1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά τις ενισχύσεις προς τις Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και κινεί έρευνα σε βάθος.

2. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό «de minimis». Υποβολή σχόλιων έως 18 Οκτωβρίου 2012.

3. Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

4. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση του φόρουμ της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ.

5. Ενεργοποίηση του δυναμικού των κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την επιστροφή της ανάπτυξης – η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου.

6. Οι κανόνες της Ε.Ε. για την διευκόλυνση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών έχουν τώρα γίνει νόμος.1. Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΠΙ (European IPR Helpdesk), Τεύχος 6, Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2012.

2. Αναφορά της Ε.Ε. σχετικά με στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα αστικά τους απορρίμματα.ΕΝΔΥΣΗ – BCD ID 20120615009 – Εταιρία από τη Ρωσία που εξειδικεύεται στην κατασκευή ενδυμάτων (απογευματινά και κοκτέιλ φορέματα και νυφικά) προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και προσφέρει υπεργολαβία.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ – BCD ID 20120704021 – Εταιρία από τη Ρουμανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής πώλησης μέσω ίντερνετ προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – BCD ID 20120619018 – Εταιρία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα του μάρκετινγκ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εταιρίες επιδιώκοντας την εισχώρησή τους στην πολωνική αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD ID 20120704039 – Επιχειρηματίας από την Πολωνία με μεγάλη εμπειρία στο εμπόριο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εμπορικός αντιπρόσωπος για ξένες εταιρείες στην Πολωνία. Η εταιρία ενδιαφέρεται στους ακόλουθους τομείς: κατασκευές, αποχετευτικά συστήματα, αυτοματισμοί, ηλεκτρονικά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – BCD ID 20120724031 – Εταιρία από τη Ρουμανία που εξειδικεύεται στη μεταφορά προσφέρει τις υπηρεσίες της.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7-SME-2013) με θέμα: «ανάπτυξη φορητού εξοπλισμού για την ανάλυση της ποιότητας και της κατάστασης των σταφυλιών για οινοποίηση» (development of portable equipment for analysis of quality and state of grapes for wine-making).

2. Εταιρεία από την Αγγλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7-SME-2013) με θέμα: «οικονομικά βιώσιμα και ανταγωνιστικά συστήματα ηλιακής ενέργειας για κατοικίες» (economically sustainable and cost-competitive residential solar energy).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Procurement and Logistics Service) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια γιαουρτιού, αρ. 2012/S 164-272633. Καταληκτική ημερομηνία 04.10.12. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Leeds City Council, Legal and Democratic Services, Corporate Procurement Unit) Leeds, Αγγλία για την προμήθεια σκυροδέματος αρ. 2012/S 164-272632. Καταληκτική ημερομηνία 10.10.12. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Week), 15-20 Οκτωβρίου 2012, Brussels, Βέλγιο.

2. Διεθνές Συνέδριο «CAT 2012» με θέμα: «Επιχειρήσεις και Τεχνολογία» (BUSINESS AND TECHNOLOGY CONVENTION CAT 2012), 28-30 Νοεμβρίου 2012, Tunis, Τυνησία.

1. Διεθνής Έκθεση «POLAGRA - FOOD», 8-11 Οκτωβρίου 2012, Poznan, Πολωνία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

2. Διεθνής Έκθεση «BUILDING GREEN 2012», 10-11 Οκτωβρίου 2012, Copenhagen, Δανία στον κλάδο της αειφόρου δόμησης.

3. Διεθνής Έκθεση «MIAC», 10-12 Οκτωβρίου 2012, Lucca, Ιταλία, για τη χαρτοβιομηχανία.

4. Διεθνής Έκθεση «TURKCHEM 2012», 11-14 Οκτωβρίου 2012, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο των χημικών.

5. Διεθνής Έκθεση «SAIE», 18-21 Οκτωβρίου 2012, Bologna, Ιταλία, στον κλάδο της δόμησης.

6. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW SCOTLAND», 19-21 Οκτωβρίου 2012, Glasgow, Σκωτία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

7. Διεθνής Έκθεση «SIAL 2012», 21-25 Οκτωβρίου 2012, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων.

8. Διεθνής Έκθεση «BUSINESS AND TECHNOLOGY CONVENTION CAT 2012», 28-30 Νοεμβρίου 2012, Tunis, Τυνησία, σε διάφορους κλάδους (τρόφιμα και ποτά, πλαστικά και εξειδικευμένα θερμοπλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικά προϊόντα, μηχανήματα, μηχανικές και μεταλλουργικές κατασκευές, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα – οικιακές συσκευές).1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «International Matchmaking Event» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «POLAGRA - FOOD», 9 Οκτωβρίου 2012, Poznan, Πολωνία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BUILDING GREEN CONNECTIONS», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BUILDING GREEN 2012», 10-11 Οκτωβρίου 2012, Copenhagen, Δανία στον κλάδο της αειφόρου δόμησης.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «TURKCHEM Matchmaking 2012» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «TURKCHEM 2012», 12 Οκτωβρίου 2012, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο των χημικών.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SIAL Match 2012», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «SIAL 2012», 22-24 Οκτωβρίου 2012, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Mission for Growth – Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «CAT 2012», 28-30 Νοεμβρίου 2012, Tunis, Τυνησία, σε διάφορους κλάδους (τρόφιμα και ποτά, πλαστικά και εξειδικευμένα θερμοπλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικά προϊόντα, μηχανήματα, μηχανικές και μεταλλουργικές κατασκευές, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα – οικιακές συσκευές).

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κύπρος
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).