e-flashnews Σ.Β.Β.Ε. header
τεύχος 07/2013  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αποστολή επανεξέτασης στην Ελλάδα.  link

2. Η Ε.Ε. και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους και επενδύουν 22 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.  link

3. Ο Κανονισμός αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (Construction Products Regulation – CPR) τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιουλίου 2013.  link

4. Διαβούλευση με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARKT) σχετικά με εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο να σταλούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2013.  link

5. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 100 εκατ. ευρώ για νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.  link

6. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με δεύτερο σχέδιο για την αναθεώρηση του κανονισμού για μικρά ποσά ενισχύσεων (τα λεγόμενα "de minimis"). Υποβολή σχολίων μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2013.  link

7. Ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προδημοσίευση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Οδηγός για τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων (Guide to cross-border credit and claims management).  link

2. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιφερειακές ενισχύσεις για την περίοδο 2014-2020.  link

3. Η Οδηγία 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ.  link

4. Οικονομικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (λογιστική οδηγία) - Συχνές ερωτήσεις. (Financial reporting obligations for limited liability companies - Accounting Directive).  link

5. Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιούλιος 2013 (European Competition Brief, July 2013 issue). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20130604050 - Εταιρεία από την Πολωνία που ειδικεύεται στο εμπόριο και διανομή τροφίμων και χημικών προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στις εταιρείες που θα ήθελαν να εισάγουν τα προϊόντα τους στην πολωνική αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - BCD ID 20130603039 - Εταιρεία από την Ιταλία που ειδικεύεται στο εμπόριο ενδυμάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS - BCD ID 20130606047 - Εταιρεία από την Κροατία που ειδικεύεται στη χονδρική πώληση, διανομή, καθώς και υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics, προσφέρει τις υπηρεσίες της.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - BCD ID 20130610004 - Εταιρεία από τη Γερμανία που ειδικεύεται στον τομέα των επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών για την ίδρυση και επέκταση εταιρειών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε επιχιερήσεις που ενδιαφέρονται για την επέκταση των εξαγωγών των προϊόντων / υπηρεσιών τους στη Γερμανία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (University of Lincoln), Lincoln, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2013/S 137-237656. Καταληκτική ημερομηνία 26.08.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Η ηλεκτρονική προμήθεια και ηλεκτρονική τιμολόγηση» (Conference on e-procurement and e-invoicing), 18 Σεπτεμβρίου 2013, Brussels, Βέλγιο. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «FOODTEC», 3-5 Σεπτεμβρίου 2013, Helsinki, Φινλανδία, στον κλάδο των τροφίμων (τεχνολογίες). link

2. Διεθνής Έκθεση «WORLDFOOD ISTANBUL», 5-8 Σεπτεμβρίου 2013, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο των τροφίμων και της συσκευασίας. link

3. Διεθνής Έκθεση «ISTANBUL FOOD-TECH», 12-15 Σεπτεμβρίου 2013, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών (τεχνολογίες, ασφάλεια των τροφίμων, συστήματα αποθήκευσης και εφοδιασμού). link

4. Διεθνής Έκθεση «HORECA LIFE», 15-17 Σεπτεμβρίου 2013, Brussels, Βέλγιο στον κλάδο των τροφίμων και του HO.RE.CA. link

5. Διεθνής Έκθεση «GLOBAL SHOES», 10-13 Σεπτεμβρίου 2013, London, Αγγλία στον κλάδο της υπόδησης. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Technologies for Foundry METAL Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «International Fair - Technologies for Foundry METAL», 26-27 Σεπτεμβρίου 2013, Kielce, Πολωνία, στον κλάδο των μετάλλων. link

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ANUGΑ Matchmaking Event 2013», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ΑΝUGA», 7-9 Οκτωβρίου 2013, Cologne, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας. link

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Contact-Contract AUTUMN 2013», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «International Engineering Fair – ΜSV», 8-9 Οκτωβρίου 2013, Brno, Τσεχία, στον τομέα της μηχανολογίας και των υλικών. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιθουανία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
32. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
business-dialogue ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).