1. Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα – Συχνές ερωτήσεις.

2. Νέα διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Ταμείού Επενδύσεων για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση Ε.Ε. σε κάθε χώρα.

3. Νέα σειρά πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των ΜμΕ στη διεθνοποίηση.

4. Νέα σελίδα της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με κατανοητές πληροφορίες για τους καταναλωτές και τις ΜμΕ σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ε.Ε.

5. Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου.

6. Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Κανονισμού για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Πλατφόρμα Πληροφοριών Τυποποίησης Ευρώπη-Κίνα πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα σε 4 τομείς: ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ιατρικές συσκευές, μηχανήμάτα, προστασία του περιβάλλοντος.

8. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (European Climate Adaptation Platform - CLIMATE-ADAPT).

9. Έναρξη της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2012-2013 «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με την συμμετοχή όλων».

10. Έναρξη της εκστρατείας «We Mean Business» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλάβουν ασκουμένους από όλη την Ευρώπη, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων και να δοθεί ώθηση στην απασχολησιμότητα1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τις 18 Μαΐου 2012.

2. Προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υποβολή προτάσεων (1ος κύκλος) μέχρι τις 8 Ιουνίου 2012.

3. Αύξηση χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- Ο.Α.Ε.Π.» από τις 200.000€ σε 500.000€.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 15-19 Οκτωβρίου 2012. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 7 Ιουνίου 2012.
1. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα: «ΜΜΕ, αποδοτικότητα των πόρων και “πράσινες” αγορές».

2. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Άρση των εμποδίων στις συναλλαγές και στις επενδύσεις» (Dismantling Trade and Investment Barriers).

3. Ενημερωτικά φυλλάδια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPR Helpdesk) με διάφορα θέματα.

4. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.

5. Ενημερωτικά φυλλάδια «PatentScope» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation - WIPO).

6. Οδηγός με θέμα την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κίνα για ευρωπαϊκές ΜμΕ (Guide to R&D in China for European SMEs).

7. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship education)ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD ID 20120316016 - Εταιρεία από την Αυστρία εξειδικευμένη στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ διάφορων προϊόντων αναζητά προμηθευτή.

ΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – BCD ID 20120302043 - Εταιρία από το Βέλγιο εξειδικευμένη στο διεθνές εμπόριο (πρώτες ύλες, εξοπλισμός ορυχείων, έπιπλα, κατασκευές, και γεωργικά είδη διατροφής) και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά υπηρεσίες logistics και συνεργάτη για κοινοπραξία ή/και αμοιβαία υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BCD ID 20120220020 - Εταιρεία από τη π.Γ.Δ.Μ. εξειδικευμένη στην πώληση ζωοτροφών και άλλων γεωργικών προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (διανομέας, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - BCD ID 20120222046 - Εταιρία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στις εισαγωγές εξοπλισμού κατασκευών και γεωργικών μηχανημάτων (καινούριων και μεταχειρισμένων), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών. Επίσης αναζητά διανομέα ανταλλακτικών και εξοπλισμού.

ΕΠΙΠΛΑ / ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - BCD ID 20120316030 - Εταιρία από την Αρμενία εξειδικευμένη στη λιανική και χονδρική πώληση επίπλων και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, αναζητά κατασκευαστή επίπλων για κοινοπραξία (παραγωγή) στην Αρμενία. Επίσης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και διανομής για την εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό στην Αρμενία.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BCD ID 20120130047 - Εταιρία από την Ισπανία εξειδικευμένη στην κατασκευή και στο εμπόριο τεχνητής πέτρας, κεραμικών τοίχων, πλακιδίων δαπέδου, και στις υπηρεσίες διακόσμησης, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία (αμοιβαία διανομή). Επίσης αναζητά επενδυτή για συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BCD ID 20120224028 - Εταιρία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στη χονδρική πώληση δομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (διανομή / αντιπροσωπεία).

ΧΗΜΙΚΑ - BCD ID 20120316020 - Εταιρία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο εμπόριο χημικών αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και franchise. Η εταιρεία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών / logistics και υπηρεσίες αποθήκευσης. Επίσης επιθυμεί να πουλήσει ενός μέρους της εταιρίας.

ΧΡΩΜΑΤΑ – BCD ID 20120322025 - Εταιρία από την Γαλλία εξειδικευμένη στην αντιπροσωπεία χρωμάτών (δόμησης και αυτοκινητοβιομηχανιών), αναζητά προμηθευτή κατασκευαστή για να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων. Η εταιρεία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - BCD ID 20120213059 - Εταιρία από την Αγγλία εξειδικευμένη στο εμπόριο φωτοβολταϊκών αναζητά προμηθευτή καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Η εταιρεία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (National University of Ireland), Galway, Ιρλανδία, για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2012/S 65-106108. Καταληκτική ημερομηνία 16.05.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Bristol & Weston NHS Purchasing Consortium), Bristol, Αγγλία, για την προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, αρ. 2012/S 76-125358. Καταληκτική ημερομηνία 17.05.2012.Υποβολή προτάσεων στα αγγλικά.1. 1ος κύκλος δύο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα: «Χρηματοοικονομικός έλεγχος και Διαχείριση Πίστωσης», 11-12 Μαΐου 2012 (1ο σεμινάριο) και 18-19 Μαΐου 2012 (2ο σεμινάριο), στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Cross-Border Claims – Hellas (CBC-Hellas)»

2. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στην Ινδία» την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 (16.30-20.30) στο Ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Κατερίνα Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817, εσωτ.206, e-mail: eunet@sbbe.gr )1. «Business Meets Research», 22-23 Μαΐου 2012, Luxembourg, στους κλάδους της οικο-καινοτομίας, των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τεχνολογιών των υλικών και της παραγωγής, της βιο-υγείας και του διαστήματος.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας «Πράσινη Εβδομάδα» (Green Week Conference 2012), 22-25 Μαΐου 2012, Brussels, Βέλγιο.

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Η Ευρώπη στην κορυφή της νέας βιομηχανικής επανάστασης» (Europe at the Lead of the New Industrial Revolution), 29 Μαΐου 2012, Brussels, Βέλγιο.

4. Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η Ευρώπη και η Αραβική Άνοιξη: ανταποκρίνοντας στις αλλαγές σε αραβικές χώρες» (Europe and the Arab Spring: Responding to the changing Arab order), 31 Μαΐου 2012, Brussels, Βέλγιο.


1. Διεθνής Έκθεση «LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR», 22-24 Μαΐου 2012, London, Αγγλία στον κλάδο της οινοποιίας.

2. Διεθνής Έκθεση «BALTTECHNICA», 22-24 Μαΐου 2012, Vilnius, Λιθουανία, στους κλάδους του βιομηχανικού εξοπλισμού, της ενέργειας, του ηλεκτρολογικού υλικού, των εξαρτημάτων, και στον τομέα της υπεργολαβίας.

3. Διεθνής Έκθεση «PLASTPOL», 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2012, Kielce, Πολωνία στον κλάδο της επεξεργασίας των πλαστικών.

4. Διεθνής Έκθεση «CLOTHING MACHINERY FAIR», 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2012, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των μηχανημάτων ένδυσης.

5. Διεθνής Έκθεση «Research to Business 2012», 6-7 Ιουνίου 2012, Bologna, Ιταλία σε διάφορους κλάδους (τρόφιμα, δόμηση, ενέργεια, υλικά).

6. Διεθνής Έκθεση «International Design Festival Berlin 2012», 6-10 Ιουνίου 2012, Berlin, στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, των υλικών των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Innovation Matchmaking», στο πλαίσιο του φόρουμ «Business Meets Research», 23 Μαΐου 2012, Luxembourg, στους κλάδους της οικο-καινοτομίας, των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τεχνολογιών των υλικών και της παραγωγής, της βιο-υγείας και του διαστήματος.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SEEAC», 23-24 Μαΐου 2012, Vasteras, Σουηδία στους κλάδους της δόμησης, της ενέργειας, και στον τομέα του περιβάλλοντος.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Sustainable Oenology», στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου των γάλλων οινολόγων, 24 Μαΐου 2012, Aix-en-Provence, Γαλλία στον τομέα της οικο-οινοποιίας (eco-oenology).

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Innovat&Match Brokerage Event», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Research to Business 2012», 6-7 Ιουνίου 2012, Bologna, Ιταλία σε διάφορους κλάδους (τρόφιμα, δόμηση, ενέργεια, υλικά).

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Design Meets Technology», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Open Innovation Forum – International Design Festival Berlin», 7-8 Ιουνίου 2012, Berlin, Γερμανία, στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, των υλικών των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).