1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει μέτρα σχετικά με τις τιμές στα χρηματιστήρια εμπόρων και των πρώτων υλών.

2. Ο Κανονισμός REACH: σταδιακή κατάργηση έξι επικίνδυνων ουσιών στην Ε.Ε..

3. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ε.Ε.

4. Τα οφέλη της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες (Services Directive) καθυστερούν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

5. Χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία από την Ε.Ε. – άμεσες αλλαγές με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τους ερευνητές και τις ΜμΕ.

6. Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων: η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή η χώρα επιβάλλει περιορισμούς στις επενδύσεις.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί φιλόδοξο πρόγραμμα για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

8. Απλούστευση διαδικασιών σύστασης καινούργιας ΜμΕ το 2010.

9. Η Ε.Ε. εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μια νέα οδηγία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 15 Φεβρουαρίου, θα προβλέπει απλούστερες ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

10. Από το 2012 και έπειτα οι πολίτες της Ε.Ε. θα μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία εφόσον συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές σε επτά τουλάχιστον κράτη μέλη. Ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφόντων από κάθε χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού και ποικίλλει από 3.750 έως 74.250.

11. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 τη χρήση της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ε.Ε. στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «digi-retail» στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού μέχρι τις 11 Μαρτίου 2011.

2. Έναρξη προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2010-11 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους. Υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ από τις 15 Φεβρουαρίου 2011 έως και τις 31 Μαρτίου 2011.

3. Νέα προκήρυξη του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe - IEE). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της ενεργειακής διαφοροποίησης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 12 Μαΐου 2011.

4. Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υποβολή προτάσεων από τις 10 Μαρτίου 2011 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011.

5. Τροποποιημένο πρόγραμμα «Επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» του ΟΑΕΔ.1. Αναφορά της Ε.Ε. με θέμα : «Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση Ευρώπη 2020 – η δυναμική του μετασχηματισμού από την παροχή υπηρεσιών καινοτομίας» (Meeting the Challenge of Europe 2020: the transformative power of service innovation).

2. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama», Τεύχος 36, 2010-2011 (Regional Policy Magazine, Issue 36, 2010-2011).

3. Αναφορά από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα Βαλκάνια (Beating the Balkan blues).

4. Η 9η αναφορά της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (9th e-Government Benchmark Report).ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20110118011 - Εταιρεία από την Κύπρο εξειδικευμένη στην παραγωγή και διανομή τροφίμων, ειδικά σε κονσέρβες, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ξένες εταιρείες που επιθυμούν να διανείμουν τα προϊόντα τους στην Κύπρο. Επίσης αναζητά διανομέα από την Ε.Ε. για τα δικά της προϊόντα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ BCD ID 20110201028 - Εταιρεία από τη Γαλλία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων (εισαγόμενα προϊόντα: φρούτα, λαχανικά, καφέ, κακάο, και εξαγόμενα: ζάχαρη, αλεύρι, γάλα, ρύζι, κλπ.) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε προμηθευτές νέων προϊόντων. Επίσης αναζητά χονδρεμπόρους για τα δικά της προϊόντα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20101220008 - Εταιρεία από την Κύπρο εξειδικευμένη στη διανομή τροφίμων, ειδικά κατεψυγμένων προϊόντων, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ξένες εταιρείες που ενδιαφέρονται για την κυπριακή αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BCD ID 20101229070 - Εταιρεία από τη Γαλλία, εισαγωγέας τροφίμων για σουπερμάρκετ αναζητά προμηθευτές κατεψυγμένων και μη παστεριωμένων χυμών και μπαχαρικών. Η εταιρεία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και logistics σε παραγωγούς για τη διανομή των προϊόντων τους στη Γαλλία.

ΕΜΠΟΡΙΟ - BCD ID 20101229091 - Εταιρεία από τη Γαλλία, η οποία αντιπροσωπεύει βιομηχανίες της Γαλλίας, Βελγίου και γαλλόφωνων χωρών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε ξένες βιομηχανίες που ενδιαφέρονται για τη γαλλική αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - BCD ID 20101229123 - Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στο εμπόριο δομικών υλικών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε κατασκευαστές δομικών υλικών (ειδικότερα τούβλα, πλακάκια και άλλα προϊόντα για στέγες).

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - BCD ID 20110117030 - Εταιρεία από την Τουρκία, με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (ως παραγωγός και προμηθευτής), προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος στην Τουρκία και αναζητά χονδρέμπορο για τα δικά της προϊόντα. Επίσης, αναζητά υπεργολάβο και συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ - BCD ID 20101227025 - Εταιρεία από την Ισπανία, η οποία δραστηριοποιείται ως χονδρέμπορος χημικών προϊόντων αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - BCD ID 20101229077 - Εταιρεία από την Ιταλία, η οποία κατασκευάζει κάσες για πόρτες και παράθυρα προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, μεταφορά και logistics. Επίσης αναζητά συνεργάτη για franchising.

ΕΠΙΠΛΑ - BCD ID 20101220085 - Εταιρεία από την Ιταλία εξειδικευμένη στην κατασκευή επίπλων σπιτιού και γραφείου, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Εταιρεία από τη Γερμανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου (FP7) ή «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) - για την ενεργειακή απόδοση και τα έξυπνα κτίρια.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (Nottinghamshire County Council) Nottingham, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 16-024850. Καταληκτική ημερομηνία 09.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Rhondda Cynon Taf CBC Procurement Unit) Pentre, Ουαλία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2011/S 27-044142. Καταληκτική ημερομηνία 10.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Cardiff University Purchasing Section) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 32-052994. Καταληκτική ημερομηνία 21.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Abertawe Bro Morgannwg University LHB) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια κονσερβοποιημένων ψαριών και άλλων παρασκευασμένων ή διατηρημένων ψαριών, αρ. 2011/S 34-056285. Καταληκτική ημερομηνία 23.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Agriculture, Fisheries & Food) Wexford, Ιρλανδία για την προμήθεια προϊόντων ζυμαρικών, αρ. 2011/S 33-054523. Καταληκτική ημερομηνία 31.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Bolton at Home) Bolton, Αγγλία για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων, αρ. 2011/S 36-058808. Καταληκτική ημερομηνία 01.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (LF Res Commercial, C&C) Tidworth, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων κουζίνας, αρ. 2011/S 33-054709. Καταληκτική ημερομηνία 04.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Δημοσίων Έργων) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια ποικίλων καθισμάτων και καρεκλών, αρ. 2011/S 35-057638. Καταληκτική ημερομηνία 15.04.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Αειφόρου Ενέργειας (European Sustainable Energy Week), 11-15 Απριλίου 2011, σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για μελλοντικές τεχνολογίες (European Future Technologies Conference), 4-6 Μαΐου 2011, Budapest, Ουγγαρία.

3. Διεθνές Συνέδριο με θέμα : «Μεταφορικά μέσα φιλικά προς το περιβάλλον» (Climate Friendly Transport), 16-17 Μαΐου 2011, Belgrade, Σερβία.

4. 6η Ευρωπαϊκή Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA 6th Stakeholders’ Day), 17-18 Μαΐου 2011, Helsinki, Φινλανδία. 

1. Διεθνής Έκθεση «TECHNOMEBEL», 22–26 Μαρτίου 2011, Sofia, Βουλγαρία στον κλάδο της επεξεργασίας ξύλου και των επίπλων.

2. Διεθνής Έκθεση «BAKEPOL», 2–6 Απριλίου 2011, Kielce, Πολωνία στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.

3. Διεθνής Έκθεση «LINEAPELLE», 6–8 Απριλίου 2011, Bologna, Ιταλία στον κλάδο των δερμάτινων ειδών.

4. Διεθνής Έκθεση «MODEKO», 6–10 Απριλίου 2011, Izmir, Τουρκία στον κλάδο των επίπλων και της διακόσμησης.

5. Διεθνής Έκθεση «KONYA BUILDING MATERIALS, BUILDING TECHNOLOGY & DECORATION FAIR 2011», 7–10 Απριλίου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο της δόμησης (δομικών υλικών, τεχνολογιών, διακόσμησης).

6. Διεθνής Έκθεση «INTERTEXTIL BALTICUM 2011», 8–10 Απριλίου 2011, Riga, Λετονία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και των δερμάτινων ρούχων.

7. Διεθνής Έκθεση «BULCONTROLA - BULTHERM», 13–15 Απριλίου 2011, Sofia, Βουλγαρία στον κλάδο της θέρμανσης, της ψύξης, του κλιματισμού, της μέτρησης και της περιβαλλοντικής προστασίας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «b2fair building fairs» στο πλαίσιο της διεθνούς
έκθεσης «BUILDING FAIRS BRNO 2011», 13-14 Απριλίου 2011, Brno, Τσεχία στον κλάδο
της δόμησης.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event for Wine» στο πλαίσιο της
διεθνούς έκθεσης «International Wine Fair», 15-17 Απριλίου 2011, Timisoara, Ρουμανία στον κλάδο της οινοποιίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «European Seafood Exposition», 3-4 Μαΐου
2011, Brussels, Βέλγιο στον κλάδο της αλιείας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_38.htm