1. Οι ΜμΕ αποκτούν έναν συνήγορο σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.

2. Ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με τη δημόσια υποστήριξη για ευρωπαϊκές ΜμΕ που στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν εκτός της Ε.Ε. (Small Business, Big World).

3. Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας για τη δημιουργία του διαδικτύου του μέλλοντος.

4. Πλήρη δικαιώματα πλέον για τους εργάτες από 8 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.: Τσεχία, Εσθονία Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.

5. Διευκόλυνση στις προτιμησιακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ε.Ε., των εταίρων της Νότιας Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων.

6. Εργαλεία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης «EMAS» για ΜμΕ.

7. Φορολογία επί της ενέργειας: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει «οδηγό» για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προς ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

9. Η Ε.Ε. θα απαγορεύσει τη χρήση καδμίου σε κοσμήματα, ράβδους συγκόλλησης και κάθε είδους πλαστικά.

10. Ορισμένα στοιχεία του μητρώου που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet) πλέον θα εμφανίζονται στο ανοιχτό μέρος της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

11. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι οι φάκελοι καταχώρισης των ενδιάμεσων προϊόντων συμμορφώνονται με τον Κανονισμό REACH.

12. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να διευκολύνει την πώληση προϊόντων περάτωσης έψησης (προϊόντα «bake off»).

13. Βραβεία για επιτυχημένο μάρκετινγκ καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (European Seal of e-Excellence 2012).1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέχρι τις 14 Ιουνίου 2011.

2. Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του JEREMIE. Υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

3. Νέο πρόγραμμα «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης.

4. Νέο πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

5. Συνέχιση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

6. Νέος κύκλος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (European Destinations of Excellence - EDEN) με στόχο την προώθηση μοντέλων ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1η Ιουλίου 2011.

7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ENPI-CBCMED» για την ενίσχυση διασυνοριακών συνεργασιών στην περιοχή του Μεσογείου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 14 Ιουλίου 2011.

8. Νέος κύκλος του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eco-Innovation» με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά και τη βιομηχανία. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

9. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ιαπωνία «World Class Manufacturing» για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων, 17-21 Οκτωβρίου 2011. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 23 Ιουνίου 2011.1. Μελέτη της Ε.Ε. με θέμα: «Επιπτώσεις των ιδιωτικών ετικετών στην ανταγωνιστικότητα της διατροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη» (Study on impact of private labels on competitiveness of European Food supply chain).

2. Αναφορά της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο της επεξεργασίας κρεάτων (Study on Competitiveness of Meat Processing Industry).

3. Αναφορές Τρίτων Χωρών σχετικά με τον τομέα της ενέργειας.

4. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα: «Οικοσύστημα στο ίντερνετ» (Internet Interconnection ‘ecosystem’).ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BCD ID 20100928013 - Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, προσφέρει υπηρεσίες διανομής.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110408004 - Εταιρεία από την Κροατία, εξειδικευμένη στη λιανική και χονδρική πώληση, καθώς και στην εξαγωγή και εισαγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων και λαχανικών, ρυζιού, ζυμαρικών, τόνου και άλλων γαστρονομικών και εμπορικών αγαθών, αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για franchise, προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς - logistics και ενδιαφέρεται για κοινοπραξία.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20100506017 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στην παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής, αναζητά συνεργάτη για ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, κοινοπραξία, συγχώνευση και εξαγορά, καθώς και αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ - BCD ID 20110118011 – Εταιρεία από την Κύπρο, εξειδικευμένη στη χονδρική πώληση και διανομή βρώσιμων ελαίων και λιπών, ενδιαφέρεται για παραγωγούς ηλιέλαιου, σογιέλαιου, καλαμποκέλαιου. Επίσης αναζητά συνεργάτη για υπεργολαβία.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20110318028 – Εταιρεία από τη Σερβία, εξειδικευμένη στην παραγωγή διαφόρων ειδών αλευριού, αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20100804023 – Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη στο εμπόριο προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών, προσφέρεται ως διανομέας σε παραγωγούς ζωοτροφών από την Ευρώπη.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - BCD ID 20110401016 - Εταιρεία από τη Ρωσία, εξειδικευμένη στο εμπόριο μετάλλων και στην προμήθεια δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20100304018 - Εταιρεία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στο εμπόριο δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BCD ID 20100304010 - Εταιρεία από την Τουρκία, εξειδικευμένη στην παραγωγή σκυροδέματος, δομικών υλικών και δομικού εξοπλισμού, ενδιαφέρεται για αμοιβαία παραγωγή. Επίσης προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

LOGISTICS - BCD ID 20090910012 - Εταιρεία από τη Σλοβενία εξειδικευμένη στο logistics, και σε υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής, προσφέρει τις υπηρεσίες της. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες εκτελωνισμού και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες μεταφορών / logistics και υπεργολαβία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BCD ID 20100304023 - Συμβουλευτική εταιρεία από την Τουρκία προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Moray Council) Elgin, Σκωτία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 84-137909. Καταληκτική ημερομηνία 20.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Belfast Education and Library Board) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2011/S 94-154162. Καταληκτική ημερομηνία 23.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Northern Ireland Education and Library Board) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2011/S 95-155862. Καταληκτική ημερομηνία 24.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ & ΞΥΛΕΙΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (County Wexford Vocational Education Committee) Wexford, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2011/S 98-160610. Καταληκτική ημερομηνία 29.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Post Office Limited) London, Αγγλία για την προμήθεια καρεκλών, αρ. 2011/S 100-163989. Καταληκτική ημερομηνία 30.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (County Borough Supplies) Bridgend, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας και καθιστικού, αρ. 2011/S 96-157631. Καταληκτική ημερομηνία 13.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (North Ayrshire) Irvine, Σκωτία για την προμήθεια πορτών, αρ. 2011/S 97-159142. Καταληκτική ημερομηνία 20.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Defence Forces Ireland) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια δομικών προϊόντων εκτός από προκατασκευασμένα κτίρια, αρ. 2011/S 94-154011. Καταληκτική ημερομηνία 27.06.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Kent County Council) West Malling, Αγγλία για την προμήθεια αλατιού, αρ. 2011/S 94-154119. Καταληκτική ημερομηνία 04.07.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.12ο THESSALONIKI FORUM με θέμα: «Η Περιφέρεια ως Κέντρο Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας: Επενδύσεις, Υποδομές και Διεθνής Δικτύωση», 19-20 Ιουνίου 2011, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ICT Finance MarketPlace Venture Academy and Investment Forum), 15-16 Ιουνίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

2. Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (International Energy & Environment Conference - ICCI 2011), 15-17 Ιουνίου 2011, Istanbul, Τουρκία.

3. Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα : «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ICSB World Conference), 15-18 Ιουνίου 2011, Stockholm, Σουηδία.

4. Ευρωπαϊκή Συνέλευση για την ψηφιακή μόρφωση και τις ψηφιακές δεξιότητες.
(Digital Agenda Assembly), 16-17 Ιουνίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

5. Σύνοδος Κορυφής με θέμα: «Η Ευρώπη και ο αιώνας της Ασίας» (Europe & the Asian Century), 21 Ιουνίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

6. Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στελεχών Έρευνας (European Association for Research Managers & Administrators – EARMA) με θέμα: «Υποστήριξη και Διατήρηση της ανταγωνιστικής έρευνας στην Ευρώπη» (Supporting & Sustaining Competitive Research in Europe), 22-24 Ιουνίου 2011, Braganca, Πορτογαλία. Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 31 Μαΐου 2011.

7. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Autumn School for FP7 programme), 17-21 Οκτωβρίου 2011, Rome, Ιταλία. Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

1. Διεθνής Έκθεση «ELEKTRO», 6-9 Ιουνίου 2011, Moscow, Ρωσία στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών.

2. Διεθνής Έκθεση «INTERMEBEL», 8-10 Ιουνίου, Kazan, Ρωσία στον κλάδο των επίπλων.


3. Διεθνής Έκθεση «VINEXPO 2011», 19-23 Ιουνίου, Bordeaux, Γαλλία στον κλάδο του κρασιού και των οινοπνευματώδη ποτών.

4. Διεθνής Έκθεση «Consense Fair», 29-30 Ιουνίου 2011, Stuttgart, Γερμανία στον κλάδο της
αειφόρου δόμησης.

5. Διεθνής Έκθεση «PITTI IMMAGINE FILATI 2011», 5-7 Ιουλίου, Florence, Ιταλία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ICCI Synergy Match 2011» στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (International Energy & Environment Conference - ICCI 2011), 16 Ιουνίου 2011, Istanbul, Τουρκία.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «RISE 2011», 22 Ιουνίου 2011, High Tatras, Σλοβακία στον κλάδο των μηχανημάτων, επεξεργασίας μετάλλου, ηλεκτροτεχνικών, και πληροφορική.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «STOP4Business matchmaking event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Consense Fair», 29-30 Ιουνίου 2011, Stuttgart, Γερμανία στον κλάδο της αειφόρου δόμησης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_41.htm