e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 01/2014  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει 36 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. link

3. 55 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης στην Κεντρική Μακεδονία. link

4. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. link

5. Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεωρημένη εξαίρεση για μικρά ποσά ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού «de minimis» (revised exemption for small aid amounts). link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. link

7. Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ: μεταβατική περίοδος άλλων έξι μηνών για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. link

8. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων. link

9. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας υπέγραψαν ένα δάνειο 150 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων έργων υποδομής. link

10. Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λεττονία. link

11. Νέα ενημερωτική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «EU Business in Japan» για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ιαπωνική αγορά. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Νέο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του ΟΑΕΔ με στόχο την προώθηση στην απασχόληση µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών. link

2. Νέο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» του ΟΑΕΔ με στόχο την προώθηση στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 4.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με κρατική ενίσχυση στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος (draft rules for state support in energy and environmental field). Υποβολή απόψεων έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014. link

2. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κα (application of EU Regulation 1007/2011 on textile fibre names and related labelling and marking of fibre composition of textile products). Υποβολή απόψεων έως τις 15 Φεβρουαρίου 2014. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Οι τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη» (Energy prices and costs in Europe). link

2. Οδηγός για την εφαρμογή των κριτηρίων για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών «CLP» (Guidance on Application of CLP Criteria). link

3. Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δεκέμβριος 2013 (European Competition Brief, December 2013 issue). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΝΔΥΣΗ – 20100204010 ΒΟ – Εταιρία από τη Ρουμανία που εξειδικεύεται στην παραγωγή ενδυμάτων (ένδυση για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, αθλητικά ενδύματα) αναζητά παραγωγούς ενδυμάτων για συνεργασία / υπεργολαβία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – 20110721001 BO – Εταιρία από το Ισραήλ που εξειδικεύεται στις κόλλες- σιλικόνης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 20090620001 ΒΟ – Συμβουλευτική εταιρία από τη Ρουμανία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε διάφορους τομείς (βιομηχανία, δόμηση, ειδικές κατασκευές, γεωργία, έργα πολιτικού μηχανικού) αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία ή υπεργολαβία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 20100113025 ΒΟ – Συμβουλευτική εταιρία από τη Ρουμανία που εξειδικεύεται σε συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων προσφέρει υπεργολαβία.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων επιχειρηματικής συνεργασίας «POD» για αναζήτηση συνεργάτη μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. link

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (University of Birmingham), Birmingham, Αγγλία, για την προμήθεια κρέατος, αρ.2014/S 020-030853. Καταλυτική ημερομηνία 22.02.2014. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Mission for Growth», 11 Μαρτίου 2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani, στην Αθήνα.

(Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, τηλ. 2310 539817 εσωτ. 206, fax. 2310 541491, email: k.tzitzinou@sbbe.gr)

2. Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών «CeBIT 2014», 10-14 Μαρτίου 2014, Hannover, Γερμανία.

3. Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο του 1ου Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, 19 Μαρτίου 2014, Cologne, Γερμανία, σε διάφορους κλάδους (ανακύκλωση και επεξεργασία απορριμμάτων, ενέργεια, μεταφορές, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, βιομηχανία ενδυμάτων / καλτσών, βιομηχανοποιημένα αγροτικά προϊόντα delicatessen, τουρισμός).

(Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817 εσωτ.207, email: m.nagy@sbbe.gr)
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ευρωπαϊκό σεμινάριο με θέμα: «Διαδικασίες εκτέλεση για τις κρατικές ενισχύσεις» (State Aid procedures and enforcement), 10-11 Μαρτίου 2014, Maastricht, Ολλανδία. link

2. 9ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση 2014 (9th European Annual Symposium - EU Funds 2014), 10-12 Μαρτίου 2014, Berlin, Γερμανία. link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με θέμα: «World Class Manufacturing», 30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2014. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 27 Μαρτίου 2014. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «VINEX- Brno», 23–28 Φεβρουαρίου 2014, Brno, Τσεχία στον κλάδο της οινοποιίας. link

2. Διεθνής Έκθεση «THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW - Cheltenham», 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Cheltenham, Αγγλία στον κλάδο των τροφίμων και. των ποτών. link

3. Διεθνής Έκθεση «PA.BO.GEL.», 23-26 Μαρτίου 2014, Rome, Ιταλία στον κλάδο των τροφίμων και της τροφοδοσίας. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ελλάδα link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2013
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).