1. Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013: επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

2. Κανονισμός 360/2012/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

3. Καθεστώς αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά, αλιευτικά και βιομηχανικά προϊόντα.

4. Συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. για μειωμένο κόστος και απλουστευμένες διαδικασίες στις διατλαντικές δραστηριότητες των πιστοποιημένων εμπόρων.

5. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.

6. ‘Έναρξη εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία.1. Τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων «digi-lodge», «digi-content», «digi-retail» και «digi-mobile» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

2. Νέος κύκλος του ευρωπαϊκού προγράμματος «ESPON» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων Εδαφικής Ανάπτυξης και Συνοχής (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμοσμένη έρευνα και διεθνής δικτύωση (applied research and transnational networking). Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 13 Ιουνίου 2012.

3. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με σκοπό την πρόληψη ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2012.
1. Μελέτη της Ε.Ε. με θέμα: «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ΜμΕ στη ζώνη του ευρώ, Οκτώβριος 2011 – Μάρτιος 2012» (Survey on the access to finance of SMEs in the euro area, October 2011 – March 2012).

2. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 41, 2012 (Regional Policy Magazine, Issue 41, 2012).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20120427021 - Εταιρία από την Ισπανία εξειδικευμένη στην διανομή διαφόρων τροφίμων, γλυκών και αλμυρών προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (λιανική αλυσίδα διανομής) σε Ευρώπη και Κίνα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΒCD ID 20120417044 – Εταιρεία από την Αγγλία που εκπροσωπεί κατασκευαστές δομικών υλικών (π.χ. κουφώματα) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – BCD ID 20120109007 – Εταιρία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην εισαγωγή νέων δομικών υλικών στην πολωνική αγορά προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – BCD ID 20120419011 - Εταιρία από τη Σερβία εξειδικευμένη στην εισαγωγή και την εμπορία δαπέδων όλων των τύπων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες logistics (ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - BCD ID 20120404004 – Εταιρία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στη διανομή ηλεκτρικών και υδραυλικών προϊόντων, προϊόντων θέρμανσης και δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – BCD ID 20120402019 - Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην εισαγωγή προϊόντων όλων των κλάδων στην πολωνική αγορά, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (The Corporate Officer of the House of Commons) London, Αγγλία, για την προμήθεια κακάο-προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αρ. 2012/S 95-156930. Καταληκτική ημερομηνία 25.06.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Coventry City Council) Coventry, Αγγλία, για την προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών, αρ.2012/S 95-157291. Καταληκτική ημερομηνία 13.07.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Gatwick Airport Limited) Horley, Αγγλία, για την προμήθεια καθισμάτων, καρεκλών και συναφών μερών και εξαρτημάτων, αρ. 2012/S 98-163297. Καταληκτική ημερομηνία 22.06.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Manchester City Council) Manchester, Αγγλία, για την προμήθεια επίπλων (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις,οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού, αρ. 2012/S 95-157464. Καταληκτική ημερομηνία 26.06.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Δημοσίων Έργων), Λευκωσία, Κύπρος, για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών, αρ. 2012/S 100-166342. Καταληκτική ημερομηνία 20.07.2012. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dounreay Site Restoration Limited) Thurso, Σκωτία, για την προμήθεια μεγάλων κάδων, αρ. 2012/S 100-166256. Καταληκτική ημερομηνία 22.06.2012 .Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.2ος κύκλος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα «Διαχείριση Ανεξόφλητων Απαιτήσεων για Ενδοευρωπαϊκές Εμπορικές Συναλλαγές», 8-9 Ιουνίου 2012 (3ο σεμινάριο) και 6-7 Ιουλίου 2012 (4ο σεμινάριο), στο ξενοδοχείο The Met Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Cross-Border Claims – Hellas (CBC-Hellas)»

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Κατερίνα Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817, εσωτ.206, e-mail: eunet@sbbe.gr )1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για βιομηχανικές τεχνολογίες «Industrial Technologies 2012», 19-21 Ιουνίου 2012, Aarhus, Δανία.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «FOOD FACTORY FOR THE FUTURE», 4-6 Ιουλίου 2012, Laval, Γαλλία στον κλάδο των τροφίμων.


1. Διεθνής Έκθεση «TISSU PREMIER» 13-14 Ιουνίου 2012, Lille, Γαλλία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (υφάσματα).

2. Διεθνής Έκθεση «CHEMSPEC EUROPE», 13-14 Ιουνίου 2012, Barcelona, Ισπανία, στον κλάδο των χημικών.

3. Διεθνής Έκθεση «VERPACKUNG AUSTRIA», 13-14 Ιουνίου 2012, Vienna, Αυστρία, στον κλάδο της συσκευασίας.

4. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW BIRMINGHAM», 13-17 Ιουνίου 2012, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων.

5. Διεθνής Έκθεση «ACHEMA», 18-22 Ιουνίου 2012, Frankfurt, Γερμανία, στον κλάδο των χημικών.

6. Διεθνής Έκθεση «PROFOOD», 19-20 Ιουνίου 2012, Nantes, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων (βιομηχανικές διεργασίες και υπηρεσίες).1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «International partnering event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ACHEMA» 19-21 Ιουνίου 2012, Frankfurt, Γερμανία στον κλάδο των χημικών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Matchmaking Event» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου «Industrial Technologies 2012», 21 Ιουνίου 2012, Aarhus, Δανία στον τομέα των βιομηχανικών τεχνολογιών.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «FUTURALLIA LILLE 2012» στο πλαίσιο του φόρουμ «International Business Development Forum», 27-29 Ιουνίου 2012, Lille, Γαλλία σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).