1. 3η Ανασκόπηση του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης για την Ελλάδα (Third Review - Economic Adjustment Programme for Greece).

2. Η «Small Business Act» για την Ευρώπη» τονώνει τις μικρές επιχειρήσεις και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης.

3. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική υποστήριξη για τα Κράτη-Μέλη της ευρωζώνης.

4. Τάση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να στραφούν στην «οικο-καινοτομία» για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη εισροών και την έλλειψη πρώτων υλών.

5. Νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων στην Ε.Ε. με στόχο την τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου.

6. Πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς για υποχρεωτικές ετικέτες προέλευσης (“Made In” labels) στα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας από Τρίτες Χώρες.

7. Πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς: οι πρώτοι καρποί των προσπαθειών των κρατών μελών να καταστήσουν την ενιαία αγορά πραγματικότητα.

8. Προτεραιότητες της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας για το διάστημα 2011-2020, με στόχο να εξασφαλιστεί βιώσιμη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράζει χάρτη πορείας για την οικοδόμηση, έως το 2050, ανταγωνιστικής Ευρώπης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

10. Νέα εργαλεία για ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και σχέδια.

11. Στρατηγική για τη διεύρυνση και ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information System).

12. Παράταση 3 ετών των υπηρεσιών του Γραφείου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) των ΜμΕ για την Κίνα (China IPR SME Helpdesk).

13. Νέα ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (Educating for Entrepreneurship).

14. Έγκριση κρίσιμης οδηγίας [COM (2010) 245 τελικό/2] από την επιτροπή του Ε.Κ. για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά η εναρμόνιση ακόμα διχάζει.1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι τις 16 Μαΐου 2011.

2. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

3. Νέα προκήρυξη του προγράμματος «LIFE+ 2011» της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 18 Ιουλίου 2011.

4. Ανοικτή Πρόσκληση στο πρόγραμμα «FET Open» του 7ου Πλαισίου Προγράμματος (FP7) για Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας-Μελλοντικές και Αναδυόμενες τεχνολογίες.

5. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής «JEREMΙE» (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) για την ενίσχυση των ΜμΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων.

6. Κουπόνια καινοτομίας από το Κέντρο Καινοτομίας στη Νότια Τσεχία (South Moravian Innovation Centre).1. Σύντομος Οδηγός Εύρεσης Πληροφοριών σχετικά με τη νέα νομοθεσία περί χημικών προϊόντων (New Quick Guide to EU chemical legislation).

2. Αναφορά Αξιολόγησης 2010 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA Evaluation Report 2010).

3. Αναφορά με θέμα «Φραγμοί στο εμπόριο και στην επένδυση 2011» (Trade & Investment Barriers Report 2011).

4. Πίνακας επιδόσεων για την έρευνα και την καινοτομία 2010 (Innovation Union Scoreboard 2010).

5. Έκδοση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο : «Οι Διαρθρωτικές Πολιτικές και οι Πολιτικές Συνοχής μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας».

6. Μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης με θέμα : «Καινοτομία στις τεχνολογίες για την ενέργεια – ο ρόλος των φόρων» (Innovation of energy technologies: the role of taxes).

7. Αναφορά με θέμα : «Βιομηχανικές Σχέσεις στην Ευρώπη 2010» (Industrial Relations in Europe 2010 Report).

8. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Μάρτιος 2011 (EU-Japan Centre Newsletter March 2011).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110222032 - Συμβουλευτική εταιρεία από την Αγγλία προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας τροφίμων στην αγγλική αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BCD ID 20100317036 - Εταιρεία από τη Σλοβενία εξειδικευμένη στις ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως πράκτορας, αντιπρόσωπος ή διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - BCD ID 20110126008 - Εταιρεία από την Πορτογαλία εξειδικευμένη στο χοντρεμπόριο ακατέργαστων και τελικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (υφάσματα), προσφέρει τις υπηρεσίες της ως πράκτορας, αντιπρόσωπος ή διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ / ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ / ΕΠΙΠΛΩΝ - BCD ID 20110301031 - Εταιρεία από την Ουγγαρία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στον τομέα της βιομηχανίας των μετάλλων και των πλαστικών και της κατασκευής επίπλων. Επίσης προσφέρει μεταφορικές υπηρεσίες για όλη την Ευρώπη.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20110301005 - Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στις πωλήσεις δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά διανομέα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20110128013 - Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στις πωλήσεις δομικού εξοπλισμού αναζητά συνεργάτη από την Ευρώπη για αμοιβαίες ενδιάμεσες εμπορικές συνεργασίες.

ΜΕΤΑΛΛΑ - BCD ID 20110128012 - Εταιρεία από την Πολωνία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταλλουργίας προσφέρει της υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή, και προσφέρει υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110221032 - Εταιρεία από το Βέλγιο, η οποία δραστηριοποιείται ως εισαγωγέας ή διανομέας, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της από οικολογικά φωτιστικά. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες logistics και αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20100301036 - Εταιρεία από την Ιταλία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για διάφορα προϊόντα (ειδικά βιολογικά προϊόντα και τρόφιμα). Η εταιρεία καλύπτει την επικοινωνία, προώθηση, μελέτη αγοράς και πωλήσεις μέσω ίντερνετ.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110126022 - Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στις πωλήσεις και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην είσοδο τους στη γερμανική αγορά, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, εξαγωγικές υπηρεσίες και ενδιαφέρεται για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20110213005 – Εμπορική εταιρεία από την Κροατία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές συνεργασίες για διάφορα προϊόντα. Επίσης αναζητά συνεργάτη για franchise και κοινοπραξία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) με θέμα : «ενεργειακή απόδοση στα κτίρια».

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (LUL Nominee BCV Ltd and LUL Nominee SSL Ltd) London, Αγγλία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2011/S 42-069051. Καταληκτική ημερομηνία 08.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (LUL Nominee BCV Ltd and LUL Nominee SSL Ltd) London, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων ξυλείας, αρ. 2011/S 42-069056. Καταληκτική ημερομηνία 08.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (East Renfrewshire Council) Giffnock, Σκωτία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2011/S 50-082105. Καταληκτική ημερομηνία 11.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Isos Housing Limited) Newcastle-upon-Tyne, Αγγλία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2011/S 47-077290. Καταληκτική ημερομηνία 13.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Kent County Council) West Malling, Αγγλία για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2011/S 44-072537. Καταληκτική ημερομηνία 18.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Irish Prison Service) Longford, Ιρλανδία για την προμήθεια αλεύρου ολικής αλέσεως, αρ. 2011/S 49-080349. Καταληκτική ημερομηνία 18.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (NHS Supply Chain) Normanton, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων σοκαλατοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αρ. 2011/S 49-080345. Καταληκτική ημερομηνία 18.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Cheshire East Borough Council) Crewe, Αγγλία για την προμήθεια ζωικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων κρέατος, αρ. 2011/S 47-077272. Καταληκτική ημερομηνία 20.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Defence Forces Ireland) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια πουλερικών, αρ. 2011/S 43-070556. Καταληκτική ημερομηνία 21.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, αρ. 2011/S 43-070652. Καταληκτική ημερομηνία 29.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (The Corporate Officer of The House of Lords) London, Αγγλία για την προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, αρ. 2011/S 55-089826. Καταληκτική ημερομηνία 02.05.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Malta B2B» (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz») 18-19 Μαΐου 2011, San Gwann, Μάλτα σε διάφορους κλάδους (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πληροφορική και τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευση, τρόφιμα και ποτά, βιομηχανία της δημιουργίας).

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Ετήσια εκδήλωση για την καινοτομία στην Ευρώπη (PRO INNO Europe Partnering Event), 5-7 Απριλίου 2011, Munich, Γερμανία.

2. Σεμινάριο με θέμα : «Αειφόρος Κλωστοϋφαντουργία» (Sustainable Textiles Seminar), 14 Απριλίου 2011, Izmir, Τουρκία.

3. Ενημερωτική Εκδήλωση για την Οικο-καινοτομία (Eco-Innovation Information Day), 28 Απριλίου 2011, Brussels, Βέλγιο.

4. Ημερίδα με θέμα : «Ευρωπαϊκή Ημέρα Χρηματοδότησης για ΜμΕ» (EU Finance Day for SMEs), 3 Μαΐου 2011, Copenhagen, Δανία.

5. Εργαστήριο με θέμα : «Μετατρέποντας γνώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας σε κέρδος» (Turning IP knowledge into profit), 3-4 Μαΐου 2011, Vienna, Αυστρία.

6. Στρογγυλή Τράπεζα για τη διεθνή διαχείριση της καινοτομίας (International Innovation Management Round Table), 5 Μαΐου 2011, Madrid, Ισπανία.

7. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα : «Κινητοποίηση των ΜμΕ για το μέλλον της Ευρώπης» (Mobilising SMEs for the Future of Europe), 24–25 Μαΐου 2011, Godollo, Ουγγαρία.

1. Διεθνής Έκθεση «KONELEX», 28 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, του αυτοματισμού και του φωτισμού.

2. Διεθνής Έκθεση «TEKTONICA», 3-7 Μαΐου 2011, Lisbon, Πορτογαλία στον κλάδο της δόμησης.

3. Διεθνής Έκθεση «IBEXPO», 5-8 Μαΐου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.

4. Διεθνής Έκθεση «TUTTOFOOD 2011», 8-11 Μαΐου 2011, Milan, Ιταλία στον κλάδο των τροφίμων.

5. Διεθνής Έκθεση «CONSTRUMAT 2011», 16-21 Μαΐου 2011, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο της δόμησης.

6. Διεθνής Έκθεση «SISTEP MIDEST – MIMA 2011», 17-20 Μαΐου 2011, Casablanca, Μαρόκο στον τομέα της βιομηχανίας (μηχανήματα, εξοπλισμός, υηπερσίες).

7. Διεθνής Έκθεση «TECHTEXTIL FRANKFURT», 24-26 Μαΐου 2011, Frankfurt, Γερμανία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (τεχνικά υφάσματα και μη υφασμένα προϊόντα – technical textiles & nonwovens).

8. Διεθνής Έκθεση «TEXPO EURASIA», 28-31 Μαΐου 2011, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (ύφανση, νήματα, πλεκτά, κέντημα, φινίρισμα, εξοπλισμός, χημικά).1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Agrofood Innovation Days», 12-13 Απριλίου 2011, Turin, Ιταλία, στον κλάδο των τροφίμων.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «RESTA 2011», 14 Απριλίου 2011, Vilnius,
Λιθουανία, στον κλάδο της δόμησης.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2B @ TUTTOFOOD 2011» στο πλαίσιο της
διεθνούς έκθεσης «TUTTOFOOD 2011», 10 Μαΐου 2011, Barcelona, Ιταλία στον κλάδο των τροφίμων.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «ECO4B CONSTRUMAT 2011» στο πλαίσιο της
διεθνούς έκθεσης «CONSTRUMAT 2011», 17-18 Μαΐου 2011, Barcelona, Ισπανία στον κλάδο της δόμησης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_39.htm