1. Προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2012.

2. Ενίσχυση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα: προτεραιότητα των ευρωβουλευτών.

3. Η ομάδα δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα σημειώνει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τις δράσεις τεχνικής βοήθειας.

4. Ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

5. Επισκόπηση της ανταγωνιστικότητας στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.

6. Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή μικροπίστωσης (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «JASMINE» (Κοινή Δράση για τη Στήριξη Μικροχρηματοπιστωτικών Οργανισμών στην Ευρώπη).

7. Φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές: να συνεισφέρει δίκαια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

8. Νόμος για ευρωπαϊκές πωλήσεις με στόχο την αύξηση του εμπορίου και τη διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών.

9. Στατιστικά για την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

10. Αύξηση του ποσοστού των ανεπιτυχών αιτήσεων για δάνεια από ΜμΕ λόγω της οικονομικής κρίσης.

11. Εξωστρέφεια των ΜμΕ μέσω των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) μεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας.

12. Τα αποτελέσματα του πρώτου έτους λειτουργίας της Ένωσης Καινοτομίας (Innovation Union).

13. Η εκστρατεία «Youth@Work» (Νεολαία και Εργασία) στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις (MμE).

14. Εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (REACH 2013 - Act Now!) για τον Κανονισμό REACH 2013.

15. Έναρξη νέας διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων εναλλακτικής χημικής ονομασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.

16. «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς 2011» Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011.1. Έναρξη της διαδικασίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη 2η φάση του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011) από 1 Οκτωβρίου 2011. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στα γενικά καθεστώτα του Επενδυτικού Νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011.

2. Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2011.

3. 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2011 και λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2011.

4. Νέο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 15 Νοεμβρίου 2011 και η καταληκτική η 15 Ιανουαρίου 2012.

5. Προγράμματα «Επιμόρφωσης Β’ και Γ΄ κατηγορίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.

6. Νέος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων, 25-29 Ιουνίου 2012. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 22 Μαρτίου 2012.

7. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EU Programme for Social Change & Innovation» για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία.
1. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Προϋπολογισμός της Ε.Ε. 2010 – Οικονομική Αναφορά» (EU Budget 2010 Financial Report).

2. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Φορολογική μεταρρύθμιση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. - 2011» (Tax reforms in EU Member States - 2011).

3. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Ανασκόπηση της αποδοτικότητας των ΜμΕ» (SME Performance Review).

4. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Ξεπερνούν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ την κρίση;» (Are EU SMEs recovering from the crisis?).

5. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 39, 2010-2011 (Regional Policy Magazine, Issue 39, 2010-2011).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110830005 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στο χονδρεμπόριο ιχθυηρών, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας ψαριών και θαλασσινών προϊόντων. Επίσης, προσφέρει συνεργασία για αμοιβαία διανομή σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης στο εξωτερικό.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110819032 - Εταιρεία από τη Δανία, εξειδικευμένη στις ενδιάμεσες πωλήσεις (ειδικά στα τρόφιμα), προσφέρει εκπροσώπηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπεργολαβία και διαχείριση έργων για είσοδο προϊόντων στην αγορά της Δανίας και άλλες σκανδιναβικές χώρες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110520003 - Εταιρεία από τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και πωλήσεις τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ευρωπαϊκές εταιρείες τροφίμων που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Γερμανίας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110615036 - Εταιρεία από την Αυστρία, εξειδικευμένη στην εμπορία τροφίμων, ποτών και ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - BCD ID 20110403001 - Εταιρεία από την Κροατία, εξειδικευμένη στην εγκατάσταση λεβήτων, συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και εξοπλισμού υψηλής πίεσης, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, franchise, μεταφορά-logistics και κοινοπραξία. Επίσης προσφέρει πώληση / εξαγορά, αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - BCD ID 20110906026 – Εταιρεία από τη Σερβία, εξειδικευμένη σε κατασκευαστικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (εγκατάσταση όλων των ειδών δαπέδων, τοποθέτηση διαχωριστικών τοίχων και οροφών, εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού - θέρμανσης, τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θερμική μόνωση), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα των κατασκευών.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110902033 - Εταιρεία από τη Σουηδία, εξειδικευμένη στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας, σε συνεργασία με εταιρίες καινοτομίας προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εμπορικός αντιπρόσωπος στη Σουηδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Επίσης προσφέρει παροχή πληροφοριών για τις αγορές της Σκανδιναβίας.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110705039 - Εταιρεία από την Αγγλία εξειδικευμένη στις ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος ή διανομέας για όλη την Ευρώπη. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες προμήθειας / εφοδιασμού.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110516027 - Εταιρεία από τη Λιθουανία, εξειδικευμένη στη χονδρική πώληση διαφόρων προϊόντων, καθώς και σε υπηρεσίες logistics, προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

LOGISTICS - BCD ID 20100719055 - Εταιρεία από τη Γαλλία προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης, logistics και διανομής.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο με θέμα: «Καινοτόμα υλικά για «έξυπνα παράθυρα» (smart windows) για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση»

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 188-307169. Καταληκτική ημερομηνία 02.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Tyne and Wear NHS Foundation Trust) Gosforth, Αγγλία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2011/S 188-307087. Καταληκτική ημερομηνία 04.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Transport for London) London, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων γραφείων, αρ. 2011/S 195-317965. Καταληκτική ημερομηνία 07.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Raglan Housing Association) Bournemouth, Αγγλία για την προμήθεια εντοιχισμένων κουζινών, αρ. 2011/S 193-314282. Καταληκτική ημερομηνία 25.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (South Lanarkhshire Council) Hamilton, Σκωτία για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθήκης, αρ. 2011/S- 196-319460. Καταληκτική ημερομηνία 28.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Easter Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθήκης, αρ. 2011/S 188-307122. Καταληκτική ημερομηνία 02.12.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανοιχτή προκήρυξη (Synergy Housing Group Ltd) Poole, Αγγλία για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς, αρ. 2011/S 191-311785. Καταληκτική ημερομηνία 14.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Medway NHS Foundation Trust) Gillingham, Αγγλία για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς, αρ. 2011/S 202-329014. Καταληκτική ημερομηνία 16.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Synergy Housing Group Ltd) Poole, Αγγλία για την προμήθεια ανελκυστήρων, αρ.2011/S 193-314620. Καταληκτική ημερομηνία 14.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Ο εκσυγχρονισμός της Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Modernisation of the Professional Qualifications Directive), 7 Νοεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

2. Συνέδριο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (Conference on Industrial Competitiveness), 24 Νοεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις υπηρεσίες (Conference on Points of Single Contact under the EU Services Directive), 28 Νοεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

4. Εργαστήριο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μέσω του Κανονισμού REACH (workshop on how to boost competitiveness and innovation through REACH), 6 Δεκεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

1. Διεθνής Έκθεση «EXPOQUIMIA», 14-18 Νοεμβρίου 2011, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο των χημικών.

2. Διεθνής Έκθεση «OKOINDUSTRIA», 16-18 Νοεμβρίου 2011, Budapest, Ουγγαρία στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

3. Διεθνής Έκθεση «KONDOKUM», 17-20 Νοεμβρίου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο του μετάλλου.

4. Διεθνής Έκθεση «BIZNIS BAZA – BUSINESS BASE 2011», 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Belgrade, Σερβία στους κλάδους των κατασκευών και δομικών υλικών, των μετάλλων, του ηλεκτρολογικού υλικού, της ανακύκλωσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5. Διεθνής Έκθεση «METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR 2011», 1-4 Δεκεμβρίου 2011, Bursa, Τουρκία στον κλάδο της επεξεργασίας μετάλλου.

6. Διεθνής Έκθεση «CLOTHES SHOW LIVE», 2-7 Δεκεμβρίου 2011, Birmingham, Αγγλία στον κλάδο της ένδυσης και της μόδας.

7. Διεθνής Έκθεση «FOODIST», 8-11 Δεκεμβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «EXPOQUIMIA», 15-16 Νοεμβρίου 2011, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο των χημικών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «International Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «OKOINDUSTRIA», 16 Νοεμβρίου 2011, Budapest, Ουγγαρία στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BUSINESS BASE Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BIZNIS BAZA – BUSINESS BASE 2011», 2 Δεκεμβρίου 2011, Belgrade, Σερβία στους κλάδους των κατασκευών και δομικών υλικών, των μετάλλων, του ηλεκτρολογικού υλικού, της ανακύκλωσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).