1. Για ένα περισσότερο βιώσιμο ελληνικό χρέος.

2. Οι δαπάνες της Ε.Ε. σε κάθε κράτος μέλος και από πού προέρχονται τα κονδύλια.

3. Μία "νέα ευρωπαϊκή συμφωνία" η οποία θα δώσει ώθηση στην καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τις επενδύσεις σε εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και τη βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη.

4. Αύξηση των εξόδων των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άνοιξη 2011).

5. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χρησιμοποιώντας βιομηχανικές τεχνολογίες του μέλλοντος (βασικές τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής - Key Enabling Technologies, KET) από την Κύρια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre).

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνουν ένα κοινό ανοικτό μητρώο διαφάνειας (transparency register) που παρέχει πληροφορίες για όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής.

8. Καταπολέμηση των απομιμήσεων / παραποιήσεων: Η αυξημένη δράση των τελωνειακών αρχών ενισχύει έντονα την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

9. Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων.

10. Πράσινη Βίβλος για την προώθηση της γευσιγνωσίας στην Ευρώπη.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γερμανία να αλλάξει τους τρέχοντες κανόνες και πρακτικές της σχετικά με δομικά υλικά.1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους & Τεχνολογικούς Τομείς» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων μέχρι τις 25 Ιουλίου 2011.

2. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράμματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στην Τράπεζα στις 31 Αυγούστου 2011.

3. Νέο πρόγραμμα «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης». Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

4. Αύξηση του ποσοστού επιδότησης, του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων από 50% σε 60% και νέα ημερομηνία για υποβολή προτάσεων από τις 1 Αυγούστου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 για το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Νέο πρόγραμμα «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Υποβολή προτάσεων από 24 Ιουνίου 2011 έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης.

6. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του 7ου Πρόγραμμα Πλαισίου «FP7 Research in Asia» με στόχο την ενίσχυση ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Ασίας.1. Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας - Τέταρτη Επανεξέταση – Άνοιξη 2011 (πλήρες κείμενο στα αγγλικά).

2. Έκθεση της Ε.Ε. με θέμα: «Οικονομική Ανάκαμψη της Βιομηχανίας» (Economic Recovery in Industry).

3. Πρώτες Αναφορές του Παρατηρητηρίου για την Οικο-καινοτομία (Eco-Innovation Observatory).

4. Έκδοση της Ε.Ε. με θέμα: «Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ε.Ε. – η ώρα της Ευρώπης» (The Western Balkans & the EU: the hour of Europe).

5. Οδηγοί για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Roadmaps for IP Protection).

6. Οδηγός για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Guide to IPR).

7. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Ιούνιος 2011 (EU-Japan Centre Newsletter June 2011).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110615036 - Εταιρεία από την Αυστρία, εξειδικευμένη στην εμπορία τροφίμων, ποτών και ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στην Αυστρία σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20100423014 - Εταιρεία από την Κροατία, εξειδικευμένη στην παραγωγή και πώληση δομικών υλικών και στην εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - BCD ID 20110608027 – Εταιρεία από την Ουγγαρία, εξειδικευμένη στο εμπόριο επίπλων, προσφέρει υπεργολαβία και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για παραγωγούς επίπλων, κυρίως από την Ε.Ε. Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες της για αποθήκευση και διανομή στην Ουγγαρία.

ΕΠΙΠΛΑ - BCD ID 20100607029 - Εταιρεία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στην κατασκευή επίπλων (γραφείου, καταστημάτων, κουζίνας και συνεδρίων), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για franchise, κοινοπραξία, καθώς και για συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - BCD ID 20110530010 - Εταιρεία από τη Δανία εξειδικευμένη στη διανομή εναλλακτών θερμότητας, ενδιαφέρεται για επέκταση της σειράς προϊόντων της. Επίσης, ενδιαφέρεται να διανέμει νέα συμπληρωματικά προϊόντα (π.χ. αντλίες, εξοπλισμό ελέγχου, βαλβίδες ή άλλα προϊόντα του κλάδου των βιομηχανικών εξαρτημάτων) στην αγορά της Δανίας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - BCD ID 20110630009 - Εταιρεία από τη Ρωσία, εξειδικευμένη στη διανομή καλωδίων, φωτιστικών και στην ηλεκτρολογική μηχανολογία, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - BCD ID 20110128006 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στο σχεδιασμό και στην παραγωγή φωτοβολταϊκών (για κατοικήσιμες και βιομηχανικές εφαρμογές), αναζητά συνεργάτη (παραγωγούς / προμηθευτές) για διάφορα είδη συνεργασίας. Προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και / ή υπεργολαβία.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - BCD ID 20110609009 - Εμπορικός αντιπρόσωπος από τη Γαλλία, με εξειδίκευση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε ξένες εταιρείες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους στη Γαλλία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110601035 - Εταιρεία από τη Γερμανία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή προϊόντων, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Γερμανία. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110530014 - Εταιρεία από την Πολωνία, με εμπειρία σε διάφορους κλάδους, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρείες που θέλουν να διεισδύσουν στην αγορά της Πολωνίας ή της Ρωσίας. Επίσης, αναζητά ευκαιρίες για κοινοπραξία, franchise και βιομηχανικές άδειες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας αναζητά ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης (μέχρι 12 μήνες) για ιταλούς πτυχιούχους από τα ακόλουθα τμήματα: Μηχανολογίας, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής, Πληροφορικής, Διερμηνείας και Μετάφρασης.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (City of Newcastle upon Tyne) Newcastle upon Tyne, Αγγλία για την προμήθεια γάλακτος και κρέμας γάλακτος, αρ. 2011/S 127-210937. Καταληκτική ημερομηνία 19.08.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Shropshire Council) Shrewsbury, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 127-210994. Καταληκτική ημερομηνία 30.08.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, αρ. 2011/S 134-222832. Καταληκτική ημερομηνία 13.09.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη φωτοκατάλυση (European Symposium on Photocatalysis – JEP 2011), 29-30 Σεπτεμβρίου 2011, Bordeaux, Γαλλία.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «CONCORD 2011» για την εταιρική έρευνα και ανάπτυξη (European Conference on Corporate R&D), 6 Οκτωβρίου 2011, Seville, Ισπανία.

3. 3η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για την Καινοτομία (3rd European Innovation Summit), 9-13 Οκτωβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο, και Warsaw, Πολωνία.

4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions & Cities – Open Days), 10-13 Οκτωβρίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

5. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για Διοίκηση και Οικο-Καινοτομία» (Autumn School for Management & Eco-Innovation with EU law), 7-25 Νοεμβρίου 2011, Turin, Ιταλία. Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

1. Διεθνής Έκθεση «SIMM», 1-3 Σεπτεμβρίου 2011, Madrid, Ισπανία στον κλάδο της μόδας.

2. Διεθνής Έκθεση «COMFORTEX», 3-5 Σεπτεμβρίου 2011, Leipzig, Γερμανία στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης.

3. Διεθνής Έκθεση «MATEXPO», 7-11 Σεπτεμβρίου 2011, Kortrijk, Βέλγιο στον κλάδο της δόμησης (μηχανήματα, τεχνικές, υλικά).

4. Διεθνής Έκθεση «MEGABUILD», 8-11 Σεπτεμβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των δομικών υλικών.

5. Διεθνής Έκθεση «SCENES D’INTERIEUR», 9-13 Σεπτεμβρίου 2011, Paris, Γαλλία στον κλάδο των επίπλων.

6. Διεθνής Έκθεση «BALTIC BUILD», 12-14 Σεπτεμβρίου 2011, St Petersburg, Ρωσία στον κλάδο της δόμησης.

7. Διεθνής Έκθεση «WORLD FOOD MOSCOW», 13-16 Σεπτεμβρίου 2011, Moscow, Ρωσία στον κλάδο των τροφίμων.

8. Διεθνής Έκθεση «KYIV TEXTILES», 13-16 Σεπτεμβρίου 2011, Kiev, Ουκρανία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

9. Διεθνής Έκθεση «EMO Hannover 2011», 19-24 Σεπτεμβρίου 2011, Hannover, Γερμανία στον κλάδο των μετάλλων.

10. Διεθνής Έκθεση «ITMA 2011», 22-29 Σεπτεμβρίου 2011, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (μηχανήματα).

11. Διεθνής Έκθεση «CeBIT Bilisim Eurasia», 6-9 Οκτωβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

12. Διεθνής Έκθεση «ANUGA 2011», 8-12 Οκτωβρίου 2011, Cologne, Γερμανία στον κλάδο των τροφίμων.

13. Διεθνής Έκθεση «FAKUMA», 18-22 Οκτωβρίου 2011, Friedrichshafen, Γερμανία στον κλάδο της επεξεργασίας πλαστικών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Meet the World of Metalworking», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «EMO Hannover 2011», 19-24 Σεπτεμβρίου 2011, Hannover, Γερμανία στον κλάδο των μετάλλων.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Bilateral Meetings Session», στο πλαίσιο του συνεδρίου «European Symposium on Photocatalysis – JEP 2011», 29-30 Σεπτεμβρίου 2011, Bordeaux, Γαλλία στον κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «CeBIT Eurasia Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «CeBIT Bilisim Eurasia», 6-9 Οκτωβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ANUGA Matchmaking 2011», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «ANUGA 2011», 10-11 Οκτωβρίου 2011, Cologne, Γερμανία στον κλάδο των τροφίμων.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «FAKUMA Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «FAKUMA», 20 Οκτωβρίου 2011, Friedrichshafen, Γερμανία στον κλάδο της επεξεργασίας πλαστικών.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_43.htm