e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 04/2015  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με αλλαγές στα ανώτατα όρια του Πολυετές Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό να επιτρέψει τη χρηματοδότηση 300 εθνικών προγραμμάτων, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία ξεκίνησαν πολύ αργά για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. το 2014. Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν τη μεταφορά € 21,1 δισεκατομμυρίων από το 2014 στην περίοδο 2015-17. link

2. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το εμπόριο όλο και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις εντός της Ε.Ε. αυξάνονται με αργό ρυθμό. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα γλωσσικά εμπόδια, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ορισμένες εταιρείες μπορεί να λαμβάνουν ενδεχομένως μέτρα για τον περιορισμό του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η τομεακή έρευνα αυτή θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του εντοπισμού των εν λόγω μέτρων και την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς. link

3. Μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. link

4. Τα σχέδια της Ε.Ε. για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οικοδομικού τομέα μπορούν να ευοδωθούν μόνο με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη στήριξη προς τις ασθενέστερες περιφέρειες. Σε απάντηση στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διαπίστωσε με ανησυχία ότι η θέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών αγνοείται σε μεγάλο βαθμό, παρά τις ευθύνες που αυτές επωμίζονται στην παροχή στέγασης κατά τόπους και στην επίτευξη ενεργειακής απόδοσης. link

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αριθμητικά στοιχεία για σχεδόν 2500 προϊόντα, (από παιχνίδια έως αυτοκίνητα οχήματα), τα οποία είτε δεσμεύτηκαν κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. είτε απομακρύνθηκαν από τις αγορές διότι ήταν επικίνδυνα για τους καταναλωτές της Ε.Ε. link

6. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (European Social Innovation Competition). Υποβολή αιτήσεων μέχρι 8 Μαΐου 2015. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματική Αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων «BIOTECH Cluster Japan» στο Yokohama, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 12–16 Οκτωβρίου 2015 στους ακόλουθους κλάδους:
• φαρμακευτικά προϊόντα (έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων – εμβολίων)
• ιατρικός εξοπλισμός
• βιοπληροφορική
• ιατρική απεικόνιση - περίθαλψη – διάγνωση.

Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ για να καλύψουν τα έξοδά τους. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 9 Ιουνίου 2015.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Κανονισμός της Ε.Ε. 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα» (General Food Law).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Οδηγός με τίτλο: «Καθοδήγηση για Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της Ε.Ε.» link

2. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το HORIZON 2020 - πιθανότητες συμμετοχής στους διάφορους τομείς του προγράμματος, επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση και πρόσθετες πηγές πληροφοριών. link

3. Οδηγός με τίτλο: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παγκοσμίως» (A global guide to business location). link

4. Οδηγός με τίτλο: «Χρηματοδότηση 2014: Κινητικότητα και συνεργασία των ερευνητών μεταξύ Ευρώπης και Κίνας» (Funding Guide 2014: Researchers’ Mobility and Collaboration between Europe and China). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCY20130823002
- Εταιρία από την Κύπρο που ειδικεύεται στη χονδρική πώληση και διανομή βρώσιμων ελαίων και λιπών, αναζητάει παραγωγούς - εξαγωγείς βρώσιμων ελαίων. Ημερομηνία λήξεως: 27 Μάιου 2015.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRRO20141230001 – Αλυσίδα σουπερμάρκετ από τη Ρουμανία αναζητά παραγωγούς - εξαγωγείς τροφίμων που επιθυμούν να εισέλθουν στη ρουμάνικη αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 1 Νοέμβριου 2015.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BOBG20150119001 - Εταιρία από τη Βουλγαρία που ειδικεύετε στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στη βουλγάρικη αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 7 Απριλίου 2016.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εταιρεία από τη Γερμανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (EUREKA / IraSME / EUROSTARS 2) με θέμα: «Ανάπτυξη μη-τοξικών αντιβακτηριακών επιφανειών χρησιμοποιώντας μεθόδους χαμηλού κόστους» (development of novel non-toxic antibacterial surfaces by use of low-cost processes).

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΝΔΥΣΗ
- Ανοιχτή προκήρυξη σύμβασης (Department of Contracts Notre Dame Ravelin) Floriana, Μάλτα για την προμήθεια ειδικού ρουχισμού εργασίας, αρ. 2015/S 073-128766. Καταλυτική ημερομηνία: 21.05.2015. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Σεμινάριο με τίτλο: «How to do business with Japanese companies», Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2015. Η γλώσσα εργασίας θα είναι αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: m.nagy@sbbe.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA) με θέμα: «Μελλοντική πολιτική για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή» (Future Energy and Climate Change Policy), 28-29 Μάιου 2015 Maastricht, Ολλανδία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW Summer», 11-14 Ιουνίου 2015, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και της γαστρονομίας. link

2. Διεθνής Έκθεση «VINEXPO»,14-18 Ιουνίου, Bordeaux, Γαλλία, στον κλάδο της οινοποιίας. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδήλωση Επιχειρησιακής Συνεργασίας «B2B Wine Meetings» 16-17 Ιουνίου 2015, Bordeaux, Γαλλία στον κλάδο της οινοποιίας. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ipm eu your_business

echoes

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).