1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας 2012 με τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανανέωσης».

2. Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

3. «Μικρή Επιχείρηση, Μεγάλος Κόσμος» (Small Business, Big World): η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική με στόχο την υποστήριξη ΜμΕ για να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δρατηριότητα εκτός Ε.Ε.

4. Φορολογία και τελωνεία: οφέλη για τα κράτη μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο μετά το 2014.

5. Τελική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρες αγορές (Lead Markets) της Ε.Ε.

6. Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την ενίσχυση των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών δικτύων.

7. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

8. Καινούργια στρατηγική της Ε.Ε. για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

9. Νέα νομοθεσία για τα πρόσθετα στα τρόφιμα ώστε η χρήση τους στην Ε.Ε. να γίνει ασφαλέστερη και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια.

10. Κανονισμός της Ε.Ε. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.

11. Στις 15 Νοεμβρίου 2011 εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών.

12. Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για Βούλγαρους και Ρουμάνους πολίτες.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς, εκπαιδευτικά - ερευνητικά ιδρύματα, Υπουργεία – ΝΠΔΔ, και άλλα νομικά πρόσωπα. Υποβολή προτάσεων από τις 12 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2011.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2011.

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων» στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας «ARTEMIS» (Joint Undertaking - Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems) με στόχο την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγχώριες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, και σε Δημόσιους Ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προτάσεις / έργα στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Προκήρυξης της Κοινής Πρωτοβουλίας «ARTEMIS» και τα έργα έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Υποβολή προτάσεων από τις 11 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2011.

4. Δράση «digi-mobile» με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υποβολή προτάσεων από τις 9 Ιανουαρίου 2012 (12 Ιανουαρίου 2012 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

5. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και «clusters» του κλάδου των τροφίμων και ποτών, 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2012. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 8 Δεκεμβρίου 2011.

6. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Marie Curie» με στόχο την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών οργανισμών. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 19 Απριλίου 2012
1. Οδηγός της Ε.Ε. με θέμα : «Νέοι κανόνες για την τιμολόγηση του ΦΠΑ - επεξηγηματικές σημειώσεις» (New rules on VAT invoicing - explanatory notes).

2. 2 μελέτες της Ε.Ε. για τη βιώσιμη βιομηχανία.

3. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (European Scientific and Technical Research Committee - CREST) με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την συντονισμένη αξιοποίηση των πόρων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και του Διορθωτικού Ταμείου για την έρευνα και την ανάπτυξη» (Guidelines on co-ordinated use of FP7 and Structural Funds for R&D).

4. Δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, Οκτώβριος 2011 (European Committee for Standardisation – CEN, October 2011 Newsletter).

5. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Οκτώβριος 2011 (EU-Japan Centre Newsletter October 2011).

6. Ενημερωτικό Δελτίο για θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κίνα – Οκτώβριος 2011 (China IPR SME Helpdesk Newsletter – October 2011).ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20111004025 - Εταιρία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στην παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε ξένους παραγωγούς του κλάδου τροφίμων. Επίσης αναζητά συνεργασία με ξένους προμηθευτές ταρτών.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20111012003 - Εταιρία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στην παραγωγή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων, φρούτων και χυμών αναζητά συνεργασία με εταιρίες τροφίμων και ποτών που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγγλική και ιρλανδική αγορά. Συγκεκριμένα, προσφέρει την ευκαιρία στους συνεργάτες να έχουν πρόσβαση στην πελατειακή βάση της επιχείρησης και της αξιοποίησης τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής όσο και των δυνατοτήτων διανομής.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110928010 - Εταιρία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων και ποτών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφοράς / logistics σε παραγωγούς αυτών των προϊόντων.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20111012001 - Εταιρία από τη Σλοβακία, εξειδικευμένη σε εισαγωγές και εξαγωγές προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρίες που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στη σλοβάκικη, τσέχικη ή πολωνέζικη αγορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20111004010 - Εταιρία από την Ιταλία, εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία δικτύων διανομής και την έρευνα αγοράς, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ξένες εταιρίες που επιθυμούν να εισέλθουν στην ιταλική αγορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20110304013 - Εταιρία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσφέρει ενδιάμεσες υπηρεσίες και υπεργολαβία σε εταιρείες από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στην πολωνέζικη αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20110908018 - Εταιρία από το Βέλγιο, εξειδικευμένη στο εμπόριο δομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στους παραγωγούς ή στους άμεσους προμηθευτές αυτών των προϊόντων.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - BCD ID 20110915003 - Εταιρία από τη Ρωσία, εξειδικευμένη στην κατασκευή και το εμπόριο μεταλλικών και ανοξείδωτων προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - BCD ID 20110907016 - Εταιρία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στο εμπόριο βιομηχανικού εξοπλισμού (αυτόματου, ηλεκτρικού και πιεσμένου αέρα), στις βιομηχανικές μετρήσεις και συστήματα φωτισμού προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, κοινοπραξία και υπεργολαβία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - BCD ID 20110924002 - Εταιρία από τη Σουηδία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης και της ενέργειας, αναζητά συνεργάτη στην Ευρώπη για κοινοπραξία (κοινή έρευνα, ευρωπαϊκά προγράμματα). Επίσης προσφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Τεχνολογικό κέντρο από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη του κλάδου των επίπλων για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο με θέμα: «Ισοθερμικά έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου»

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Southern Education and Library Board) Armagh, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια γάλακτος, αρ.2011/S 212-346276. Καταληκτική ημερομηνία 19.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Carmarthenshire County Council) Carmarthen, Ουαλία για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων, αρ. 2011/S 216-352278. Καταληκτική ημερομηνία 19.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (South Ayrshire Council) Ayr, Σκωτία για την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρ. 2011/S 214-349273. Καταληκτική ημερομηνία 20.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Fast Air Support Team) Bristol, Αγγλία για την προμήθεια εσωρούχων, αρ.2011/S 218-355281. Καταληκτική ημερομηνία 12.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (The Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust) Exeter, Αγγλία για την προμήθεια λινών υφασμάτων, αρ. 2011/S 214-349198. Καταληκτική ημερομηνία 12.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Procurement and Logistics Service) Armagh, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια σύνθετων επίπλων, αρ. 2011/S 211-344484. Καταληκτική ημερομηνία 08.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2011/S 214-349200. Καταληκτική ημερομηνία 19.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανοιχτή προκήρυξη (United Kingdom Atomic Energy Authority), Abingdon, Αγγλία για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αρ. 2011/S 200-325896. Καταληκτική ημερομηνία 09.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.«Κύκλοι Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων» με θέμα: «Ηγεσία σε δύσκολους καιρούς», με εισηγητή τον καθηγητή Δημ. Μπουραντά. 16 & 17 Δεκεμβρίου 2011, Ξενοδοχείο Les Lazaristes, Θεσσαλονίκη

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καινοτομία (European Innovation Convention), 5-6 Δεκεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα: «Για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη» (Making Europe more energy efficient), 5-6 Δεκεμβρίου 2011, Maastricht, Ολλανδία.

1. Διεθνής Έκθεση «DEBAU», 10-14 Ιανουαρίου 2012, Essen, Γερμανία στον κλάδο της δόμησης.

2. Διεθνής Έκθεση «POLYCLOSE», 12-14 Ιανουαρίου 2012, Ghent, Βέλγιο στον κλάδο των κουφωμάτων.

3. Διεθνής Έκθεση «IMM COLOGNE», 17-22 Ιανουαρίου2012, Cologne, Γερμανία στον κλάδο των επίπλων.

4. Διεθνής Έκθεση «TISSU PREMIER», 18-19 Ιανουαρίου 2012, Lille, Γαλλία στον κλάδο της μόδας (υφάσματα και αξεσουάρ).

5. Διεθνής Έκθεση «BATILUX MONACO», 19-20 Ιανουαρίου 2012, Monaco, Μονακό στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και της δόμησης.

6. Διεθνής Έκθεση «DANUBIUS GASTRO», 19-22 Ιανουαρίου 2012, Bratislava, Σλοβακία στον κλάδο της γαστρονομίας.

7. Διεθνής Έκθεση «SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE», 21-23 Ιανουαρίου 2012, Paris, Γαλλία στον κλάδο της ένδυσης (εσώρουχα).

8. Διεθνής Έκθεση «PRET-A-PORTER PARIS», 21-24 Ιανουαρίου 2012, Paris, Γαλλία στον κλάδο της μόδας.

9. Διεθνής Έκθεση «INTERPLASTICA» , 24-27 Ιανουαρίου 2012, Moscow, Ρωσία στον κλάδο των πλαστικών.

10. Διεθνής Έκθεση «AQUATHERM VIENNA», 24-27 Ιανουαρίου 2012, Vienna, Αυστρία στον κλάδο της θέρμανσης, των ειδών υγιεινής, κλιματισμού και οικοδομικής τεχνολογίας.

11. Διεθνής Έκθεση «SIGEP», 21-25 Ιανουαρίου 2012, Rimini, Ιταλία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.

12. Διεθνής Έκθεση «NORTEC», 25-28 Ιανουαρίου 2012, Hamburg, Γερμανία στον κλάδο της επεξεργασίας των μετάλλων και των πλαστικών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «PRO-ENERGY», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ENERGAIA» 7-9 Δεκεμβρίου 2011, Montpellier, Γαλλία στον κλάδο της ενέργειας.

2. Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών, 20 Δεκεμβρίου 2011, Κτίριο Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).