1. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα και τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεσή της.

2. Εγκρίθηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ρευστότητας.

3. Νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της διεθνοποίησης των ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των «clusters» και σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

5. Ενοποιημένος κατάλογος των ευρωπαϊκών προτύπων σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (consolidated list of references of European standards under the General Product Safety Directive 2001/95/EC).

6. Καλύτερη εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη μείωση του κόστους στην οικονομία της Ε.Ε. και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων για τον κόσμο και τις επιχειρήσεις.

7. Έναρξη του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφαρμογής Τεχνολογιών για την Επεξεργασία Τροφίμων (European Food Processing Implementation Award).

8. Έναρξη των βραβείων «Ευρωπαϊκά Βραβεία για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας» (European Enterprise Promotion Awards 2012).

9. Έναρξη των βραβείων για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2013).

10. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση δεξιοτήτων στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών «e-Skills Week 2012»1. Νέο πρόγραμμα «JEREMIE - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, με την αξιοποίηση πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τα δάνεια χορηγούνται μέσω τριών τραπεζών: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank και Εμπορική. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει ως εξής: 27 Σεπτεμβρίου 2013 (Εθνική), στις 16 Οκτωβρίου 2013 (Alpha Bank), και στις 31 Οκτωβρίου 2013 (Εμπορική), εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

2. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ERASMUS for Young Entrepreneurs» έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες στην Ευρώπη, να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να μάθουν και να δικτυωθούν με έμπειρους επιχειρηματίες σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Competitiveness & Innovation Programme).

3. 6ος κύκλος του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE+ 2012» με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Ο 6ος κύκλος περιλαμβάνει τις 3 ακόλουθες ενότητες: «LIFE+ Nature and Biodiversity» για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, «LIFE+ Environment Policy and Governance» για την περιβαλλοντική πολιτική και τη διακυβέρνηση, και «LIFE+ Information & Communication» για την ενημέρωση και επικοινωνία. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2012.
1. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Επισκόπηση των κύριων ευκαιριών χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ» (Overview of main funding opportunities available to European SMEs).

2. 2ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα (2nd Economic Adjustment Programme for Greece).

3. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Μάρτιος 2012 (EU-Japan Centre Newsletter March 2012).

4. Οδηγός της Ε.Ε. με θέμα: «Αειφόρος Διαχείριση των Υδάτων» (A Guide to Sustainable Water Management)ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20120216031 - Εταιρία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος. Επίσης, ενδιαφέρεται για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20120103028 - Εταιρία από τη Γαλλία, εξειδικευμένη στις πωλήσεις κρασιού και θαλασσινών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - BCD ID 20120124024 - Εταιρία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες καθώς και αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20120126018 - Εταιρία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στις εισαγωγές και το χονδρεμπόριο ειδών εσωτερικής διακόσμησης (έπιπλα, χαλιά, κουρτίνες), αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΠΙΠΛΑ - BCD ID 20120220019 - Εταιρία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στο εμπόριο επίπλων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΕΠΙΠΛΑ - BCD ID 20120122009 - Εταιρία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του επίπλου και των κουφωμάτων (πόρτες, συστήματα ντουλαπιών, έπιπλα κουζίνας, μπάνιου), αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών, αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20111219047 - Εταιρία από την Ισπανία, εξειδικευμένη στο εμπόριο ξυλείας και δομικών υλικών (ειδικά στη Ρουμανία) προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε ευρωπαϊκές εταιρίες που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ρουμάνικη αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BCD ID 20120125006 - Εταιρία από τη Μολδαβία, εξειδικευμένη στη χονδρική πώληση εξοπλισμού (συσκευών θέρμανσης, ύδρευσης, εξοπλισμού αποχέτευσης, ηλεκτρικών συσκευών) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά διανομείς σε ευρωπαϊκές χώρες για τα προϊόντα της.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20120127006 - Εταιρία από τη Γαλλία, εξειδικευμένη στο διεθνές εμπόριο προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες (π.χ. στο Χονγκ-Κονγκ).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Alexandra Park and Palace Charitable Trust), London, Αγγλία, για την προμήθεια μπύρας, αρ.2012/S 46-075567. Καταληκτική ημερομηνία 16.04.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dudley MBC), Dudley, Αγγλία, για την προμήθεια πορτών, αρ.2012/S 44-071904. Καταληκτική ημερομηνία 10.04.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Derbyshire County Council), Matlock, Αγγλία, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2012/S 49-080168. Καταληκτική ημερομηνία 18.04.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Office of Public Works), Dublin, Ιρλανδία, για την προμήθεια καρεκλών, αρ. 2012/S 44-072047. Καταληκτική ημερομηνία 16.04.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΧΗΜΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Colchester Hospital University), Colchester, Αγγλία, για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, αρ.2012/S 51-082968. Καταληκτική ημερομηνία 16.04.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (London Borough of Hillingdon), Uxbridge, Αγγλία, για την προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, αρ.2012/S 56-091512. Καταληκτική ημερομηνία 04.05.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Ημερίδα με θέμα: «Περιβάλλον και Επιχείρηση – Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές», Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 (17.00), στο ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr )Ευρωπαϊκό Φόρουμ με θέμα: «Περιφέρειες και πόλεις για την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη» (Regions and cities for integrated territorial development), 10 Μαΐου 2012, Brussels, Βέλγιο.


1. Διεθνής Έκθεση «THE SOURCE», 23-24 Απριλίου 2012, Exeter, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

2. Διεθνής Έκθεση «INSTALACJE 2012», 23-26 Απριλίου 2012, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο του εξοπλισμού.

3. Διεθνής Έκθεση «GASTRONORD», 24-27 Απριλίου 2012, Stockholm, Σουηδία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

4. Διεθνής Έκθεση «IBF», 24-28 Απριλίου 2012, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της δόμησης.

5. Διεθνής Έκθεση «INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR», 24-28 Απριλίου 2012, Belgrade, Σερβία, στον κλάδο της δόμησης.

6. Διεθνής Έκθεση «KITCHEN–DOMOTECH» & MINSK FURNITURE SALON», 2-5 Μαΐου 2012, Minsk, Λευκορωσία, στον κλάδο των επίπλων.

7. Διεθνής Έκθεση «ISK-SODEX ISTANBUL», 2-5 Μαΐου 2012, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο της θέρμανσης, του κλιματισμού, του εξαερισμού, της ψύξης, των εξαρτημάτων, της επεξεργασίας νερού και της μόνωσης.

8. Διεθνής Έκθεση «SUMMER WEEK OF FASHION AND STYLE», 4-8 Μαΐου 2012, Kazan, Ρωσία, στον κλάδο της μόδας.

9. Διεθνής Έκθεση «TEXCARE INTERNATIONAL FRANKFURT», 5-9 Μαΐου 2012, Frankfurt, Γερμανία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (φροντίδα υφασμάτων).

10. Διεθνής Έκθεση «CIBUS», 7-10 Μαΐου 2012, Parma, Ιταλία, στον κλάδο των τροφίμων.

11. Διεθνής Έκθεση «CONSTRUTEC», 8-11 Μαΐου 2012, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της δόμησης.

12. Διεθνής Έκθεση «VETECO», 8-11 Μαΐου 2012, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο των κουφωμάτων.

13. Διεθνής Έκθεση «PLAST», 8-12 Μαΐου 2012, Milan, Ιταλία, στον κλάδο των πλαστικών και ελαστικών.

14. Διεθνής Έκθεση «INGA», 9-12 Μαΐου 2012, Zagreb, Κροατία, στον κλάδο της γαστρονομίας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «INSTALACJE Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «INSTALACJE 2012», 25 Απριλίου 2012, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο του εξοπλισμού.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «AGRI-FOOD Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «AGROMEXPO – ALIMENTEXPO - PLANT EXPO», 27 Απριλίου 2012, Bacau, Ρουμανία, στον κλάδο των τροφίμων και στον τομέα της γεωργίας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).