1. Ενημερωτικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα μετά από ένα χρόνο λειτουργίας.

2. Πράξη για την ενιαία αγορά II: δώδεκα δράσεις προτεραιότητας για μια νέα ανάπτυξη.

3. Πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς: Τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους σχετικά με την έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας της Ε.Ε.

4. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποστήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 - Το κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία».

5. Αποφυγή της πτώχευσης με την αντιμετώπιση των καθυστερημένων πληρωμών.

6. Nέα στρατηγική για προώθηση της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων μέσα από το υπολογιστικό νέφος.

7. 10 πλέον επαχθείς ευρωπαϊκοί νομοθετικές πράξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

8. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες και πανεπιστήμια για την προώθηση λύσεων για το κλίμα.Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.1. Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

2. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Επισκόπηση της ανταγωνιστικότητας των 27 κρατών μελών (Overview of competitiveness in 27 Member States).

3. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διαρθρωτικά θέματα του 2012 με θέμα: «Αγορές εργασίας και η κρίση στην Ευρωζώνη» (2012 Structural Issues Report on “Euro area labour markets and the crisis”).

4. Ενημερωτικό Δελτίο για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism Factsheet).

5. Αναφορά της Ομάδας υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση της δομής του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε. (Report by High-level Expert group on reforming the structure of the EU banking sector).

6. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το 2011: περιπτώσεις ανά κράτος μέλος της Ε.Ε.» (Small and medium sized enterprises in 2011: situations per EU Member State).

7. Περιφερειακή επετηρίδα του 2012 της Eurostat (Eurostat regional yearbook 2012.

8. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας ΕΚ-Ιαπωνίας, Οκτώβριος 2012 (EU-Japan Centre Newsletter October 2012)ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20120917025 - Εμπορική εταιρία από τη Γαλλία που εξειδικεύεται στη διανομή νωπών πουλερικών και ψαριών Γαλλία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BCD ID 20121003041 - Εταιρία από την Πορτογαλία που εξειδικεύεται στο χοντρεμπόριο μεταλλικών προϊόντων, βιομηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, χρωμάτων και δομικών υλικών, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Επίσης η εταιρεία αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - BCD ID 20120917016 - Εταιρεία από την Πολωνία που εξειδικεύεται στη διανομή μεταλλικών προϊόντων (χαλυβδόφυλλο, σωλήνες, εργαλειοχάλυβας) προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος).

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20120823002 - Εταιρεία από την Πολωνία που εξειδικεύεται στο λιανική και χοντρική πώληση δομικών υλικών προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες logistics.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - BCD ID 20121010023 - Εταιρεία από την Τουρκία που εξειδικεύεται στο εμπόριο συρομένων πορτών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας για εταιρείες δομικών υλικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - BCD ID 20120719063 - Εταιρία από την Πορτογαλία που εξειδικεύεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20120508033 - Εταιρεία από το Βέλγιο που εξειδικεύεται στο διεθνές εμπόριο προφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε παραγωγούς γάλακτος σε σκόνη, και σε εταιρείες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και των δομικών υλικών.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20120919021 - Εταιρεία από τη Σερβία που εξειδικεύεται στο χοντρεμπόριο διάφορων προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες logistics. Επίσης η εταιρεία αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20120914005 - Εμπορική εταιρεία από τη Γερμανία προφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

LOGISTICS - BCD ID 20121001017 - Εταιρεία από την Αγγλία προσφέρει υπηρεσίες logistics, διανομής και αποθήκευσης.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Δημοσίων Έργων) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια σκυροδέματος, αρ. 2012/S201-330621. Καταληκτική ημερομηνία 07.12.2012. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Cork County Council) Cork, Ιρλανδία για την προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων, αρ. 2012/S 206-339073. Καταληκτική ημερομηνία 03.12.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Ημεριδα με θέμα: «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ)», Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 (18.30-20.30), στο ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: m.nagy@sbbe.gr )

1. Διεθνής Έκθεση «POLEKO», 20-23 Νοεμβρίου 2012, Poznan, Πολωνία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Διεθνής Έκθεση «VINITECH SIFEL», 27-29 Νοεμβρίου 2012, Bordeaux, Γαλλία στον κλάδο της οινοποιίας.

3. Διεθνής Έκθεση «BUSINESS BASE», 29-30 Νοεμβρίου 2012, Belgrade, Σερβία σε διάφορους τομείς (μέταλλα, δομικά υλικά, μηχανήματα, τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση).

4. Διεθνής Έκθεση «CeBIT Bilişim Eurasia», 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ECO-MATCH 2012», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «POLEKO», 21 Νοεμβρίου 2012, Poznan, Πολωνία στον τομέα των οικολογικών τεχνολογιών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «EURO-MEDITERRANEAN BUSINESS MEETINGS», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ECOBAT MEDITERRANEE», 22-23 Νοεμβρίου 2012, Marseille, Γαλλία στον κλάδο της δόμησης.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «VINITECH SIFEL Business Meetings», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «VINITECH SIFEL», 27-29 Νοεμβρίου 2012, Bordeaux, Γαλλία στον κλάδο της οινοποιίας.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Bridge2Balkan Matchmaking Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BUSINESS BASE», 29-30 Νοεμβρίου 2012, Belgrade, Σερβία σε διάφορους τομείς (μέταλλα, δομικά υλικά, μηχανήματα, τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση).

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «CeBIT Eurasia – B2B MEETINGS», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «CeBIT Bilişim Eurasia», 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κύπρος
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
11. EU Bookshop

12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
14. European Research & Development Newsroom
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
16. European Standardisation SME Helpdesk

17. European Commission Agrinet Portal
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
23. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 24. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).