e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 02/2014  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.  link

2. Δραματική μείωση του διοικητικού φόρτου σε 8 βιομηχανικούς τομείς: ανελκυστήρες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός υπό πίεση, μη αυτόματα όργανα ζύγισης, όργανα μέτρησης, εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης, εξοπλισμός για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, και προϊόντα που προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.  link

3. Κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 για μια οικονομία της Ε.Ε. ανταγωνιστική, ασφαλή και με χαμηλές εκπομπές του άνθρακα.  link

4. Τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ("Kανονισμός Βρυξέλλες I") ο οποίος θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών-μελών και εμποδίζει τις παράλληλες διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων διαφορετικών κρατών-μελών. Ο Κανονισμός θέτει επίσης κανόνες για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων σε άλλα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και διαφορών ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  link

5. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για συγχωνεύεις: Εκτελεστικός Κανονισμός (αριθ. 1269/2013), για την τροποποίηση του Κανονισμού αριθ. 802/2004 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.  link

6. Συνεργατική κατανάλωση (collaborative consumption): νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην αγορά της Ε.Ε.  link

7. Προκήρυξη του διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Χρηματοδότηση για συμμετοχή στην Εκδήλωση Επιχειρηματικής / Τεχνολογικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Έκθεσης «EU-China Business & Technology Co-operation Fair», στην Chengdu, Κίνα (21-23/10/2014) στο πλαίσιο του έργου «Dragon-Star: “Dragon – Sustainable Technology And Research (EU-China Collaboration)». Υποβολή αιτήσεων από τις 4 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2014.  link

2. Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα «ICT Innovation for Manufacturing for SMEs - I4MS» με στόχο να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης εφαρμογών τεχνολογιών και καινοτομιών πληροφορικής. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Διαβούλευση σχετικά με τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Αναφορά της Ε.Ε. σχετικά με την απόδοση της βιομηχανίας στην Ευρώπη το 2013 (EU Industrial Structure Report 2013).  link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Οικονομικές Εξελίξεις στην Ευρώπη στον τομέα της Ενέργειας» (Energy Economic Developments in Europe).  link

3. Ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Κανονισμός για διατραπεζικές προμήθειες» (interchange fees regulation).  link

4. Ενημερωτικό δελτίο της Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Ε. με τίτλο: «Facts and Figures».  link

5. Φυλλάδιο με θέμα: «Εθνική νομοθεσία σχετικά με τη Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» (National Law relating to the EPC booklet).  link

6. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 48, Χειμώνας 2014 (Regional Policy Magazine, Issue 48, Winter 2014). link
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Οδηγία 98/34: Μην αφήνετε τα εμπόδια στο εμπόριο να σταματήσουν την επιτυχία σας! (Directive 98/34: Don't let barriers stop your success!)  link

2. Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο: επέκταση της εμπορικής σας δραστηριότητας στην παγκόσμια αγορά (TBT Agreement: expand your trading in the global market). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – BOFR20131205001 - Συμβουλευτική εταιρεία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για εισαγωγές–εξαγωγές στη Λατινική Αμερική, προσφέρει υπεργολαβία και υπηρεσίες μεταφορών - logistics, καθώς και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. link

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πανεπιστήμιο από τη Δανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο HORIZON 2020 (Sustainable Food Security – SFS-15-2015) με θέμα: «λαχανικά-όσπρια και καλλιέργειες υψηλής αξίας - ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής με βιώσιμο και υγιή τρόπο με βάση τις ευρωπαϊκές πρωτεΐνες» (legumes and high-value crops – development of new food products in a sustainable and healthy way based on European proteins)

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη στην Ιρλανδία στο Δουβλίνο, για την προμήθεια γάλακτος και κρέμας γάλακτος, αρ. 2014/s 038-062446. Καταλυτική ημερομηνία 14.03.2014. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης «NORDBYGG», 1 Απριλίου 2014, Stockholm, Σουηδία, στον κλάδο της αειφόρου δόμησης.

(Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817 εσωτ.207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο webinar με θέμα: «Αποτελεσματική συνεργασία με την Ιαπωνία» (Effective Collaboration with Japanese), 18 Μαρτίου 2014. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 14 Μαρτίου 2014.  link

2. Ευρωπαϊκό σεμινάριο με θέμα: «Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για ανεξόφλητες απαιτήσεις», 29 Μαΐου 2014, Αθήνα.  link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με θέμα: «World Class Manufacturing», 30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2014. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 27 Μαρτίου 2014. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «FOOD & DRINK TRADE FAIR», 23-25 Μαρτίου 2014, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.  link

2. Διεθνής Έκθεση «EUROGASTRO», 26-28 Μαρτίου 2014, Warsaw, Πολωνία, στον κλάδο του HO.RE.CA.  link

3. Διεθνής Έκθεση «RESTA 2014», 24-27 Απριλίου 2014, Vilnius, Λιθουανία, στον κλάδο της δόμησης. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «4th International Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «RESTA 2014», 25 Απριλίου 2014, Vilnius, Λιθουανία, στον κλάδο της δόμησης. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ελλάδα link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
33. EU Business in Japan link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ipm eu your_business

echoes

een_pact

cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact  

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).