e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 11/2013  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. 5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων. link

2. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ θα επενδυθεί στο μέλλον της Ευρώπης: Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. link

3. Έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων «COSME 2014-2020». link

4. Έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα «HORIZON 2020». link

5. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ (COM 2013 721 final 2013/0343 - CNS). link

6. 7ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον. link

7. Βραζιλία: καινούργιο μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network. Στη Βραζιλία, το Δίκτυο θα εκπροσωπηθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Βραζιλίας (National Confederation of Industries of Brazil), την Εθνική Υπηρεσία Βιομηχανικής Μάθησης της Βραζιλίας (Brazilian National Service for Industrial Learning) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής στην Επιστήμη και την Τεχνολογία της Βραζιλίας (Brazilian Institute of Information in Science and Technology). link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ έως τις 30 Ιουνίου 2014. link

2. Νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας». link

3. Πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με θέμα: «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για πρώτες ύλες» (European Innovation Partnership on Raw Materials). Υποβολή προτάσεων έως τις 31 Ιανουαρίου 2014. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων». Υποβολή απόψεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. link

2. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding). Υποβολή απόψεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. link


3. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών». Υποβολή απόψεων έως τις 31 Ιανουαρίου 2014. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Πρακτικές οδηγίες για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες ΦΠΑ (Guide to the VAT mini One Stop Shop). link

2. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού. link

3. Ενημερωτικό Δελτίο για την Κεντρική Αφρική (Factsheet on Central Africa). link

4. Έκθεση προόδου (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας) για την Τουρκία (European Neighbourhood Policy Country Progress Report on Turkey). link

5. Έκθεση προόδου (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας) για τη Σερβία (European Neighbourhood Policy Country Progress Report on Serbia). link

6. Έκθεση προόδου (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας) για το Μαυροβούνιο (European Neighbourhood Policy Country Progress Report on Montenegro). link

7. Έκθεση προόδου (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας) για την Ισλανδία (European Neighbourhood Policy Country Progress Report on Iceland). link

8. Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οκτώβριος 2013 (European Competition Brief, October 2013 issue). link

9. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 47, Φθινόπωρο 2013 (Regional Policy Magazine, Issue 47, Autumn 2013). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒRFR20131028001 - Εταιρία από τη Γαλλία που εξειδικεύεται στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων από πατάτες αναζητά υπεργολάβο για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Επίσης προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BOHU20130912001 - Εταιρία από την Ουγγαρία που εξειδικεύεται στην παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων προσφέρει αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία (με βάση τις προδιαγραφές / σκαριφήματα του πελάτη).

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων επιχειρηματικής συνεργασίας «POD» για αναζήτηση συνεργάτη μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. link

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dudley Metropolitan Borough Council) Dudley, Αγγλία, για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2013/S 219-380802. Καταλυτική ημερομηνία 17.12.2013 και ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (FOLD Housing Association) Holywood, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2013/S 214-371894. Καταλυτική ημερομηνία 20.12.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Derbyshire County Council) Matlock, Αγγλία, για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2013/S 236-409747. Καταλυτική ημερομηνία 13.01.2014. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dublin City Council) Dublin, Ιρλανδία, για την προμήθεια γρανίτη, αρ. 2013/S 214-371915. Καταλυτική ημερομηνία 17.12.2013 και ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BIOMASS BUSINESS TALKS», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ENERGY DAYS GRAZ», 15 Ιανουαρίου 2014, Graz, Αυστρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιομάζα).

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ENERGY DAYS GRAZ», 16 Ιανουαρίου 2014, Graz, Αυστρία, στον τομέα των ενεργειακών αποδοτικών κατασκευών.

(Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Κατερίνα Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817, εσωτ.206, e-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr)
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Διαδικτυακά σεμινάρια (webinar) με θέμα: «Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ιαπωνία». link

2. Ευρωπαϊκό Φόρουμ με θέμα: «Διεθνείς Τάσεις σε οικολογικό σχεδιασμό & Ενεργειακή σήμανση» (International Trends in Ecodesign & Energy Labelling), 20-21 Φεβρουαρίου 2014, Brussels, Βέλγιο. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «PITTI IMMAGINE UOMO», 7-10 Ιανουαρίου 2014, Florence, Ιταλία, στον κλάδο της ένδυσης. link

2. Διεθνής Έκθεση «MILANO MODA UOMO», 11-15 Ιανουαρίου 2014, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της ένδυσης. link

3. Διεθνής Έκθεση «PANORAMA FASHION FAIR», 14-16 Ιανουαρίου 2014, Berlin, Γερμανία, στον κλάδο της ένδυσης. link

4. Διεθνής Έκθεση «PREMIUM INTERNATIONAL FASHION TRADE SHOW», 14-16 Ιανουαρίου 2014, Berlin, Γερμανία, στον κλάδο της ένδυσης. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΤΩΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιθουανία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2013
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).