1. H αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέβαλε στην επίλυση του 90% των υποθέσεων που παραμένουν εκκρεμείς στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

2. Συνάντηση συνηγόρων των ΜμΕ (SME Envoys) στις Βρυξέλλες με σκοπό τη διαμόρφωση στρατηγικής με στόχο την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

3. Η ενιαία αγορά όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος: ένα δείγμα των απόψεων και ανησυχιών των πολιτών και των επιχειρήσεων.

4. Υιοθέτηση κοινής θέσης κλειδί για τη διασφάλιση των ενεργειακών συμφερόντων της Ευρώπης στο εξωτερικό.

5. Στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλον «Πρόγραμμα Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες» (Environmental Technologies Action Plan - ETAP) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό να ανακαλύψουν και να μοιραστούν πολλά υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες έτσι ώστε να κάνουν την οικο-καινοτομία μια καθημερινή πραγματικότητα.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων.

7. Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές στην Ευρώπη.

8. Κανονισμός της Ε.Ε. για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των ουσιών και μειγμάτων (1272/2008/ΕΚ) θα αντικαθιστά σταδιακά την Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών (67/548/ΕΚ) και την Οδηγία Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων (1999/45/ΕΚ). Οι δύο οδηγίες θα καταργηθούν 1 Ιουνίου 2015.1. Νέο πρόγραμμα «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2011.

2. Νέο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2011.

3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2011.

4. Δημοσίευση του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011.

5. Προσωρινό πλαίσιο στήριξης του Υπουργείου Οικονομικών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

6. Νέο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΟΑΕΠ, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

7. Νέος κύκλος του ευρωπαϊκού προγράμματος «ESPON» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων Εδαφικής Ανάπτυξης και Συνοχής (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμοσμένη έρευνα και διεθνής δικτύωση (applied research and transnational networking). Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2011.
1. Νέο ενημερωτικό φυλλάδιο «Finance for Europe’s Entrepreneurs» με μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων οι οποίες ωφελήθηκαν από χρηματοοικονομικά εργαλεία του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (Competitiveness Innovation Programme – CIP).

2. Έκδοσή της Ε.Ε. με θέμα: «Το Μυστικό της Επιτυχίας 2011 – επιχειρηματικότητα μετά το στάδιο της αρχικής λειτουργίας, ίδρυση δεύτερης επιχείρησης, μεταβίβαση των επιχειρήσεων (The Secret of Success 2011 - Entrepreneurship beyond Start-ups: Second Time Entrepreneurs and Transfer of Businesses).

3. Μελέτη της Ε.Ε. με θέμα: «Η Επιχειρηματική Δυναμική: νέες επιχειρήσεις, μεταβίβαση των επιχειρήσεων και πτώχευση » (Business Dynamics: Start-ups, Business Transfer & Bankruptcy).

4. Αναφορά της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των χημικών στην Ευρώπη (Competitive Position of the European Chemical Industry).

5. Έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) για τα καινούργια σενάρια έκθεσης (exposure scenarios).

6. Οδηγός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) για το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης της έκθεσης (scope of exposure assessment).

7. Ενημερωτικό δελτίο της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. «CONCERTO» για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κτίρια και πόλεις της ΕυρώπηςΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20100812008 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στη διανομή διάφορων προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ - BCD ID 20100202053 - Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στη διανομή και προμήθεια πρώτων υλών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε παραγωγούς πρώτων υλών.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20110729012 - Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στη λιανική και χονδρική πώληση γεωργικών προϊόντων και δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, διανομέας) για εταιρείες από την Ε.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BCD ID 20110817009 - Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στο εμπόριο βιομηχανικού εξοπλισμού (αυτόματου, υδραυλικού και πιεσμένου αέρα), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - BCD ID 20110725011 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στο σχεδιασμό, την επισκευή και πώληση ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και αυτόματου εξοπλισμού, αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - BCD ID 20100217017 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στην ηλεκτρική και θερμική εγκατάσταση, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε κατασκευαστές ηλεκτρικού και θερμικού εξοπλισμού για εναλλακτικά συστήματα ενέργειας.

LOGISTICS - BCD ID 20110728038 - Εταιρεία από την Ιρλανδία, εξειδικευμένη στα logistics, προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης, χειρισμού και διανομής υλικών ή προϊόντων στην Ιρλανδία. Προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της για πλύσιμο και αποστείρωση επιστρεφόμενων συσκευασιών διαμετακόμισης για βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων. Τέλος προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες logistic και ενδιαφέρεται για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110722009 - Εταιρεία από τη Σλοβακία, εξειδικευμένη στις ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη εμπειρία στις διεθνής επιχειρήσεις, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στο εξωτερικό. Επίσης ενδιαφέρεται για franchise και κοινοπραξία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20100903015 - Εταιρεία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στις διεθνείς συμβουλευτικές δραστηριότητες, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υπεργολαβίας σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά της Τουρκίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20110810050 - Εταιρεία από τη Γερμανία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρείες από οποιονδήποτε τομέα.

Τουρκία: Κατάλογος με εταιρικά προφίλ από 13 τούρκικες εταιρείες στον κλάδο του μετάλλου για επιχειρηματικές συνεργασίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από τη Γαλλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου με θέμα: «Βελτιστοποιημένα τρόφιμα για ηλικιωμένους».

2. Εταιρεία από τη Γαλλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου με θέμα: «Τρόφιμα (π.χ. τυριά, κρέατα) με μειωμένο αλάτι, ζάχαρη και λίπος».

3. Ισπανία: Κατάλογος με εταιρικά προφίλ από οργανισμούς και εταιρείες του τομέα της ενέργειας για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου. Περισσότερα.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Shropshire Council) Shrewsbury, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων άρτου, αρ. 2011/S 169-278469. Καταληκτική ημερομηνία 24.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Solihull MBC) Solihull, Αγγλία για την προμήθεια ζωικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων κρέατος , αρ. 2011/S 176-288803. Καταληκτική ημερομηνία 24.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Shropshire Council) Shrewsbury, Αγγλία για την προμήθεια επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, αρ. 2011/S 171-281478. Καταληκτική ημερομηνία 27.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια παρασκευασμένων προϊόντων άρτου, αρ. 2011/S 174-285671. Καταληκτική ημερομηνία 04.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ & ΞΥΛΕΙΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Queen’s University Belfast) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων γραφείου, αρ. 2011/S 176-288916. Καταληκτική ημερομηνία 10.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (East Ayrshire) Kilmarnock, Σκωτία για την προμήθεια επίπλων μπάνιου, αρ. 2011/S 169-278521. Καταληκτική ημερομηνία 12.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Colaiste Mhuire) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2011/S 181-294524. Καταληκτική ημερομηνία 26.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Δημόσιων Έργων) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2011/S 179-293329. Καταληκτική ημερομηνία 11.11.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (East Renfrewshire Council) Giffnock, Σκωτία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2011/S 181-294793. Καταληκτική ημερομηνία 25.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (NHS Lanarkshire) Bothwell, Σκωτία για την προμήθεια στρωμάτων, αρ. 2011/S 171-281673. Καταληκτική ημερομηνία 31.10.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερα.Διαδυκτιακή Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας που αφορά τους κλάδους της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων και της αειφόρου δόμησης, 13 Οκτωβρίου 2011

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2011 (European SME Week).

2. Διεθνές Συνέδριο για τη βιοενέργεια (International Bioenergy Congress), 18-20 Οκτωβρίου 2011, Valladolid, Ισπανία.

3. Φόρουμ επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδύσεων στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ICT Finance MarketPlace Venture Academy & Investment Forum), 27-28 Οκτωβρίου 2011, Poznan, Πολωνία.

4. Διεθνές Εμπορικό Συνέδριο (International Trade Conference), 4 Νοεμβρίου 2011, Castle Donnington, Αγγλία.

5. Συνεδρίαση για τον κλάδο των γεωργικών τροφίμων (Les Rencontres Qualiméditerranée 2011), 17-18 Νοεμβρίου 2011, Montpellier, Γαλλία.

6. Διάσκεψη κορυφής για την ενεργειακή πολιτική (Energy Policy Summit), 23 Νοεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

7. Διάσκεψη κορυφής για τις σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας (Policy Summit on EU-China Relations), 29 Νοεμβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

1. Διεθνής Έκθεση «TURKEYBUILD IZMIR 2011», 13-16 Οκτωβρίου 2011, Izmir, Τουρκία στον κλάδο της δόμησης.

2. Διεθνής Έκθεση «TEHNOMA 2011» 18-22 Οκτωβρίου 2011, Skopje, π.Γ.Δ.Μ. στους κλάδους των δομικών υλικών, της ενέργειας, της μεταλλουργίας, του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και των βιομηχανικών εφαρμογών πληροφορικής.

3. Διεθνής Έκθεση «ALIMENTA BUCHAREST 2011», 19-23 Οκτωβρίου 2011, Bucharest, Ρουμανία στον κλάδο των τροφίμων.

4. Διεθνής Έκθεση «AMBIENTA 2011», 19-23 Οκτωβρίου 2011, Zagreb, Κροατία στον κλάδο των επίπλων.

5. Διεθνής Έκθεση «EXPO DRINK & WINE 2011», 19-23 Οκτωβρίου 2011, Bucharest, Ρουμανία στον κλάδο της οινοποιίας και των οινοπνευματώδη.

6. Διεθνής Έκθεση «SUDBACK 2011», 22-25 Οκτωβρίου 2011, Stuttgart, Γερμανία στον κλάδο των αρτοσκευασμάτων.

7. Διεθνής Έκθεση «PLAN EXPO 2011», 25-26 Οκτωβρίου 2011, Dublin, Ιρλανδία στον κλάδο της δόμησης.

8. Διεθνής Έκθεση «PLASTEX UKRAINE 2011», 25-27 Οκτωβρίου 2011, Kiev, Ουκρανία στον κλάδο των πλαστικών.

9. Διεθνής Έκθεση «WORLD OF FURNITURE 2011», 26-29 Οκτωβρίου 2011, Sofia, Βουλγαρία στον κλάδο των επίπλων.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Techno MATCH 2011», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «TEHNOMA 2011» 18 Οκτωβρίου 2011, Skopje, π.Γ.Δ.Μ. στους κλάδους των δομικών υλικών, της ενέργειας, της μεταλλουργίας, του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και των βιομηχανικών εφαρμογών πληροφορικής.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Wine Tourism Meetings», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «World Travel Market» 8 Νοεμβρίου 2011, London, Αγγλία στον κλάδο της οινοποιίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Ecobusiness Co-operation Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ECO-MONDO» 10-11 Νοεμβρίου 2011, Rimini, Ιταλία στον τομέα του περιβάλλοντος.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «PRO’AGRO Technological Meetings», στο πλαίσιο της συνεδρίασης «Les Rencontres Qualiméditerranée 2011» 17-18 Νοεμβρίου 2011, Montpellier, Γαλλία στον κλάδο των γεωργικών τροφίμων.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2KONYA», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «KONYA FOUNDRY Technologies, Mould, Metals & Related Industries Fair» 19 Νοεμβρίου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο του μετάλλου.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre)
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).