1. Λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις.

2. Παράγοντας αποτελέσματα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης: η Επιτροπή υποβάλλει τις ανά χώρα συστάσεις της για το 2011.

3. Έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη για καινοτομία στην Ευρώπη και αναλύει την πρόοδο των κρατών μελών.

4. Βελτιωμένη τυποποίηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

5. Προς μια παγκόσμια πράσινη οικονομία και μια καλύτερη διακυβέρνηση – η Επιτροπή παρουσιάζει πολιτικούς προσανατολισμούς για τη Διάσκεψη Rio+20.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για να προστατεύσει τα χρήματα των φορολογουμένων από την απάτη.

7. Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επέκταση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας (European Observatory on Counterfeiting and Piracy).

8. Σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

9. Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και της Ιαπωνίας για ενίσχυσης της συνεργασίας τους στην έρευνα για το διαδίκτυο του μέλλοντος.

10. Έναρξη συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας.

11. Ενημέρωση του καταλόγου υποψήφιων ουσιών (Κανονισμός REACH) με 7 καινούργιες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την εισαγωγή μίας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας ενίσχυσης για τις περιφέρειες με ΑΕγχΠ κυμαινόμενο μεταξύ 75% και 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου που, αν και έχουν υπερβεί το κατώφλι επιλεξιμότητας του στόχου «σύγκλισης», εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες. Η πρόταση αυτή αφορά 51 ευρωπαϊκές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και τις ελληνικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (76.35%), της Δυτικής Μακεδονίας (78.6%), της Θεσσαλίας (77%), των Ιονίων Νησιών (79,27%), της Κρήτης (86,83%) και της Πελοποννήσου (78,9%).

13. Η Πολωνία θα διαδεχθεί την Ουγγαρία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 30 Ιουνίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

2. Νέο πρόγραμμα «Διεύρυνσης της Τουριστικής Περιόδου Έτους 2011» του ΟΑΕΔ, με Επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Εισφορών για την Επαναπρόσληψη ή Πρόσληψη 70.000 Ανέργων σε Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κύρια και μη, Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικά Λεωφορεία.

3. Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των Νέων. Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2011.

4. Προκήρυξη προγράμματος «Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την ενίσχυση των άριστων επιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2011.

5. 7ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «EUROSTARS» με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρατών μελών της Ε.Ε. ή άλλης χώρας οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2011.1. Έκδοση της Ε.Ε. με θέμα: «Ερευνητική Συνεργασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων» (Research Co-operation with Western Balkans).

2. Έκδοση της Ε.Ε. με θέμα: «Εκσυγχρονισμός των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ε.Ε.» (Revamping Intellectual Property Rights in the EU).

3. Ετήσια Ανασκόπηση της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Patent Co-operation Treaty - PCT - Yearly Review).

4. Δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), Τεύχος 1 / 2011.ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20100601018 - Εταιρεία από την Αγγλία, εξειδικευμένη στο εμπόριο κρεάτων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20110324008 - Εταιρεία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στη παραγωγή ξηρών καρπών (καρύδια και αμύγδαλα), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, προμηθεύει χύμα ή συσκευασμένα προϊόντα λιανικής.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20110428014 - Εταιρεία από τη Σερβία, εξειδικευμένη στην παραγωγή κατεψυγμένων φρούτων καθώς και στην πολτοποίηση και παραγωγή βύσσινων σε αλκοόλ, προσφέρει κοινοπραξία και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Ενδιαφέρεται επίσης για αμοιβαία παραγωγή.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20110519026 - Εταιρεία από τη Σερβία, εξειδικευμένη στην παραγωγή και διανομή κονσερβοποιημένου φαγητού, προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110520003 - Εταιρεία από τη Γερμανία, εξειδικευμένη στις πωλήσεις και εισαγωγές τροφίμων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110516027 - Εταιρεία από τη Λιθουανία, εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο και σε υπηρεσίες logistics, προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20110222032 - Συμβουλευτική εταιρεία από την Αγγλία προσφέρει υπηρεσίες πωλήσεων, μάρκετινγκ και διανομής για ευρωπαϊκούς παραγωγούς τροφίμων.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - BCD ID 20110502004 - Εταιρεία από την Ισπανία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Ε.Ε. για χονδρική πώληση επίπλων και εξοπλισμού γραφείων και επιχειρήσεων.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20110520025 - Εταιρεία από την Κροατία, εξειδικευμένη στη χονδρική και λιανική πώληση δομικών υλικών, κεραμικών, ειδών και εξαρτημάτων υγιεινής, πόρτων και παραθύρων, παρκέ και επίπλων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά συνεργάτη για πώληση / εξαγορά της εταιρείας της ή μέρος αυτής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - BCD ID 20110523006 - Εταιρεία από την Ισπανία, εξειδικευμένη σε υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής μηχανολογίας, (π.χ. σχεδιασμός πινάκων τυπωμένου κυκλώματος) προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας στην ισπανική αγορά. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία στον τομέα του σχεδιασμού.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από την πΓΔΜ αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Eco-Innovation». Δηλώσεις ενδιαφέροντος πριν τις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

2. Εταιρεία από την Τουρκία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Eco-Innovation». Δηλώσεις ενδιαφέροντος πριν τις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

3. Κατάλογος με εταιρικά προφίλ από 9 ισπανικές εταιρείες που αναζητούν συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο «ICT 2011-2012».

4. Κοινοπραξία πανεπιστημίων της Λιθουανίας αναζητά ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης για Λιθουανούς πτυχιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Irish Prison Service) Longford, Ιρλανδία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2011/S 107-175752. Καταληκτική ημερομηνία 11.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Renfrewshire Council) Paisley, Αγγλία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2011/S 105-172025. Καταληκτική ημερομηνία 12.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Da Vinci Community College) Derby, Αγγλία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2011/S 109-179971. Καταληκτική ημερομηνία 27.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Tameside Hospital NHS Foundation Trust) Ashton-under-Lyne, Αγγλία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2011/S 117-193346. Καταληκτική ημερομηνία 27.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Clackmannanshire Council) Alloa, Σκωτία για την προμήθεια κρεβατιών, στρωμάτων και ειδικών υφασμάτινων ειδών υπνοδωματίου, αρ. 2011/S 109-180036. Καταληκτική ημερομηνία 25.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Common Services Agency) Εδιμβούργο, Σκωτία για την προμήθεια πολυθρόνων με τροχούς, αρ. 2011/S 112-184765. Καταληκτική ημερομηνία 25.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (County Council of the City and County of Cardiff) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια επίπλων μπάνιου, αρ. 2011/S 114-188639. Καταληκτική ημερομηνία 28.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (South Dublin County Council) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2011/S 111-183064. Καταληκτική ημερομηνία 18.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust) Sheffield, Αγγλία για την προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, αρ. 2011/S 118-194874. Καταληκτική ημερομηνία 01.08.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Perth and Kinross Council) Perth, Σκωτία για την προμήθεια κάδων, αρ. 2011/S 115-190177. Καταληκτική ημερομηνία 19.08.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ανοιχτό Φόρουμ για την Καινοτομία (Open Innovation Forum) με θέμα: «Αειφόρος Κλωστοϋφαντουργία συναντά την τεχνολογία», 6 Ιουλίου 2011, Berlin, Γερμανία.

2. (FP7 Info Day for Public Private Partnerships on 'Energy-efficient Buildings, Factories of Future & Green Cars'), 11-12 Ιουλίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Challenge Social Innovation» με θέμα: «Καινοτομία μέσω έρευνας» (Innovating innovation by research), 19-21 Σεπτεμβρίου 2011, Vienna, Αυστρία.

1. Διεθνής Έκθεση «MODA 2011», 14-16 Αυγούστου 2011, Birmingham, Αγγλία στον κλάδο της μόδας.

2. Διεθνής Έκθεση «FORMLAND 2011», 18-21 Αυγούστου 2011, Herning, Δανία στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης και των επίπλων.

3. Διεθνής Έκθεση «FORMA AUTUMN ‘11», 19-21 Αυγούστου 2011, Helsinki, Φινλανδία στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης και των επίπλων.

4. Διεθνής Έκθεση «POZNAN FASHION FAIR 2011», 29-31 Αυγούστου 2011, Poznan, Πολωνία στον κλάδο της μόδας.

5. Διεθνής Έκθεση «BIFE_TIMB 2011», 31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2011, Bucharest, Ρουμανία στον κλάδο της ξυλείας και των επίπλων.

6. Διεθνής Έκθεση «IZMIR INTERNATIONAL FAIR 2011», 8-18 Σεπτεμβρίου 2011, Izmir, Τουρκία σε όλους τους κλάδους.

7. Διεθνής Έκθεση «IBC 2011», 9-13 Σεπτεμβρίου 2011, Amsterdam, Ολλανδία στον κλάδο των ηλεκτρονικών μέσων.

8. Διεθνής Έκθεση «RWM 2011» 13-15 Σεπτεμβρίου 2011, Birmingham, Αγγλία στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων.

9. Διεθνής Έκθεση «EIF 2011» 14-16 Σεπτεμβρίου 2011, Ankara, Τουρκία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «IBC Matchmaking Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «IBC 2011», 9-13 Σεπτεμβρίου 2011, Amsterdam, Ολλανδία στον κλάδο των ηλεκτρονικών μέσων.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Energy is Future Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «EIF - Energy is Future - 2011», 14-16 Σεπτεμβρίου 2011, Ankara, Τουρκία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_42.htm