e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 04/2016  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. (2015/2424) για το Σήμα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης (EU trade mark). link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει την πορεία για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. link

3. Κρατικές ενισχύσεις: η ενδιάμεση έκθεση της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής δείχνει σημαντικές ελλείψεις. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέχρι τις 10 Μάϊου 2016. link

2. Πρόγραμμα «Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» του ΟΑΕΔ Σκοπός είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης µε την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Υποβολή αιτήσεων: από 24 Μαρτίου 2016. link

3. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European SME Innovation Associate» στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες δεξιότητες, σε νέα ταλέντα, σε καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κινητικότητα και ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Υποβολή προτάσεων έως 30 Ιουνίου 2016. link

4. Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης «ERANETΜΕD (second joint call on Environmental challenges and solutions for vulnerable communities)». Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των συμμετεχόντων κρατών για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών συνεργασιών / κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς της Διατροφής, Νερών και Ενέργειας. Υποβολή προτάσεων έως 31 Μάϊου 2016. link

5. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «How to improve productivity and reduce costs in manufacturing!
In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology», διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 12–16 Σεπτεμβρίου 2016 στο Τόκιο, Ιαπωνία και αφορά μάνατζερ - μηχανικοί ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων με γνώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής: 12 Μαΐου 2016. link

6. Επιχειρηματική Αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της έκθεσης «Bio Japan Expo» στο Yokohama, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 9–14 Οκτωβρίου 2016 στους ακόλουθους τομείς:
- φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές
- φάρμακα και Φαρμακευτική έρευνα (εμβόλια, small-molecule drugs, κλπ.)
- ιατρική περίθαλψη, διάγνωση
- βιο-πληροφορική και βιο-απεικόνιση (bioinformatics and bio imaging).
Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ για να καλύψουν τα έξοδά τους. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 9 Ιουνίου 2016. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Improving the environment for start-ups in Europe». Υποβολή απόψεων έως 30 Ιουνίου 2016. link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Evaluation and Review of the ePrivacy Directive». Υποβολή απόψεων έως 5 Ιουλίου 2016. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «EU merger control and innovation» (European Competition Brief). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRFR20160302001
- Εταιρεία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή συσκευασιών για τρόφιμα αναζητά προμηθευτή πλαστικών κεσεδακιών γιαουρτιού. Ημερομηνία λήξεως: 21 Μαρτίου 2017.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ - BRFR20151211001 - Εταιρεία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στην εμπορία πλαστικών ειδών αναζητά προμηθευτή πλαστικών σωλήνων για βιομηχανικές εφαρμογές. Ημερομηνία λήξεως: 5 Ιανουαρίου 2017.

ΕΠΙΠΛΑ - BRBE20150727001 - Εταιρεία από το Βέλγιο που ειδικεύεται στη διανομή ειδικών στρωμάτων και κρεβατιών αναζητά προμηθευτή. Ημερομηνία λήξεως: 16 Αυγούστου 2016.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - BRUK20160226002 - Εταιρεία από την Αγγλία που ειδικεύεται στη διανομή έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και οικιακού αυτοματισμού αναζητά προμηθευτή λογισμικού / εξοπλισμού σε αυτόν τον τομέα. Ημερομηνία λήξεως: 8 Μαρτίου 2017.

ΜΕΤΑΛΛΑ - BRCZ20160128001 - Εταιρεία από την Τσεχία που ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων από μέταλλα (σίδηρο και χάλυβα) προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας ή αντιπρόσωπος σε νέους ξένους προμηθευτές προϊόντων για χρήση σε διάφορους κλάδους (π.χ. μηχανήματα, ενέργεια, χημικά, και στη βιομηχανία τροφίμων). Ημερομηνία λήξεως: 9 Φεβρουαρίου 2017.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - BRTR20160318001 - Εταιρεία από την Τουρκία που ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων και υποδομών αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία με σκοπό την υποβολή πρότασης σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ημερομηνία λήξεως: 6 Απριλίου 2017.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Japan as a hub for the Asian market for European Companies», 26 Μάϊου 2016. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 25 Μάϊου 2016. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «STOFFEN SPEKTAKEL LIEGE 2016», 22 Μαΐου 2016, Liège, Βέλγιο, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (υφάσματα). link

2. Διεθνής Έκθεση «WORLDFOOD AZERBAIJAN 2016», 25-27 Μαΐου 2016, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, στον κλάδο των τροφίμων. link

3. Διεθνής Έκθεση «CASPIAN POWER 2016>>, 7-10 Ιουνίου 2016, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, στον τομέα της ενέργειας. link

4. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW Summer», 16-19 Ιουνίου 2016, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και της γαστρονομίας. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Torino FashionMatch 2016 Brokerage Event» στο πλαίσιο της έκθεσης «TORINO FASHION WEEK», 1-3 Ιουλίου 2016, Τορίνο, Ιταλία, στον κλάδο της ένδυσης. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυ://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/images/newsl_col/link.jpg" width="10px" height="10px" alt="link" style="border:0; outline:none; text-decoration:none;"/>
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).