e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 12/2013  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα. link

2. Ισχυρή υποστήριξη από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. link

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη μέτρων πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό τη μείωση ανισοτήτων μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών της Ε.Ε., προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα. link

4. Συμβατικές συνεργασίες με τη βιομηχανία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. link

5. Οι επιδόσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. το 2012 σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακτά 335 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη για δαπάνες στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. link

7. Η Ε.Ε. και το Ισραήλ να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την καινοτομία. link

8. Η Ελλάδα θα διαδεχθεί τη Λιθουανία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών δικαστικών συστημάτων για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Περισσότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Δελτίο της Eurostat σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τις επιχειρήσεις το 2013. link

2. Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής: ένα έτος προόδου. link

3. Έρευνα απόψεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τρία βασικά περιβαλλοντικά θέματα: πράσινες θέσεις εργασίας, αποτελεσματική χρήση / διαχείριση φυσικών πόρων, και πράσινες αγορές (green jobs, resource efficiency, green markets). link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2013 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2013). link
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Blackpool Council), Blackpool, Αγγλία, για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2013/S 237-411698. Καταλυτική ημερομηνία 03.02.2014. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (General Medical Council), Manchester, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2013/S 237-411741. Καταλυτική ημερομηνία 20.01.2014. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα (European Competition Forum 2014), 11 Φεβρουαρίου 2014, Brussels, Βέλγιο. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «Amsterdam Fashion Week», 17-27 Ιανουαρίου 2014, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας. link

2. Διεθνής Έκθεση «Modefabriek», 26-27 Ιανουαρίου 2014, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας. link

3. Διεθνής Έκθεση «Vision Copengagen», 29-31 Ιανουαρίου 2014, Copenhagen, Δανία, στον κλάδο της ένδυσης. link

4. Διεθνής Έκθεση «Salon des Vins de Loire », 3-5 Φεβρουαρίου 2014, Angers, Γαλλία, στον κλάδο της οινοποιίας. link

5. Διεθνής Έκθεση «The Source», 5-6 Φεβρουαρίου 2014, Exeter, Αγγλία. στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Fashionmatch», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Modefabriek & Amsterdam Fashion Week», 26-27 Ιανουαρίου 2014, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας. link

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SMAGUA 2014 - Brokerage event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «SMAGUA 2014 International Water Exhibition», 4-5 Μαρτίου 2014, Zaragoza, Ισπανία, στον κλάδο του νερού. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιθουανία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2013
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).