e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 11/2015  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Καινούργιος κανονισμός της Ε.Ε. για τα νέα τρόφιμα. Αναμένεται η επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 33 νέα προγράμματα για την προώθηση ενωσιακών γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. και σε αγορές τρίτων χωρών. link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank. link

4. 499 εκατ. ευρώ για βασικά έργα μεταφορών στην Ελλάδα. link

5. Νέο διαδικτυακό εργαλείο για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «startup» με στόχο την ενδυνάμωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας ώστε οι επιχειρηματικές ιδέες να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα εφόδια για να ευδοκιμήσουν. Η πύλη ενιαίας εισόδου απευθύνεται αποκλειστικά σε καινοτόμες επιχειρήσεις εντός της Ε.Ε. με κύρια δραστηριότητα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. link

6. 141 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 24 χώρες επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στη διάρκεια του τελευταίου κύκλου του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon2020 - SME Instrument - Phase 1». link

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για τον μη υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. link

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πρόστιμα και παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για τη διαιωνιζόμενη ανεπαρκή επεξεργασία λυμάτων. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)", «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. link

2. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης» του ΟΑΕΔ με στόχο την επιχορήγηση απασχόλησης και ελευθέρων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα:
• Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας,
• Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας από 8 Δεκεμβρίου 2015. link

3. Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα προκηρυχθούν:
• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα link
• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές link
• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «1' λεπτού έρευνα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των startup (νεοφυείς)». Υποβολή απόψεων έως 14 Δεκεμβρίου 2015.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Flash Eurobarometer 421: Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises. link

2. Ετήσια έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη 2014-2105 (Annual report on European SMEs for 2014). link

3. Αναφορά της EUROSTAT σχετικά με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. link

4. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Challenges to Member States' Investment Environments». link

5. Ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα: «Agriculture & Innovation: Funding Opportunities under HORIZON 2020 Calls 2016». link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRRS20140306002
– Εταιρεία από τη Σερβία που ειδικεύεται στη διανομή τροφίμων και ποτών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς που επιθυμούν να εισέλθουν στη σέρβικη αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 5 Μαΐου 2016.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - BRPL20131023001 – Εταιρία από την Πολωνία που εισάγει και διανέμει ξηρούς καρπούς, σπόρους και αποξηραμένα φρούτα προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 18 Μαΐου 2016.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - BRPL20141120001 – Εταιρία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κονσερβοποιημένων τροφίμων προσφέρει υπηρεσίες διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 30 Μαΐου 2016.

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - BRUK20151116001 – Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία ειδικεύεται στη διανομή καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας αναζητά παραγωγό για συμφωνία franchising. Ημερομηνία λήξεως: 25 Νοεμβρίου 2016.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - BRPL20141105001 – Εταιρία από την Πολωνία που παράγει εξοπλισμό παροχής ρεύματος και απομακρυσμένα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης αναζητά υλικά για περεταίρω παραγωγή όπως καλώδια, διακόπτες ισχύος, συνδέσμους. Ημερομηνία λήξεως: 26 Μαΐου 2016.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - RDUK20150917001 - Εταιρεία από τη Σκωτία προσφέρει τεχνολογία για καινοτόμα οικολογικά υλικά για δόμηση.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (North Hertfordshire Homes), Αγγλία, για θερμαντήρες νερού και θέρμανση κτιρίων, αρ. 2015/S 224-408019. Καταλυτική ημερομηνία: 18.12.2015. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - Ανοιχτή προκήρυξη (Amgueddfa Cymru — National Museum Wales), Ουαλία, για πακέτα λογισμικού λογιστικής, αρ. 2015/S 224-408044. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «H2020 Energy Efficiency Call 2016», 8 Δεκεμβρίου 2015, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «ALCOHOLIC BEVERAGE MARKET IN JAPAN», 8 Δεκεμβρίου 2015. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 7 Δεκεμβρίου 2015. link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «AMBIENT ASSISTED LIVING MARKET IN JAPAN», 15 Δεκεμβρίου 2015. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 14 Δεκεμβρίου 2015. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «FEDOBA 2016», 10-12 Ιανουαρίου 2016, Βρυξέλλες, Βέλγιο, στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής. link

2. Διεθνής Έκθεση «AGROEURASIA 2016», 21-24 Ιανουαρίου 2016, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, στον κλάδο των αγροτικών-γεωργικών προϊόντων. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυ://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/images/newsl_col/link.jpg" width="10px" height="10px" alt="link" style="border:0; outline:none; text-decoration:none;"/>
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


eu your_business

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).