά σας και να αποκτήσει, πέρα από την απαραίτητη προϋπηρεσία, την αρχή μίας ανεξάρτητης ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλ. 2310-288400
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BRRS20160912001 - Εταιρεία από τη Σερβία η οποία ειδικεύεται στη χονδρική πώληση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 3 Οκτωβρίου 2017.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BRBE20160905001 - Εταιρεία από το Βέλγιο η οποία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διαμεσολαβητής. Ημερομηνία λήξεως: 27 Οκτωβρίου 2017.

ΚΑΛΩΔΙΑ - BRES20161024001 - Εταιρεία από την Ισπανία η οποία κατασκευάζει καλώδια θέρμανσης και συγκροτήματα καλωδίωσης αναζητά υπεργολάβο. Ημερομηνία λήξεως: 30 Οκτωβρίου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BRRU20161011001 - Εταιρεία από τη Ρωσία η οποία ειδικεύεται στη διανομή δομικών υλικών, προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 12 Οκτωβρίου 2017.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - BORS20160815002 - Συμβουλευτική εταιρεία από τη Σερβία η οποία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγκ προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (The Borough Council of Gateshead), Gateshead, Ηνωμένο Βασίλειο, για την προμήθεια προϊόντων αρτοποιίας. Αρ. 2016/S 226-412344. Καταληκτική ημερομηνία: 6/1/2017. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΧΗΜΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation - YPO), Wakefield, Ηνωμένο Βασίλειο, για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού. Αρ. 2016/S 228-416179. Καταληκτική ημερομηνία 16/1/2017 ώρα 14:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «YARN FAIR», 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. link

2. Διεθνής Έκθεση «Bauen+Wohnen Salzburg», 2-5 Φεβρουαρίου 2017, Salzburg, Αυστρία, στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης και της θέρμανσης. link

3. Διεθνής Έκθεση «KYIV FASHION», 8-10 Φεβρουαρίου 2017, Kyiv, Ουκρανία, στον κλάδο της μόδας. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).