1. Ενημέρωση από το Συμβούλιο της Ε.Ε. σχετικά με τους νέους κανόνες για τις καθυστερημένες πληρωμές.

2. Νέοι κανόνες για τη σήμανση των δομικών προϊόντων που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες.

3. Η Ε.Ε. πρέπει να έχει μία δυναμική γεωργική πολιτική για την εξασφάλιση τροφίμων σε λογικές τιμές.

4. Πράξη για την Ενιαία Αγορά (Single Market Act): διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης για να τεθεί σε εφαρμογή το ελληνικό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για πιστωτικά ιδρύματα.

6. Το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση θα διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ε.Ε.

7. Νέος μηχανισμός ελέγχου για τη χρήση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Σύσταση νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

9. Η Ε.Ε. και η Σερβία υπογράφουν διμερή συμφωνία για την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

10. Κοινή ιστοσελίδα της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων και της πειρατείας.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μείωση της γραφειοκρατίας σε διασυνοριακά δικαστήρια για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

12. Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της Ε.Ε.

13. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα.

14. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάργηση 8 οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία.

15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των φορέων της αγοράς για τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα σχετικά με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

16. Η Εσθονία : καινούργιο μέλος της Ευρωζώνης από 1 Ιανουαρίου 2011.

17. Το Μαυροβούνιο : καινούργια υποψήφια προς ένταξη χώρα.

18. Νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «women@business» για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.1. Πρόγραμμα «Κατάρτισης για τις επιχειρήσεις των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Δέρµατος και Υπόδησης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011.

2. Νέο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011.

3. Προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού». Υποβολή αιτήσεων από τις 17 Ιανουαρίου 2011 μέχρι τις 17 Μαρτίου 2011.

4. Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).

5. Προδημοσίευση Οδηγού Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.1. Καινούρια έκθεση της Ε.Ε. για τη σχέση Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης και Ανταγωνιστικότητα
σε 3 κλάδους της μεταποίησης: δομικά υλικά / δόμηση, κλωστοϋφαντουργία, και χημικά.

2. Ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη (EC Annual Growth Survey).

3. Έντυπο για τη Σήμανση «CE» (CE marking leaflet).

4. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα : «Πώς να ωφεληθείτε από την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ευρώπη» (Reaping benefits of electronic invoicing for Europe).

5. Ενημερωτικό Δελτίο για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Δεκέμβριος 2010 (IPR Newsletter – December 2010).ΤΡΟΦΙΜΑ Εταιρεία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κτηνοτροφίας, και στην παραγωγή κρεάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η εταιρεία ενδιαφέρεται επίσης και για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από τη Ρουμανία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνών, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος / διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από τη Σερβία εξειδικευμένη στη διανομή διαφόρων προϊόντων, (π.χ. τρόφιμα, ποτά, κτλ.) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στη διανομή σπόρων, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων γνωστών διεθνώς εταιρειών, ενδιαφέρεται να γίνει αντιπρόσωπος πωλήσεων ή διανομέας για αυτά τα είδη προϊόντων.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στη διανομή ανόργανων λιπασμάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για εταιρείες από την Ευρώπη.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στο εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) δομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από τη Σερβία εξειδικευμένη στις πωλήσεις και διανομές δομικών υλικών, η οποία διαθέτει αποθήκη δομικών υλικών, και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες στη Σερβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στη διανομή οικιακών συσκευών, (π.χ. κλιματιστικά, καλοριφέρ, συσκευές ύγρανσης και ξήρανσης), αναζητά επιχειρήσεις από Ελλάδα που επιθυμούν να εισάγουν τα προϊόντα τους στην Ισπανία.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από τη Γαλλία εξειδικευμένη στη διανομή ηλεκτρικών ειδών, (κυρίως φωτιστικά είδη) αναζητά κατασκευαστές φωτιστικών ειδών για να διανείμει τα προϊόντα τους στη Γαλλία.

ΕΜΠΟΡΙΟ Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στο λιανικό εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και διακεκριμένων συστημάτων, CCTV συστημάτων, και συναγερμών εισβολής, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για κατασκευαστές του κλάδου αυτού. Επίσης ενδιαφέρεται για κοινοπραξία με συνεργάτες που προσφέρουν μεταφορά τεχνολογίας.

Κύπρος: Κατάλογος με εταιρικά προφίλ από 29 κυπριακές εταιρείες για επιχειρηματικές συνεργασίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROSTARS» με θέμα : «Ανάπτυξη νέας γκάμα προϊόντων από ζύμωση χυμού πορτοκαλιού». Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2011.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (Plymouth Community Homes Ltd) Plymouth, Αγγλία για την προμήθεια παραθύρων, πορτών και συναφών ειδών, αρ. 2011/S 9-013496. Καταληκτική ημερομηνία 17.02.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (LHC) Uxbridge, Αγγλία για την προμήθεια πορτών, παραθύρων και συναφών προϊόντων, αρ. 2011/S 13-020046. Καταληκτική ημερομηνία 17.02.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Γεωργίας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια αγροχημικών προϊόντων, αρ. 2011/S 6-008481. Καταληκτική ημερομηνία 22.02.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Hampshire County Council, County Supplies) Winchester, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων καθιστικού και χώρου υποδοχής, αρ. 2011/S 17-026717. Καταληκτική ημερομηνία 02.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια πουκαμίσων, αρ. 2011/S 9-013424. Καταληκτική ημερομηνία 04.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια ζάχαρης και συναφών προϊόντων, αρ. 2011/S 12-018462. Καταληκτική ημερομηνία 04.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Bury Council) Bury, Αγγλία για την προμήθεια γλυκών, αρ. 2011/S 8-011884. Καταληκτική ημερομηνία 07.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Nottinghamshire County Council) Nottingham, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2011/S 16-024850. Καταληκτική ημερομηνία 09.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Electricity Authority of Cyprus) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αρ. 2011/S 7-010504. Καταληκτική ημερομηνία 09.03.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την καινοτομία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης «InnoTEX Forum», 16–17 Φεβρουαρίου 2011, Bialystok, Πολωνία.

2. Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Οικο-καινοτομία «European Forum on Eco-Innovation», 22-23 Μαρτίου 2011, Birmingham, Αγγλία.

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για μελλοντικές τεχνολογίες στην Ευρώπη (European Future Technologies Conference), 4-6 Μαΐου 2011, Budapest, Ουγγαρία. 

1. Διεθνής Έκθεση «SALONE DEL MOBILE DI PARMA», 29 Ιανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου 2011, Parma, Ιταλία στον κλάδο της κατασκευής επίπλου.

2. Διεθνής Έκθεση «GAST EXPO», 6-9 Φεβρουαρίου 2011, Ljubljana, Σλοβενία στον κλάδο των τροφίμων και της γαστρονομίας.

3. Διεθνής Έκθεση «BAUEN + WOHNEN SALZBURG», 10-13 Φεβρουαρίου 2011, Salzburg, Αυστρία στον κλάδο της δόμησης, της εσωτερικής διακόσμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

4. Διεθνής Έκθεση «EGETICA-EXPOENERGETICA + ECO-FIRA + EFIAQUA», 16-18 Φεβρουαρίου 2011, Valencia, Ισπανία, στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, και της διαχείρισης αποβλήτων και νερού.

5. Διεθνής Έκθεση «KONYA AGRICULTURAL FAIR», 16-20 Μαρτίου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο της γεωργίας.

6. Διεθνής Έκθεση «BIOMEDICA 2011» 7–8 Απριλίου 2011, Eindhoven, Ολλανδία στον τομέα της υγείας (ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα).

7. Διεθνής Έκθεση «CHEMIKA 2011», 14–15 Απριλίου 2011, Szczecin, Πολωνία στον κλάδο των χημικών.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Technology & Business Co-operation Event» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «EGETICA-EXPOENERGETICA + ECOFIRA + EFIAQUA», 16-17 Φεβρουαρίου 2011, Valencia, Ισπανία, στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, και της διαχείρισης αποβλήτων και νερού.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «InnoTEX Forum Brokerage Event» στο πλαίσιο του συνεδρίου «InnoTEX Forum», 16–17 Φεβρουαρίου 2011, Bialystok, Πολωνία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2KONYA-AGRI 2011» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «KONYA AGRICULTURAL FAIR», 19 Μαρτίου 2011, Konya, Τουρκία στον κλάδο της γεωργίας.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BIOMEDICA Matchmaking 2011», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BIOMEDICA 2011», 7–8 Απριλίου 2011, Eindhoven, Ολλανδία στον τομέα της υγείας (ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα).

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «CHEMIKA Brokerage Event», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «CHEMIKA 2011», 14–15 Απριλίου 2011, Szczecin, Πολωνία στον κλάδο των χημικών.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουγγαρίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2011_37.htm