e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 05/2016  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ο όμιλος ProCredit υπέγραψαν συμφωνία εγγυήσεων για την αύξηση του δανεισμού προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Βάσει της νέας συμφωνίας, ο όμιλος ProCredit θα χορηγήσει 20 εκατ. ευρώ ως δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα κατά τα επόμενα δύο έτη. Τα δάνεια θα συνοδεύονται από εγγύηση του ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χρηματοδότηση Ε.Ε. InnovFin για την καινοτομία», με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία θα επιτρέψει στον όμιλο ProCredit να προσφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους στις καινοτόμες εταιρείες.  link

2. Μέσω της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.  link

3. Κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πότε οι δημόσιες δαπάνες εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. Η καθοδήγηση αυτή θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν πότε μπορεί να χορηγηθεί μέτρα δημόσιας στήριξης, χωρίς να χρειάζεται έγκριση σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.  link

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (European Cloud Initiative): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για υπηρεσίες βασιζόμενες στο υπολογιστικό νέφος και για υποδομή δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η επιστήμη, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες επωφελούνται από την επανάσταση των μαζικών δεδομένων. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» μέχρι τις 9 Ιουνίου 2016 (ώρα 17:00). link

2. Προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016. link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο και επιχειρηματική αποστολή για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής με θέμα: «ICT Cluster & SME Matchmaking Mission» στο Τόκιο, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 14–18 Νοεμβρίου 2016. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 30 Ιουνίου 2016. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Επισκόπηση των ειδικών καθεστώτων για τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/112/EΚ για τον ΦΠΑ». Υποβολή απόψεων έως 30 Ιουνίου 2016.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, e-mail m.nagy@sbbe.gr
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Δυο μελέτες της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013 σχετικά με το θέμα της καινοτομίας και της υποστήριξης επιχειρήσεων. link

2. Έκθεση της Ε.Ε. με θέμα: «Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016: Προφίλ χώρας - Ελλάδα». link

3. Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Competition Brief) με τίτλο: «International enforcement cooperation in mergers: main principles and recent experiences». link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCY20160318001
- Εταιρεία από την Κύπρο η οποία δραστηριοποιείται στην εξαγωγή κατεψυγμένων κρεάτων αναζητά παραγωγούς και προμηθευτές για τους οποίους μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες πρακτορείου ή τον διανομέα σε άλλες αγορές. Ημερομηνία λήξεως: 16 Μαΐου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ - BRIT20160126001 - Εταιρεία από την Ιταλία η οποία ειδικεύεται στην πώληση και διανομή ποτών (με ιδιαίτερη έμφαση στις εισαγόμενες μπίρες) προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε ζυθοποιία. Ημερομηνία λήξεως: 10 Μαΐου 2017.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BRUK20160509001 - Εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία ειδικεύεται στην πώληση και διανομή ενδυμάτων, καλλυντικών, προϊόντων ευεξίας, είδη διατροφής προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εμπορικός αντιπρόσωπος σε επιχειρήσεις που στοχεύσουν τη βρετανική αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 10 Μαΐου 2017.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΕΠΙΠΛΩΝ - BRPL20160309002 - Εταιρεία από την Πολωνία η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή φωτιστικών και επίπλων προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κατασκευαστές. Ημερομηνία λήξεως: 6 Απριλίου 2017.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - BOPT20160204003 - Εταιρεία από την Πορτογαλία η οποία ειδικεύεται στην ενεργειακή απόδοση αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία. Επίσης ενδιαφέρεται για υπεργολαβία. Ημερομηνία λήξεως: 12 Μαΐου 2017.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (YPO), Wakefield, Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια κονσερβοποιημένων τροφίμων (φασόλια σε σάλτσα τομάτας, μαγειρεμένα φασόλια, κονσερβοποιημένα μακαρόνια), αρ. 2016/S 102-182238. Καταλυτική ημερομηνία: 1.7.2016 (14:00). Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Treasury of the Republic of Cyprus), Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών, παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής, πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, αρ. 2016/S 100-179257. Καταλυτική ημερομηνία: 30.6.2016 (13:00). Υποβολή προτάσεων στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «CEB (CLEAN ENERGY BUILDING) 2016», 28-30 Ιουνίου 2016, Karlsruhe, Γερμανία, στον κλάδο της ενέργειας (ενεργειακή απόδοση). link

2. Διεθνής Έκθεση «PANORAMA FASHION FAIR 2016», 28-30 Ιουνίου 2016, Berlin, Γερμανία, στον κλάδο της μόδας. link

3. Διεθνής Έκθεση «RENEWABLE ENERGY WORLD EUROPE 2016», 21-23 Ιουνίου 2016, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). link

4. Διεθνής Έκθεση «INTERFILIERE LYON 2016», 9-11 Ιουλίου 2016, Lyon, Γαλλία, στον κλάδο της ένδυσης. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυ://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/images/newsl_col/link.jpg" width="10px" height="10px" alt="link" style="border:0; outline:none; text-decoration:none;"/>
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).