1. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ουσιαστική συμβολή των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας (Study on SMEs' impact on the EU labour market).

2. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της Ε.Ε.

3. H E.E. επαναπροσδιορίζει το καθεστώς ευνοϊκότερων εμπορικών συναλλαγών που αφορά χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2015.

4. Ανάπτυξη θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ κατά το διασυνοριακό εμπόριο.

5. Σχέδιο δράσης για διπλασιασμό του όγκου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη έως το 2015.

6. Μεγαλύτερη δυνατότητα διαλόγου στην χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής: η Επιτροπή παρατείνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε 12 εβδομάδες και δημιουργεί νέα «υπηρεσία ειδοποίησης».

7. Ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα θα διευκολύνει τους επαγγελματίες στην εξεύρεση θέσεων ειδικευμένης απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.1. Ανακοίνωση τροποποίησης του οδηγού και παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στην Πράξη του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 17 Φεβρουαρίου 2012.

2. Νέο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012.

3. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας». Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Ιανουαρίου 2012. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

4. Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «digi-mobile» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από τις 30 Ιανουαρίου 2012 (1 Φεβρουαρίου 2012 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
1. Στατιστικά για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση των τεχνολογιών της τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής από τις ΜμΕ το 2011 στην Ευρώπη.

2. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Δεκέμβριος 2011 (EU-Japan Centre Newsletter December 2011)ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BCD ID 20111027025 – Εταιρία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ προσυσκευασμένων τροφίμων και ποτών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε προμηθευτές αυτών των προϊόντων.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BCD ID 20111117051 – Εταιρία από τη Ρωσία, εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών. Επίσης, αναζητά συνεργασία με προμηθευτή υψηλής ποιότητας τροφίμων.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – BCD ID 20111130005 – Εταιρία από τη Ρωσία, εξειδικευμένη στην κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών και πλεκτών προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για franchise, κοινοπραξία ή / και αμοιβαία παραγωγή.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – BCD ID 20101201025 – Εταιρία από τη Σερβία, που δραστηριοποιείται στην πώληση και διανομή οικοδομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στη Σερβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20111102033 - Εταιρία από την Αγγλία, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο προσφέρει προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - BCD ID 20110913011 - Εταιρία από την Ισπανία, εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών πωλήσεων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - BCD ID 20111021006 - Εμπορική εταιρία από τη Ρωσία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε ξένους προμηθευτές / κατασκευαστές Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας (outsourcing) και αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BCD ID 20101006017 - Εταιρία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, λεβήτων, αντλιών, σωλήνων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - BCD ID 20110413040 - Εταιρία από την Αγγλία, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, αναζητά συνεργάτη και προμηθευτή σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες εμπορευματοποίησης, χρηματοδότησης, επενδύσεων, ασφαλειών, διαχείρισης κινδύνου, τεχνολογίας και μάρκετινγκ. Επιπλέον, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Down District Council) Downpatrick, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2012/S 12-019051. Καταληκτική ημερομηνία 16.02.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (South Yorkshire Passenger Transport Executive) Sheffield, Αγγλία για την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων, αρ. 2012/S 9-013429. Καταληκτική ημερομηνία 24.02.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Kent County Council) West Malling, Αγγλία για την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων, αρ. 2012/S 13-020825. Καταληκτική ημερομηνία 27.02.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (United Lincolnshire Hospitals NHS Trust) Grantham, Αγγλία για την προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, αρ. 2012/S 8-012030. Καταληκτική ημερομηνία 14.02.12. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Black Sea Business Forum με θέμα: «Increasing Trade and Investment to Reach Growth», 23 Φεβρουαρίου 2012, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Θεσσαλονίκη

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Κατερίνα Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817, εσωτ.206, e-mail: eunet@sbbe.gr )1. 7ο Ευρωπαϊκό Ετήσιο Συνέδριο για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (7th European Annual Symposium EU Funds 2012), 19-21 Μαρτίου 2012, Berlin, Γερμανία.

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με θέμα: «Βιομηχανία της Ιαπωνίας με μία ματιά» (Japan Industry Insight), 14 Μαΐου – 8 Ιουνίου 2012. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 16 Φεβρουάριου 2012


1. Διεθνής Έκθεση «SALIMA», 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2012, Brno, Τσεχία, στον κλάδο των τροφίμων.

2. Διεθνής Έκθεση «KIEV BUILD», 29 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2012, Kiev, Ουκρανία, στον κλάδο της δόμησης.

3. Διεθνής Έκθεση «EUROPAIN», 3-7 Μαρτίου 2012, Paris, Γαλλία, στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.

4. Διεθνής Έκθεση «MEBLE», 5-8 Μαρτίου 2012, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο των επίπλων.

5. Διεθνής Έκθεση «SANITAR HEIZUNG KLIMA», 7-10 Μαρτίου 2012, Essen, Γερμανία, στον κλάδο της θέρμανσης, των ειδών υγιεινής, του κλιματισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

6. Διεθνής Έκθεση «TAVOLA», 11-13 Μαρτίου 2012, Kortrijk, Βέλγιο, στον κλάδο των τροφίμων.

7. Διεθνής Έκθεση «EXINTEX 2012», 13-16 Μαρτίου 2012, Puebla, Μεξικό, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

8. Διεθνής Έκθεση «WINDOWS, DOORS, ROOFS», 13-16 Μαρτίου 2012, Lviv, Ουκρανία, στον κλάδο των κουφωμάτων.

9. Διεθνής Έκθεση «VINIEXPO», 14-16 Μαρτίου 2012, Helsinki, Φιλανδία, στον κλάδο της οινοποιίας.

10. Διεθνής Έκθεση «FOODTECH PLOVDIV», 15-18 Μαρτίου 2012, Plovdiv, Βουλγαρία, στον κλάδο των τροφίμων (προϊόντα και τεχνολογίες).

11. Διεθνής Έκθεση «ECOBUILD», 20-22 Μαρτίου 2012, London, Αγγλία, στον κλάδο της αειφόρου δόμησης και του περιβάλλοντος.

12. Διεθνής Έκθεση «FOOD & DRINK EXPO», 25-27 Μαρτίου 2012, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

13. Διεθνής Έκθεση «STOM», 27-29 Μαρτίου 2012, Kielce, Πολωνία, στον κλάδο των μετάλλων.

14. Διεθνής Έκθεση «ALIMENTARIA» 26-29 Μαρτίου 2012, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο των τροφίμων.

15. Διεθνής Έκθεση «FURNITURE VILNIUS», 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Vilnius, Λιθουανία, στον κλάδο των επίπλων.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «European B2B Matchmaking Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ECOBUILD», 21 Μαρτίου 2012, London, Αγγλία, στον κλάδο της αειφόρου δόμησης και του περιβάλλοντος.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ALIMENTARIA» 27-28 Μαρτίου 2012, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο των τροφίμων.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).