e-flashnews Σ.Β.Β.Ε. header
τεύχος 09/2013  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα προαιρετικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (Optional European Sales Law) για την Ε.Ε. με σκοπό να δώσει ώθηση στο εμπόριο και να αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών. link

2. Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (COM/2013/0449 - 2013/0213 - COD). link

3. Περισσότερες από 6000 επιχειρηματίες έχουν λάβει δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» για να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο δείκτη καινοτομίας. link

5. Αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για τη μη συμμόρφωση με τον κανονισμό «REACH» (Μάιος 2011 – Μάρτιος 2012). link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Αναφορά της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου σχετικά με μέτρα που θεσπίστηκαν από τους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο (potentially trade-restrictive measures). link

2. Οδηγός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΠΙ (Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) για εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας (IPR brochure on brokerage events). link

3. Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΠΙ (Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) με θέμα: «Η εμπορευματοποίηση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: εσωτερική ανάπτυξη προϊόντων» (Commercialising Intellectual Property: Internal Product Development). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΒR ID 20130827001 - Εταιρεία από την Πολωνία που ειδικεύεται στην έναρξη και επέκταση επιχειρήσεων στην Πολωνία και την ανατολική Ευρώπη προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (αντιπροσωπεία) και υπηρεσίες υπεργολαβίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ - ΒR ID 20110712030 - Εταιρεία από την Αγγλία που ειδικεύεται στις πωλήσεις και μάρκετινγκ προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε παραγωγούς δομικών υλικών.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Carmarthenshire County Council), Lianelli, Ουαλία, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2013/S 176-303369. Καταληκτική ημερομηνία: 08.10.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Barrow in Furness Borough Council), Barrow in Furness, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2013/S 175-302283. Καταληκτική ημερομηνία: 04.11.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Ο δρόμος για την ανάπτυξη: επίτευξη της αριστείας στη φιλική προς τις επιχειρήσεις Δημόσια Διοίκηση» (The Path to Growth: Achieving Excellence in Business Friendly Public Administration), 29 Οκτωβρίου 2013, Brussels, Βέλγιο. link

2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 25–30 Νοεμβρίου 2013. link

3. Εκδήλωση σχετικά με τον Κανονισμό «REACH» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (REACH Workshop for SMES), 10-11 Δεκεμβρίου 2013, Brussels, Βέλγιο. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «BALTIC TEXTILE & LEATHER», 17-19 Οκτωβρίου 2013, Vilnius, Λιθουανία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και του δέρματος. link

2. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW», 18-20 Οκτωβρίου 2013, Glasgow, Σκωτία, στον κλάδο των τροφίμων. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Επιχειρηματική Αποστολή «Company Mission Cyprus», 4-9 Οκτωβρίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. link

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Ecobusiness Co-operation Event 2013», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ECOMONDO», 7-8 Νοεμβρίου 2013, Rimini, Ιταλία στον τομέα της ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης. link

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Mission for Growth - Vietnam, Myanmar, Thailand», 12-16 Νοεμβρίου 2013, σε διάφορους κλάδους. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιθουανία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2013
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).