1. Ένα πακέτο οικονομικών και δημοσιονομικών συστάσεων καθορίζει τις προτεραιότητες για το 2012 και περιλαμβάνει νέα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης και της σταθερότητας της ευρωζώνης.

2. Νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜμΕ.

3. Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. με σκοπό την υποστήριξη των ΜμΕ για καλύτερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

4. Ειδική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη συμμόρφωσή τους με κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε.

5. Έναρξη νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με σκοπό την υποστήριξη των ΜμΕ για την πρόσβασή τους σε δάνεια για έρευνα και καινοτομία.

6. Ορίζοντας 2020: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επενδυθούν 80 δις € σε έρευνα και καινοτομία ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

7. Νέα υπηρεσία διαμεσολάβησης του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (Office for Harmonisation in the Internal Market – OHIM).

8. Καινούργια ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA).

9. Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για βελτιωμένη ασφάλεια των προϊόντων σε εννέα τομείς της βιομηχανίας: ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, ανελκυστήρες, όργανα μέτρησης, αστικές εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας και εξοπλισμός για χρήση σε ενδεχομένως εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν τη νέα νομοθεσία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (2009/38/ΕΚ) στην εθνική τους νομοθεσία.

11. Ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε.

12. Η Δανία θα διαδεχθεί την Πολωνία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012.1. Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη λειτουργίας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «JEREMIE». Υποβολή αίτησης από τις 22 Φεβρουαρίου 2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

2. Νέο πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Περίοδος υποβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2013.

3. Νέο πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Περίοδος υποβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2013.

4. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Υποβολή αιτήσεων από τις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ
1. Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜμΕ – προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων» (Minimizing regulatory burden for SMEs - Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises).

2. Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας 98/34/ΕΚ το 2009 και το 2010 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (Report on functioning of Directive 98/34/EC in 2009 and 2010).

3. Αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) με θέμα: «Η εμπειρία των επιτυχημένων καταχωρήσεων στο μητρώο του Κανονισμού REACH» (Report on the experiences of successful REACH registrants).

4. Δελτίο της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. «Eurostat» σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του ίντερνετ (Eurostat news release on internet access and use).

5. 6ο Τεύχος του Δελτίου της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την καινοτομία «Innovation Pie» (Innovation PRO INNO EUROPE newsletter – Edition 6).

6. ‘Εκδοση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation) με θέμα: «Στατιστικά στοιχεία 2011» (Facts and Figures 2011)ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BCD 20111021022 – Εταιρία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD 20111014005 - Εταιρία από την Κροατία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων και κρασιών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά υπεργολάβο καθώς και συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BCD 20100929002 - Εταιρία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή και εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (λευκά είδη) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD 20111025022 - Εταιρία από τη Δανία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή και εξαγωγή διάφορων προϊόντων αναζητά καινούργιους προμηθευτές. Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD 20111019024 - Εταιρία από τη Ρουμανία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής βιομηχανικού εξοπλισμού τροφίμων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - BCD 20101015024 - Εταιρία από την Κροατία, εξειδικευμένη στην εγκατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης-κλιματισμού προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

ΜΕΤΑΛΛΑ - BCD 20101105041 - Εταιρία από τη Σερβία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης μεταλλικών προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά μεταφορικές υπηρεσίες.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BCD 20110824018 - Εταιρία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στη διανομή οικολογικών οικοδομικών υλικών αναζητά προμηθευτή προϊόντων μόνωσης, και ξυλουργικής για να συμπληρώσει το φάσμα των βιώσιμων προϊόντων της για την οικοδομική βιομηχανία της Αγγλίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - BCD 20111012020 - Εταιρία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ διάφορων προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (αντιπροσωπεία) σε κατασκευαστές που επιθυμούν να πωλήσουν στην αγγλική και ιρλανδική αγορά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - BCD 20100414041 - Εταιρία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρίες της Ε.Ε. που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγγλική αγορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD 20101103030 - Εταιρία από τη Σερβία, εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλές, έρευνα αγοράς, νομικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της Σερβίας.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (City of Edinburgh Council) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρ. 2011/S 238-384554. Καταληκτική ημερομηνία 13.01.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ & ΞΥΛΕΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (City of Edinburgh Council) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2011/S 238-384570. Καταληκτική ημερομηνία 12.01.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων, αρ. 2011/S 238-384667. Καταληκτική ημερομηνία 26.01.2012. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Ενημερωτική εκδήλωση για την 9η προκήρυξη του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 Call 9 InfoDay), 18 Ιανουαρίου 2012, Brussels, Βέλγιο

1. Διεθνής Έκθεση «AIFW-AMSTERDAM INTERNATIONAL FASHION WEEK», 25-29 Ιανουαρίου 2012, Amsterdam, Ολλανδία στον κλάδο της μόδας.

2. Διεθνής Έκθεση «ISM», 29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2012, Cologne, Γερμανία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.

3. Διεθνής Έκθεση «IMOB», 31 Ιανουαρίου - 4 Φεβρουαρίου 2012, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των επίπλων.

4. Διεθνής Έκθεση «FOODAPEST», 5-8 Φεβρουαρίου 2012, Budapest, Ουγγαρία στον κλάδο των τροφίμων.

5. Διεθνής Έκθεση «TOP GASTRO», 9-12 Φεβρουαρίου 2012, Prague, Τσεχία, στον κλάδο της γαστρονομίας.

6. Διεθνής Έκθεση «STYL», 12-14 Φεβρουαρίου 2012, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της μόδας, της υπόδησης και των δερμάτινων ειδών.

7. Διεθνής Έκθεση «ADANA CONSTRUCTION», 16-19 Φεβρουαρίου 2012, Adana, Τουρκία, στον κλάδο της δόμησης.

8. Διεθνής Έκθεση «MODA», 19-21 Φεβρουαρίου 2012, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο της ένδυσης.

9. Διεθνής Έκθεση «BEO WINE FAIR», 23-26 Φεβρουαρίου 2012, Belgrade, Σερβία, στον κλάδο της οινοποιίας.

10. Διεθνής Έκθεση «MILANO PRET-A-PORTER», 24-27 Φεβρουαρίου 2012, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της γυναικείας ένδυσης.

11. Διεθνής Έκθεση «SALON DU FROMAGE ET DES PRODUITS LAITIERS», 26-29 Φεβρουαρίου 2012, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Technology-Business Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «CERAMICA INNOVA», 7-10 Φεβρουαρίου 2012, Valencia, Ισπανία στον κλάδο των κεραμικών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2B Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «FOODREX», 10 Φεβρουαρίου 2012, Belgrade, Σερβία στον κλάδο των τροφίμων.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «R+T 2012 Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «R+T», 29 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2012, Stuttgart, Γερμανία στον κλάδο των κουφωμάτων.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).