e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 12/2014  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Επενδύσεις 315 εκατ. ευρώ της Ε.Ε. για τα επόμενα τρία χρόνια για να δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία της Ε.Ε. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε τρείς πυλώνες:
• δημιουργία ενός νέου στρατηγικού επενδυτικού ταμείου
• θέσπιση ενός «αγωγού έργων» (“project pipeline”), σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα υποστήριξης, για την εστίαση των επενδύσεων εκεί που χρειάζονται περισσότερο
• δημιουργία ενός ‘οδικού χάρτη’ (“roadmap”) για να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και για την άρση εμποδίων του θεσμικού πλαισίου.  link

2. Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2015.  link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της Ε.Ε. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ε.Ε. προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Προδημοσίευση δύο νέων προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που εντάσσovται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020:
• «Επιχειρούμε Δυναμικά»: απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία. link
• «Επιχειρηματική Ευκαιρία» με στόχο τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. link

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δημοσίευσε την επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)» , και «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Διαβούλευση σχετικά με εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr μέχρι 21 Ιανουαρίου 2015
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Ετήσια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. link

2. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreements) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. link

3. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Μέτρα τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν το εμπόριο» (Potentially trade-restrictive measures). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRRS20140306002 - Εταιρεία από τη Σερβία η οποία ειδικεύεται στη διανομή τροφίμων και ποτών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κατασκευαστές που επιθυμούν να εισέλθουν στην σέρβικη αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 7 Νοεμβρίου 2015.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - BRUK20141009001 - Εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία ειδικεύεται στο σχεδιασμού, κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων αναζητά προμηθευτές σύγχρονων επίπλων (οικιακά και γραφείου) για την επέκταση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει. Ημερομηνία λήξεως: 30 Οκτωβρίου 2015.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BOES20140828003 – Συμβουλευτική εταιρεία από την Ισπανία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ισπανική αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 1 Σεπτεμβρίου 2015.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BRRS20140909001 – Εταιρεία από τη Σερβία η οποία ειδικεύεται στο εμπόριο διάφορων προϊόντων (δομικά υλικά, λιπάσματα, άλλα γεωργικά προϊόντα) προσφέρει τις υπηρεσίες της για την περιοχή των Βαλκανίων. Ημερομηνία λήξεως: 16 Σεπτεμβρίου 2015.

ΔΙΑΝΟΜΗ - BRES20140915001 – Εταιρεία από την Ισπανία προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ισπανική αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 7 Οκτωβρίου 2015.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – BOTR20140714002 - Συμβουλευτική εταιρεία από την Τουρκία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην τουρκική αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 13 Αυγούστου 2015.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – BONL20140527003 – Συμβουλευτική εταιρεία από την Ολλανδία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους στην Ολλανδία, το Βέλγιο και γενικά την Ευρώπη. Ημερομηνία λήξεως: 12 Νοεμβρίου 2015.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service), Ballymena, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ 2014/S 232-408599. Καταληκτική ημερομηνία: 16.01.2015. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Lancashire County Council), Preston, Αγγλία για την προμήθεια μηχανισμών ανελκυστήρων για ανάπηρους, αρ 2014/S 231-406840. Καταληκτική ημερομηνία: 16.01.2015. Υποβολή των αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Εuropean Ιnstitute of Public Αdministration) με θέμα: «EU Environmental Law for Non-Lawyers», 2-3 Μαρτίου 2015, Λουξεμβούργο. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «Amsterdam Fashion Week», 16-26 Ιανουαρίου 2015, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας. link

2. Διεθνής Έκθεση «Modefabriek», 25-26 Ιανουαρίου 2015, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας. link

3. Διεθνής Έκθεση «Vision Copenhagen», 28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015, Copenhagen, Δανία, στον κλάδο ένδυσης. link

4. Διεθνής Έκθεση «The Source», 4-5 Φεβρουαρίου 2015, Exeter, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. link

5. Διεθνής Έκθεση «ECOBUILD», 3-5 Μαρτίου 2015, London, Αγγλία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης. link

6. Διεθνής Έκθεση «RESOURCE EVENT», 3-5 Μαρτίου 2015, London, Αγγλία, στον τομέα της ανακύκλωσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Go Green to Environment 2015», 13 Μαρτίου 2015, Sofia, Βουλγαρία, στον τομέα της ανακύκλωσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικές τεχνολογίες. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ipm eu your_business

echoes

een_pact

cbc_hellas  

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).