1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθούν νέες εξουσίες στην ΕΚΤ για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης.

2. Ετήσια οικονομική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2011 της Ε.Ε.

3. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της Εφαρμογής της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως.

4. Σύναψη μνημονίου συμφωνίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντιμονοπωλιακών αρχών της Κίνας.

5. Η Ε.Ε. ερευνά για αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών από την Κίνα.

6. Συχνές ερωτήσεις για το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (General Block Exemption Regulation).Νέο πρόγραμμα Μέτρο 123Β «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013» με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2012.1. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.-Κίνα (EU-China Summit Factsheet).

2. Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΠΙ (European IPR Helpdesk) με θέμα: «Πώς να διαχειρίζονται εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες» (How to manage confidential business information).

3. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 42, 2012 (Regional Policy Magazine, Issue 41, 2012), διαθέσιμη πλέον στα ελληνικά.

4. Έκδοση της Ε.Ε. με θέμα: «Έκθεση 2011 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – συχνές ερωτήσεις» (2011 Report on European Globalisation Adjustment Fund - frequently asked questions).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20120809001 - Εταιρία από τη Ρουμανία που εξειδικεύεται στην εισαγωγή και τη διανομή κατεψυγμένων προϊόντων προσφέρει υπηρεσίες logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20120808018 – Εταιρία από την Ισπανία που εξειδικεύεται στην επεξεργασία και εμπορία ψαριών και θαλασσινών προσφέρει και αναζητά υπηρεσίες διανομής.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - BCD ID 20120808023 – Εμπορική εταιρία από την Πολωνία που εξειδικεύεται στην εισαγωγή βιομηχανικών και οικολογικών προϊόντων στην πολωνική αγορά, προσφέρει τις ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως πράκτορας / αντιπρόσωπος / διανομέας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - BCD ID 20120718012 - Εμπορική εταιρία από τη Γαλλία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως πράκτορας / αντιπρόσωπος / διανομέας, καθώς και συμφωνίες franchise.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20120807010 – Εταιρία από τη Βουλγαρία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ξένες εταιρίες που επιθυμούν να εισαχθούν στη βουλγάρικη αγορά, ειδικά στην πλήρη υποστήριξη για την δημιουργία επιχείρησης στη Βουλγαρία, στην προετοιμασία της ανάλυσης της αγοράς, στον εντοπισμό των κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων και στην προετοιμασία επιχειρηματικών στρατηγικών. Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες εργολαβίας, ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών, και εξ’ ολοκλήρου πώληση της εταιρείας ή μέρος αυτής.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - BCD ID 20120815001 – Εταιρεία από την Τουρκία που εξειδικεύεται τομέα της ηλιακής ενέργειας προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εμπορικός αντιπρόσωπος για προμηθευτές του σχετικού εξοπλισμού. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και franchise, και προσφέρει τις υπηρεσίες της ως σύμβουλος / υπεργολάβος σε έργα / επενδύσεις στην Τουρκία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Η εταιρεία επίσης παρέχει συμβουλές για την επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και την εκτίμηση της σκοπιμότητας της ηλιακής ενέργειας στην Τουρκία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Εταιρεία από τη Δανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7-SME-2013) με θέμα: «ανάπτυξη νέων δομικών υλικών: σκυρόδεμα ημιδιαφανές» (development of new building material: translucent concrete).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation), Leicester ,Αγγλία, για την προμήθεια παρασκευασμένων προϊόντων άρτου και ετοίμων σάντουιτς, αρ.2012/S 173-286115. Καταληκτική ημερομηνία 24.10.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation), Leicester ,Αγγλία, για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος, αρ.2012/S 173-286094. Καταληκτική ημερομηνία 05.11.2012. Υποβολή προτάσεων σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ε.Ε..Ημερίδα με θέμα: «Αειφόρος Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων», 18 Οκτωβρίου 2012, στο ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: m.nagy@sbbe.gr)1. 4ο Ευρωπαϊκό Σύνοδο Κορυφής για την Καινοτομία (4th European Innovation Summit), 9-10 Οκτωβρίου 2012, Brussels, Βέλγιο.

2. Φόρουμ για τις εξαγωγές και τη διεθνοποίηση «Global Connect 2012» (Forum for Exports & Internationalisation), 14-15 Νοεμβρίου 2012, Stuttgart, Γερμανία.

1. Διεθνής Έκθεση «RENEXPO Poland», 17-18 Οκτωβρίου 2012, Warsaw, Πολωνία, στον τομέα της ενέργειας.

2. Διεθνής Έκθεση «BALTIC TEXTILES AND LEATHER», 25-27 Οκτωβρίου 2012, Vilnius, Λιθουανία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και δερμάτινων ειδών.

3. Διεθνής Έκθεση «EXPOCASEARIA», 25-28 Οκτωβρίου 2012, Cremona, Ιταλία, στον κλάδο των γαλακτοκομικών.

4. Διεθνής Έκθεση «AGRO-PARK», 27-28 Οκτωβρίου 2012, Lublin, Πολωνία, στον κλάδο της γεωργίας και των τροφίμων (επεξεργασία φρούτων και λαχανικών).

5. Διεθνής Έκθεση «WORLD FOOD UKRAINE», 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2012, Kiev, Ουκρανία, στον κλάδο των τροφίμων.

6. Διεθνής Έκθεση «SALON DE VIN», 7-10 Νοεμβρίου 2012, Sofia, Βουλγαρία, στον κλάδο της οινοποιίας.

7. Διεθνής Έκθεση «INTERFOOD & DRINK», 7-10 Νοεμβρίου 2012, Sofia, Βουλγαρία, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «RENEXPO Poland 2012», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «RENEXPO Poland 2012», 17 Οκτωβρίου 2012, Warsaw, Πολωνία, στον τομέα της ενέργειας.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «FOODMATCH 2012», 25 Οκτωβρίου 2012, Arnhem, Ολλανδία, στον κλάδο των τροφίμων (τεχνολογίες, θέματα θρέψης, υγείας και ασφάλειας).

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2B@SASO Fair», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «SASO FAIR», 26 Οκτωβρίου 2012, Split, Κροατία, σε διάφορους κλάδους (δομικά υλικά, δόμηση, μέταλλα, ηλεκτρονικά, τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον).

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «GlobalConnect 2012 Brokerage Event», στο πλαίσιο του φόρουμ «Global Connect 2012», 14-15 Νοεμβρίου 2012, Stuttgart, Γερμανία.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κύπρος
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).