1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.) ενέκρινε αύξηση του προϋπολογισμού για το μηχανισμό εγγυοδοσίας στην Ελλάδα.

2. Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman VAN ROMPUY στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα : «Ελλάδα και Ευρώπη – κτίζοντας το μέλλον σε δύσκολους καιρούς».

3. Έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας «StartUpGreece» για την επιχειρηματικότητα.

4. 12 μοχλοί για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ενιαία Αγορά του 2012.

5. Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες: ποιες βελτιώσεις χρειάζονται;

6. Το διαδικτυακό όνομα χώρου «Dot.eu» συμβάλει στην ορατότητα των μικρών επιχειρήσεων στην Ενιαία Αγορά.

7. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ειδοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) για ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία το αργότερο μέχρι 1 Ιουνίου 2011.

8. Καινούργια έκδοση του εργαλείου αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και αναφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA Chemical Safety Assessment and Reporting tool - CHESAR).

9. Καινούργιο ηλεκτρονικό εργαλείο πλοήγησης σχετικά με τον κανονισμό «REACH».

10. Τα απόβλητα που παράγονται από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους καταναλωτές ολοένα και περισσότερο μετατρέπονται σε δευτερογενείς πρώτες ύλες και νέα προϊόντα αντί να θάβονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

11. Προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με πιο σαφείς κανόνες για τη σήμανση τροφίμων.

12. Αναθεώρηση της πολιτικής ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

13. Στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (Transatlantic Economic Council -TEC), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφώνησαν 10 βασικές αρχές σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

14. Τελικό στάδιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κολομβίας, Περού και της Ε.Ε.

15. Σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2012: για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε καιρούς λιτότητας.

16. Ευρωπαϊκά Βραβεία Σχεδιασμού 2011 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (European Economic and Social Committee 2011 European Design Award).

17. Ίσα δικαιώματα και μεταχείριση για τους αλλοδαπούς εργαζομένους.1. Νέος Επενδυτικός Νόμος.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα του Υφυπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διαρθρωτική προσαρμογή για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1–49 εργαζόμενους». Για τις προσκλήσεις Α΄ και Β΄, που αφορούν κλαδικούς φορείς και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-19 εργαζόμενους, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και ώρα 12.00 μ.μ.

3. Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα (ΛΑΕΚ) μέχρι τις 31 Μαΐου 2011.

4. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους & Τεχνολογικούς Τομείς» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από την επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης έως και τις 30 Ιουνίου 2011.

5. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Σλοβακίας» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διμερή συνεργασία E&T με αντίστοιχους φορείς της Σλοβακίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε όλους τους τομείς έρευνας. Υποβολή προτάσεων από τις 26 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαίου 2011.

6. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τσεχίας» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διμερή συνεργασία E&T με αντίστοιχους φορείς της Τσεχίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε όλους τους τομείς έρευνας.Υποβολή προτάσεων από τις 26 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαίου 2011.

7. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η CISCO συνδιοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Κάνε την Καινοτομία Πράξη». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά την πρόταση τους από 16 Μαρτίου 2011 και ώρα 12.01 π.μ έως 16 Μαΐου 2011 και ώρα 23.59 μ.μ.1. Οδηγός για τα Κουπόνια Πράσινης Καινοτομίας (Guide to Green Innovation Vouchers).

2. Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού» (Responsible Supply Chain Management).

3. Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Πράσινα μέτρα για την Κίνα – Προοπτικές για ευρωπαϊκές ΜμΕ» (Greening China: Outlook for European SMEs).

4. Εβδομαδιαίο Δελτίο Εμπορικών Θεμάτων της Ε.Ε. (EU Trade News – Weekly Digest).

5. 5η Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (5th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110225007 - Εταιρεία από την Ουγγαρία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων (ζάχαρη, σοκολάτα) αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BCD ID 20110310023 - Εταιρεία από τη Γερμανία, εξειδικευμένη στην επεξεργασία και αποθήκευση νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών, αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή. Επιπλέον, προσφέρει και αναζητά μεταφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες logistics και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - BCD ID 20110316001 - Εταιρεία από την Αρμενία, εξειδικευμένη στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο γυναικείων εσωρούχων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - BCD ID 20110407011 - Εταιρεία από τη Λιθουανία, εξειδικευμένη στη χονδρική πώληση ενδυμάτων (κάλτσες, εσώρουχα, πουκάμισα), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - BCD ID 20100317001 - Εταιρεία από τη Ρουμανία, εξειδικευμένη στη διανομή υδραυλικών εξαρτημάτων, ειδών υγιεινής και μεταλλουργικών ειδών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για franchise και κοινοπραξία.

ΞΥΛΕΙΑ - BCD ID 20110216012 - Εταιρεία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλείας (π.χ. κατασκευή ξύλινων πορτών) προσφέρει υπηρεσίες αντιπροσωπείας σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Επίσης αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

LOGISTICS - BCD ID 20110125021 - Εταιρεία από τη Σλοβακία, εξειδικευμένη σε υπηρεσίες logistics, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (ζωοτροφές, αναψυκτικά), προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών / logistics. Επίσης, αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία.

LOGISTICS - BCD ID 20100317009 - Εταιρεία από τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στον τομέα του logistics, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών τροφίμων για πώληση σε σουπερμάρκετ και σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROSTARS» με θέμα : «Καινούργια Τρόφιμα – βελτίωση των θρεπτικών και υγιεινών χαρακτηριστικών». Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2011.

2. Εταιρεία από τη Αγγλία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 ICT CIP-PIP) με θέμα : «Πλατφόρμα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα».

3. Εταιρεία από την Τουρκία προσφέρει τεχνολογία σχετικά με μονωτικό υλικό για τον κλάδο της δόμησης.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)ΤΡΟΦΙΜΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Stoke-on-Trent City Council) Stoke-on-Trent, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων κρεάτων, ζωικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, αρ. 2011/S 63-102174. Καταληκτική ημερομηνία 16.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Blackpool Council) Blackpool, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 75-123085. Καταληκτική ημερομηνία 16.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια βουτύρου και τυροκομικών προϊόντων, αρ. 2011/S 75-123081. Καταληκτική ημερομηνία 17.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (TUCO Purchasing Ltd) Salford, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρ. 2011/S 73-119814. Καταληκτική ημερομηνία 18.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Procurement and Logistics Service) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια προϊόντων αρτοποιίας, αρ. 2011/S 72-117716. Καταληκτική ημερομηνία 19.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Supply and Delivery of Meat Products) Craigavon, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, προϊόντων κρέατος, παρασκευασμάτων από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας και πουλερικών, αρ. 2011/S 66-107195. Καταληκτική ημερομηνία 20.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΠΛΑ & ΞΥΛΕΙΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Nottingham City Homes) Nottingham, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων ξυλείας, επιφανειών εργασίας, κόντρα πλακέ και πορτών, αρ. 2011/S 63-102233. Καταληκτική ημερομηνία 09.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Ανοιχτή προκήρυξη (Fife Council) Glenrothes, Σκωτία για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθήκης, αρ. 2011/S 77-126398. Καταληκτική ημερομηνία 30.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ανοιχτή προκήρυξη (Electricity Authority of Cyprus) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια πλαστικών προϊόντων, αρ. 2011/S 71-116412. Καταληκτική ημερομηνία 18.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Sunderland City Council) Sunderland, Αγγλία για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών, αρ. 2011/S 71-115625. Καταληκτική ημερομηνία 19.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανοιχτή προκήρυξη (Nuneaton and Bedworth Borough Council) Nuneaton, Αγγλία για την προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, αρ. 2011/S 69-112294. Καταληκτική ημερομηνία 19.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Malta B2B» (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz») 18-19 Μαΐου 2011, Μάλτα σε διάφορους κλάδους (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πληροφορική και τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευση, τρόφιμα και ποτά, βιομηχανία της δημιουργίας).

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την προώθηση της διαπεριφερειακής μεταφοράς τεχνολογίας στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (FITT conference Fostering interregional exchange in ICT Technology Transfer), 10 Μαΐου 2011, Brussels, Βέλγιο.

2. Εργαστήριο με θέμα : «Μετατρέποντας γνώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας σε κέρδος» (Turning IP knowledge into profit), 17-18 Μαΐου 2011, Berlin, Γερμανία.

3. Ενημερωτική Εκδήλωση για τη δικτύωση και την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ICT Proposers’ Day), 19-20 Μαΐου 2011, Budapest, Ουγγαρία.

4. Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο πλαίσιο της «Πράσινης Εβδομάδας» (Green Week Conference), 24-27 Μαΐου 2011, Brussels, Βέλγιο.

5. Εργαστήριο με θέμα : «Μετατρέποντας γνώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας σε κέρδος» (Turning IP knowledge into profit), 25-26 Μαΐου 2011, Munich, Γερμανία.

6. Ευρω-Ρωσικό Φόρουμ για την Καινοτομία (EU-Russian Innovation Forum), 25-26 Μαΐου 2011, Lappeenranta, Ρωσία.

7. Συνέδριο με θέμα : «Αριστεία των cluster» (cluster excellence), 26-27 Μαΐου 2011, Copenhagen, Δανία.

1. Διεθνής Έκθεση «International Engineering Fair 2011», 24-27 Μαΐου 2011, Nitra,
Σλοβακία στον τομέα της μηχανολογίας.

2. Διεθνής Έκθεση «POLFISH», 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2011, Gdansk, Πολωνία στον κλάδο
της αλιέας και της επεξεργασίας ψαριών και αλιευτικών προϊόντων.

3. Διεθνής Έκθεση «BOILERS & BURNERS», 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2011, St Petersburg,
Ρωσία στον τομέα της θέρμανσης.

4. Διεθνής Έκθεση «CTT 2011», 31 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2011, Moscow, Ρωσία στον κλάδο της
δόμησης (εξοπλισμός, τεχνολογίες).

5. Διεθνής Έκθεση «SUBCON 2011», 7-9 Ιουνίου 2011, Birmingham, Αγγλία στον κλάδο της
υπεργολαβίας.

6. Διεθνής Έκθεση «BREAD CONFECTIONER EXPO 2011», 7-10 Ιουνίου 2011, Kiev,
Ουκρανία στον κλάδο της αρτοποιίας.

7. Διεθνής Έκθεση «ITM 2011», 14-17 Ιουνίου 2011, Poznan, Πολωνία στον τομέα της
καινοτομίας, της τεχνολογίας και των μηχανημάτων.

8. Διεθνής Έκθεση «TISSU PREMIER 2011», 15-16 Ιουνίου 2011, Lille, Γαλλία στον κλάδο
της κλωστοϋφαντουργίας (υφάσματα, αξεσουάρ).

9. Διεθνής Έκθεση «ICCI 2011» 15-17 Ιουνίου 2011, Istanbul, Τουρκία στον τομέα της
ενέργειας και του περιβάλλοντος.

10. Διεθνής Έκθεση «BBC GOOD FOOD SHOW SUMMER 2011» στον κλάδο των τροφίμων,
15-19 Ιουνίου 2011, Birmingham, Αγγλία.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Business Matchmaking» στο πλαίσιο του Ευρω-Ρωσικό Φόρουμ για την Καινοτομία (EU-Russian Innovation Forum), 24-25 Μαΐου 2011, Lappeenranta, Ρωσία.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ENGINEERING 2011» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «International Engineering Trade Fair 2011», 26 Μαΐου 2011, Nitra, Σλοβακία στον τομέα της μηχανολογίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ICCI Synergy Match 2011» στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, 16 Ιουνίου 2011, Istanbul, Τουρκία.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) 25. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) 26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_40.htm