e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 07/2014  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Κρατικές ενισχύσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε μεταρρυθμίσεις στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης σε τρεις βασικούς τομείς:
• Βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας χάραξης στρατηγικών και διαμόρφωσης πολιτικής, που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και θα υποστηρίζεται από έναν σταθερό πολυετή προϋπολογισμό που θα κατανέμει τους πόρους με στρατηγικό τρόπο
• Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων Ε&Κ, π.χ. με μείωση του διοικητικού φόρτου και πιο ανταγωνιστική κατανομή των χρηματοδοτήσεων
• Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία, π.χ. μέσω νέων συμπράξεων με τη βιομηχανία. link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) εγκαινίασαν νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να διευκολύνουν την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσω των προϊόντων «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την καινοτομία». Το εργαλείο αυτό θα αποτελείται από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων – από εγγυήσεις σε ενδιάμεσους οργανισμούς που χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι δάνεια απευθείας σε επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη σχεδίων έρευνας και τεχνολογίας, στην Ε.Ε. και τις χώρες που συμμετέχουν στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-20. link

4. Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων και ανακαινισμένων κτιρίων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας από πλευράς πόρων και της βελτίωσης των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων. Οι προτάσεις αυτές θα παρέχουν στους κατασκευαστές προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, στους αρχιτέκτονες, στους κατασκευαστές και σε όσους ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν ένα κτίριο, καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία. link

5. Η Ε.Ε. θα επενδύσει περίπου € 1.18 δις στην Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή ηγεσία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα (Electronic Components & Systems for European Leadership - ECSEL) για τη στήριξη της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών να σχεδιάσουν πιλοτικά έργα για ανάπτυξη νέων προϊόντων σε συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας, προγραμματιστές λογισμικού, ερευνητές και πανεπιστήμια. link

6. Σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης (Association Agreement) μεταξύ Ε.E. και Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Νέα Γενιά Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόμος: 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα επενδυτικά σχέδια για το 2014. link

2. Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE 2014-2020» για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές στο ΦΠΑ από το 2015. link

2. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση και την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. link

3. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. link

4. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο «κυκλικής οικονομίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των απορριμμάτων. link

5. Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιούλιος 2014 (European Competition Brief, July 2014 issue). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRRU20140218001 – Εταιρία από τη Ρωσία που ειδικεύεται στο χονδρεμπόριο τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της για παραγωγούς μη-φθαρτάών προϊόντων που επιθυμούν να εισέλθουν στη ρωσική αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – BRUK20140217001 – Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (διανομή και αντιπροσώπευση) σε παραγωγούς τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για την αγγλική αγορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – BRPL20130827001 – Συμβουλευτική εταιρία από την Πολωνία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα την Πολωνία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Λετονία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 20120924021 – Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στη διανομή μεταλλικών προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε κατασκευαστές αυτού του κλάδου που ενδιαφέρονται για τη ρουμάνικη αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 20130405017 – Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στην προώθηση δομικών προϊόντων στην τοπική αγορά προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε κατασκευαστές αυτού του κλάδου.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – BRUK20140515001 – Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στην εμπορία συστημάτων θέρμανσης εσωτερικού χώρου και καλοριφέρ, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (διανομή και αντιπροσώπευση) σε κατασκευαστές αυτού του κλάδου που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγγλική αγορά.

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (All Saints’ Academy Cheltenham), Cheltenham, Αγγλία, για την τροφοδοσία σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2014/S 125-222733. Καταληκτική ημερομηνία: 08.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Agriculture and Rural Development), Belfast, Αγγλία, για την προμήθεια προϊόντων σκυροδέματος, αρ. 2014/S 122-217000. Καταληκτική ημερομηνία: 05.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Nottingham Trent University), Nottingham, Αγγλία, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2014/S 135-242161. Καταληκτική ημερομηνία: 27.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Stoke-on-Trent City Council), Stoke-on-Trent, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων γραφείου, αρ. 2014/S 118-209336. Καταληκτική ημερομηνία: 06.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Stoke-on-Trent City Council), Stoke-on-Trent, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθήκης, αρ. 2014/S 118-209496. Καταληκτική ημερομηνία: 06.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (South Ayrshire Council), Ayr, Αγγλία, για την προμήθεια πορτών, συρόμενων πορτών, παραθύρων και συναφών ειδών, αρ. 2014/S 133-238898. Καταληκτική ημερομηνία: 19.08.2014.Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Τhe Renewables Event», 16-17 Σεπτεμβρίου 2014, Birmingham, Αγγλία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «POZNAN FASHION FAIR», 2-4 Σεπτεμβρίου 2014, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο της ένδυσης. link

2. Διεθνής Έκθεση «WORLDFOOD ISTANBUL», 4-7 Σεπτεμβρίου 2014, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο των τροφίμων και της συσκευασίας. link

3. Διεθνής Έκθεση «RIGA FOOD», 5 Σεπτεμβρίου 2014, Riga, Λετονία, στον κλάδο των τροφίμων. link

4. Διεθνής Έκθεση «FEDOBA 2014», 6-9 Σεπτεμβρίου 2014, Brussels, Βέλγιο, στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και της σοκολάτας. link

5. Διεθνής Έκθεση «SPECIALITY & FINE FOOD FAIR 2014», 7-9 Σεπτεμβρίου 2014, London, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων. link

6. Διεθνής Έκθεση «MILANO UNICA 2014», 9-11 Σεπτεμβρίου 2014, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της μόδας. link

7. Διεθνής Έκθεση «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID 2014», 11-16 Σεπτεμβρίου 2014, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της μόδας. link

8. Διεθνής Έκθεση «LONDON FASHION WEEK», 12-16 Σεπτεμβρίου 2014, London, Αγγλία, στον κλάδο της μόδας. link

9. Διεθνής Έκθεση «WORLD FOOD MOSCOW», 15-18 Σεπτεμβρίου 2014, Moscow, Ρωσία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. link

10. Διεθνής Έκθεση «THE RENEWABLES EVENT», 16-18 Σεπτεμβρίου 2014, Birmingham, Αγγλία, στον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. link

11. Διεθνής Έκθεση «FOR THERM», 16-20 Σεπτεμβρίου 2014, Czech Republic, Πράγα, στον κλάδο της θέρμανσης. link

12. Διεθνής Έκθεση «FOOD & HOSPITALITY», 17-18 Σεπτεμβρίου 2014, Dublin, Ιρλανδία, στον κλάδο των ποτών των τροφίμων και της συσκευασίας των τροφίμων. link

13. Διεθνής Έκθεση «MIPAP», 20-22 Σεπτεμβρίου 2014, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της μόδας. link

14. Διεθνής Έκθεση «MEDITERRANEAN FOOD», 21-23 Σεπτεμβρίου 2014, Dusseldorf, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Horizon 2020:Research, Development and Innovation Brokerage Event», 2 Σεπτεμβρίου 2014, Ostrava, Τσεχία, στον κλάδο της έρευνας και της ανάπτυξης. link

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Riga Food Brokerage Event», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «RIGA FOOD», 5 Σεπτεμβρίου 2014, Riga, Λετονία, στον κλάδο των τροφίμων. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
33. EU Business in Japan link
34. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ipm eu your_business

echoes

een_pact

cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact  

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).