e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 05/2015  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Ανακοίνωση της Επίτροπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Creţu, σχετικά με τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών. Ο στόχος της ομάδας αυτής είναι να βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει την ικανότητα εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με στοχευμένες λύσεις για να οδηγήσει στρατηγικά τις επενδύσεις εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια έρευνα στον τομέα των μηχανισμών για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό ανά πάσα στιγμή, με σκοπό την αποφυγή του λεγόμενου «black-out» (μηχανισμοί δυναμικότητα). Η έρευνα θα συγκεντρώσει πληροφορίες για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον εξασφαλίζουν επαρκή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού ή του εμπορίου στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. link

3. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία χρηματοδοτούμενη από την Περιφέρεια του Παλέρμο, 12-15 Ιουλίου 2015, Παλέρμο, Ιταλία, στους ακόλουθους κλάδους: τρόφιμα, βιολογικά τρόφιμα, τουρισμός, μόδα και σχεδιασμός, χειροποίητα προϊόντα, ναυτιλία.

2. Επιχειρηματική Αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων «ICT CLUSTER & SME MATCHMAKING MISSION TO JAPAN» στο Tokyo, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 26–31 Οκτωβρίου 2015 στους ακόλουθους κλάδους:
• Internet of Things / Machine to Machine related products, technologies and services
• Cloud Computing
• Big Data Management
Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ για να καλύψουν τα έξοδά τους. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 30 Ιουνίου 2015.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BRAM20131111001
– Εμπορική εταιρεία από την Αρμενία που ειδικεύετε στην εισαγωγή και την πώληση δομικών υλικών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Ημερομηνία λήξεως: 5 Μαΐου 2016.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BRRS20141205001 - Εταιρεία από τη Σερβία που ειδικεύετε στη διανομή δομικών υλικών (epoxy grout, PVC profiles) και ειδών υγιεινής προσφέρει τις υπηρεσίες της στη σέρβικη αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 18 Μαΐου 2016.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Εταιρεία από την Ισπανία έχει αναπτύξει καινοτόμο συσκευή προστασίας της ασφάλειας ηλεκτρικού πίνακα από της αυξομειώσεις τάσης (innovative impulse resistant fuse for electrical circuits). Η εταιρεία προσφέρει την τεχνολογία αυτή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Ημερομηνία λήξεως: 11 Μάιου 2015.

2. Εταιρεία από τη Σλοβενία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 (H2020 - FTI Pilot - 2015) με θέμα: «Establishment of the energy self-sufficient modular house settlements». Η εταιρεία αναζητά εταίρο από τους ακόλουθους τομείς:
• Βιομηχανία σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού
• Βιομηχανία δομικών υλικών
• Βιομηχανία παραγωγής προκατασκευασμένων σπιτιών
Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση ενδιαφέροντος: 15 Ιουνίου 2015.

3. Εταιρεία από τη Γαλλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (H2020-FTI1-Pilot ή EUROSTARS 2) με θέμα: «Herb drying / food end users to develop new technology to dry culinary herbs». Η εταιρεία αναζητά εταίρο από τους ακόλουθους τομείς:
• Προμηθευτές σπόρων και μαγειρικών βοτάνων
• Βιομηχανία παραγωγής μηχανημάτων πλύσης φρούτων και λαχανικών και/ή μηχανημάτων αποξήρανσης και/ή μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων χρησιμοποιώντας εύκαμπτα υλικά
• Τελικοί χρήστες από τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.
Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση ενδιαφέροντος: 31 Ιουλίου 2015.

4. Εταιρεία από τη Γαλλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 (Η2020 – FTI – Laser / Non-destructive Testing - NDT) με θέμα: «Development of environmentally friendly NDT solution». Η εταιρεία αναζητά εταίρο από τους ακόλουθους τομείς:
• Εταιρία παραγωγής Laser
• Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού για τη διαχείριση δεδομένων (IT developer)
• Τελικοί χρήστες από την αυτοκινητοβιομηχανία.
Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση ενδιαφέροντος: 31 Οκτωβρίου 2015.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «HORIZON 2020: fast track to funding. Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις», Δευτέρα 8 Ιουνίου (17.30-20.30), ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη (αίθουσα Timber 1).

2. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Εξαγωγικές Πιστώσεις & Εξωστρέφεια», Τρίτη 9 Ιουνίου (18.00-21.00), ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη (αίθουσα Crystal).

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: m.nagy@sbbe.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Αγκόλα», 5 Ιουνίου 2015, στα γραφεία του ΣΕΒ, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Φωτοβολταϊκή Ηλιακή Ενέργεια (European Photovoltaic Solar Energy Conference - EU PVSEC 2015), 14-18 Ιουνίου 2015, Αμβούργο, Γερμανία. link

3. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια (EU Sustainable Energy Week), 15-19 Ιουνίου 2015. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνή Έκθεση «INTERFILIERE PARIS 2015», 4-6 Ιουλίου 2015, Παρίσι, Γαλλία στον κλάδο της ένδυσης. link

2. Διεθνή Έκθεση «TRENDSET MÜNCHEN 2015», 4-6 Ιουλίου 2015, Μόναχο, Γερμανία στον κλάδο των επίπλων και της εσωτερικής διακόσμησης. link

3. Διεθνή Έκθεση «Good Food Festival», 29-31 Αυγούστου 2015, Λονδίνο, Αγγλία στον κλάδο των τροφίμων. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ipm eu your_business

echoes

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).