1. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επέκταση της διορίας των μέτρων στήριξης για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπογράφει συμφωνίες με τρεις ελληνικές τράπεζες για τη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη και σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη.

4. Διαβούλευση για το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου.

5. Βελτίωση του συστήματος εμπορίας ρύπων για να διασφαλισθεί η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 80% μέχρι το 2050 ζητά η επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στρατηγική για μια βιώσιμη βιοοικονομία στην Ευρώπη.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακτήσει 54,3 εκατ. ευρώ από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

8. Έκδοση του 1ου ευρωπαϊκού καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης για επικίνδυνες ουσίες.

9. Τροποποίηση του Κανονισμού «REACH»: προστέθηκαν 8 ουσίες στη λίστα των ουσιών προς έγκριση.

10. Η Ε.Ε. και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνάπτουν ιστορική νέα εταιρική σχέση για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

11. Τρεις κλάδοι επιλέχτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απασχόληση και πρόληψη) για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα.

12. Έναρξη των βραβείων «e-inclusion» 2012 για τοπικούς ψηφιακούς πρωταθλητές της Ευρώπης.

13. Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: «Κάτω τα χέρια από το σχέδιό μου»1. Προκήρυξη Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που στοχεύει στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ΕΤΑ. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 10 Απριλίου 2012.

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 133 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 30 Απριλίου 2012.

3. 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος INTERREG III ΙΡΑ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» για τη συγχρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 16 Μαΐου 2012.
1. Επισκόπηση των κυρίων ευκαιριών χρηματοδότησης για ευρωπαϊκές ΜμΕ, Ιανουάριος 2012 (Overview of the main funding opportunities available to European SMEs - January 2012).

2. Έκθεση με θέμα: «Συντελεστές του ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.» (VAT rates applied in EU Member States).

3. Έρευνα αγοράς για την Κίνα με διάφορα θέματα (ηλεκτρονικό εμπόριο, πράσινες τεχνολογίες, εργατικό δίκαιο).

4. Γενική Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011.

5. Πίνακας αποτελεσμάτων ανά χώρα στον τομέα της καινοτομίας στην Ε.Ε. (Innovation Scoreboard 2011 – country profiles).

6. Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (European Committee for Standardisation – CEN) με θέμα: «Καθοδήγηση για τη συγγραφή προτύπων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜμΕ» (Guidance for writing standards taking into account SME needs).

7. Οδηγός για ΜμΕ με θέμα: «Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο των έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου» (Managing Intellectual Property in FP7).

8. Μελέτη της Ε.Ε. με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (European Renewable Energy Network).

9. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 40 (Regional Policy Magazine, Issue 40)ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20111222056 - Εταιρία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή κρέατος, φρούτων και λαχανικών και το εμπόριο δημητριακών, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BCD ID 20111213017 - Εταιρία από την Ισπανία, εξειδικευμένη στη διανομή βασικών υλικών, τροφίμων και ποτών αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20111206007 - Εταιρία από τη Σκωτία, που δραστηριοποιείται στις εξαγωγές χονδρικής τροφίμων και ποτών προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (αντιπροσώπους, διανομείς).

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – BCD ID 20120109007 - Εταιρία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή νέων δομικών υλικών στην πολωνική αγορά προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD ID 20111012001 – Εταιρία από τη Σλοβακία, εξειδικευμένη σε υπηρεσίες εισαγωγής-εξαγωγής προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία σε παραγωγούς διαφόρων κλάδων, αλλά κυρίως για τα προϊόντα ξυλείας, ιδιαίτερα της βιομάζας.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ - BCD ID 20120104018 - Εταιρία από την Κροατία, εξειδικευμένη στην παραγωγή πλαστικών προϊόντων (π.χ. κιβώτια μπύρας, νερού, μεταφοράς, ψαριών) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, και αμοιβαία παραγωγή. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία, και επιθυμεί να πουλήσει την επιχείρησή της ή μέρος αυτής.

ΜΕΤΑΛΛΑ - BCD ID 20111129026 - Εταιρία μεταλλοτεχνίας από την Ισπανία εξειδικευμένη σε κουφώματα και περιφράξεις, αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20111223008 - Εταιρία από τη Σερβία, εξειδικευμένη στο εμπόριο (εισαγωγές – εξαγωγές), στις επενδύσεις και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και franchise.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS - BCD ID 20111111002 - Εταιρία από την Ιταλία, προσφέρει υπηρεσίες logistics και διανομής στην Ιταλία. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και προφέρει υπεργολαβία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Royal United Hospital Bath NHS) Bath, Αγγλία, για την προμήθεια αναψυκτικών, αρ. 2012/S 31-049942. Καταληκτική ημερομηνία 12.03.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Cordia (Services) LLP) Glasgow, Σκωτία για την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρ. 2012/S 24-039032. Καταληκτική ημερομηνία 19.03.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Ursuline Secondary School, Tipperary) Thurles, Ιρλανδία για την προμήθεια σχολικών επίπλων, αρ. 2012/S 28-045221. Καταληκτική ημερομηνία 23.03.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Efficiency East Midlands Limited) Nottingham, Αγγλία για την προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης, αρ. 2012/S 29-046859. Καταληκτική ημερομηνία 19.03.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Falkirk Council) Falkirk, Σκωτία για την προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων, αρ. 2012/S 31-050424. Καταληκτική ημερομηνία 26.03.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ημερίδα με θέμα: «HORIZON 2020: το πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020», 12 Μαρτίου 2012, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα.

2. 4η Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα στο πλαίσιο του έργου «IMP³rove» για τη διαχείριση της καινοτομίας (4th International Round Table of the IMP³rove project), 19 Μαρτίου 2012, Stockholm, Σουηδία.


1. Διεθνής Έκθεση «MOSBUILD», 2-5 και 10-13 Απριλίου 2012, Moscow, Ρωσία, στον κλάδο των δομικών.

2. Διεθνής Έκθεση «LINEAPELLE», 3-5 Απριλίου 2012, Bologna, Ιταλία, στον κλάδο των δερμάτινων υφασμάτων.

3. Διεθνής Έκθεση «BLUEBAT», 3-5 Απριλίου 2012, Paris, Γαλλία, στον κλάδο της δόμησης (χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων).

4. Διεθνής Έκθεση «FOOD EXPO UKRAINE», 3-5 Απριλίου 2012, Kiev, Ουκρανία, στον κλάδο των τροφίμων.

5. Διεθνής Έκθεση «RESTA 2012» 12-15 Απριλίου 2012, Vilnius, Λιθουανία στον κλάδο της δόμησης.

6. Διεθνής Έκθεση «TARGBUD», 13-15 Απριλίου 2012, Katowice, Πολωνία, στον κλάδο της δόμησης, και της εσωτερικής διακόσμησης.

7. Διεθνής Έκθεση «INTERTEXTIL BALTICUM», 13-15 Απριλίου 2012, Riga, Λετονία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (υφάσματα, ένδυση, δερμάτινα είδη, εξοπλισμός).

8. Διεθνής Έκθεση «WINDOWS, DOORS AND ROOFS», 17-20 Απριλίου 2012, Minsk, Λευκορωσία, στον κλάδο των κουφωμάτων και σκεπών.

9. Διεθνής Έκθεση «BUILDING FAIR», 17-21 Απριλίου 2012, Zagreb, Κροατία, στον κλάδο της δόμησης (εξοπλισμός και δομικά υλικά).

10. Διεθνής Έκθεση «SALONE INTERNAΖIONALE DEL MOBILE», 17-22 Απριλίου 2012, Milan, Ιταλία, στον κλάδο των επίπλων.

11. Διεθνής Έκθεση «IFH INTHERM», 18-21 Απριλίου 2012, Nuremberg, Γερμανία, στον κλάδο της θέρμανσης, των ειδών υγιεινής και του κλιματισμού.

12. Διεθνής Έκθεση «CONSTRUMA», 18-22 Απριλίου 2012, Budapest, Ουγγαρία, στον κλάδο της δόμησης (σχεδιασμός, εσωτερική διακόσμηση, και ενεργειακή απόδοση).Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «RESTA 2012», 13 Απριλίου 2012, Vilnius, Λιθουανία στον κλάδο της δόμησης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).