1. Επισκόπηση Ανταγωνιστικότητας των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

2. Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

3. Πράξη για την Ενιαία Αγορά (Single Market Act).

4. Η Ε.Ε. καθορίζει την ατζέντα μιας ενεργητικής εμπορικής πολιτικής για τα επόμενα πέντε χρόνια.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και την στήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών.

6. «Επιχειρείν στην Ελλάδα» το 2011 (Doing Business 2011).

7. Τροποποίηση Ασφάλειας του τελωνειακού κώδικα (Security Amendment to Customs Code).

8. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί στρατηγικές προτεραιότητες για το 2011.

9. Πιστοποιητικό καλής υγείας για την κατάσταση των λογαριασμών της Ε.Ε. – Οι ελεγκτές διαπιστώνουν λιγότερα σφάλματα στις πληρωμές.

10. Η Ε.Ε. θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις βιομηχανικές εκπομπές.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική για την ενέργεια για το 2020.

12. Κανονισμός 861/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2010, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

13. Καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

14. Κέντρο Στήριξης ΜμΕ στην Κίνα.

15. Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.1. Πρόγραμμα «Διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω από τον ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης (1 Νοεμβρίου 2010) και για 40 ημέρες.

2. Πρόγραμμα διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ. Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών από τον ΟΑΕΔ.

4. Δύο νέα προγράμματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων έτους 2010 από τον ΟΑΕΔ.

5. Έναρξη νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi-content» και «digi-retail» στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρκέσει από 6 Δεκεμβρίου 2010 έως 14 Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δράση «digi-retail» από 14 Ιανουαρίου 2011 έως 15 Φεβρουαρίου 2011.

6. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «NER-300» για την υποβολή προτάσεων έργων σε καινοτόμες τεχνολογίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γεωλογική αποθήκευση άνθρακα.

7. Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας για εντατική έρευνα στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (high-tech research intensive SMEs in ICT-research).

8. Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Χτίζοντας το μέλλον» για τα βιώσιμα κτίρια και την πράσινη ανάπτυξη.

9. Πρόγραμμα Νέων Επιχειρηματιών (Erasmus for Young Entrepreneurs Programme).1. Οδηγός για τους εξαγωγείς της Ε.Ε. (Guide for EU Exporters).

2. Έρευνα των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνιστικότητας (Survey on DG Competition activities).

3. Αποτελέσματα της έρευνας για την πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις στην ευρωζώνη (Results of survey on SME access to finance in eurozone).

4. 6η Έρευνα για την Κοινοτική Καινοτομία (6th Community Innovation Survey).

5. Πίνακας αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις το 2010 (2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard).

6. Οδηγός για τις πολιτικές απασχόλησης (Guide to employment policies).1. Εταιρεία από τη Σουηδία, εξειδικευμένη στην πώληση αρτοσκευασμάτων, γλυκών, ξηρών καρπών σε μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου στη Σουηδία, επιθυμεί να διαφοροποιήσει και να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της. Προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε παραγωγούς αυτών των προϊόντων. Επίσης αναζητά συνεργάτη για τη συσκευασία των προϊόντων της.

2. Εταιρεία από την Ιρλανδία, εξειδικευμένη στην εισαγωγή κρασιών, φρουτοχυμών, ελαιόλαδων, γλυκισμάτων και ξυδιών αναζητά νέο προμηθευτή. Προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας στην Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία.

3. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας.

4. Κατασκευαστής και διανομέας φυτοφαρμάκων από την Τουρκία αναζητά κατασκευαστές φυτοφαρμάκων. Προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας στην Τουρκία και αναζητά αντίστοιχους διανομείς στο εξωτερικό.

5. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στο εμπόριο δομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

6. Εταιρεία από την Πολωνία, εξειδικευμένη σε επαγγελματικές υπηρεσίες πωλήσεων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία σε ξένες επιχειρήσεις.

7. Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στο εμπόριο διάφορων προϊόντων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρείες που επιθυμούν να διανέμουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους στην αγορά της Γερμανίας.

8. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (ως διανομέας). Επίσης, προσφέρει δωρεάν αποθηκευτικό χώρο.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (The National Exhibition Centre Limited) Birmingham, Αγγλία για την προμήθεια ζωικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων κρέατος, αρ. 2010/S 219-336023. Καταληκτική ημερομηνία 09.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Sandwell Metropolitan Borough Council) Oldbury, Αγγλία για την προμήθεια ζωικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων κρέατος, αρ. 2010/S 216-331467. Καταληκτική ημερομηνία 13.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (City Building LLP) Glasgow, Σκωτία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2010/S 213-326610. Καταληκτική ημερομηνία 14.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Bolton Council) Bolton, Αγγλία για την προμήθεια ημιαποβουτυρομένου γάλακτος, αρ. 2010/S 216-331431. Καταληκτική ημερομηνία 15.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) Λεμεσός, Κύπρος για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2010/S 216-331460. Καταληκτική ημερομηνία 20.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Whipps Cross University Hospital NHS Trust) London, Αγγλία για την προμήθεια ποικίλων καθισμάτων και καρεκλών, αρ. 2010/S 221-338503. Καταληκτική ημερομηνία 21.12.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών, αρ. 2010/S 219-335935. Καταληκτική ημερομηνία 07.01.2011. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Shropshire Council) Shrewsbury, Αγγλία για την προμήθεια ψωμιού, αρ. 2010/S 219-336001. Καταληκτική ημερομηνία 19.01.2011. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Σύνοδο Κορυφής με θέμα : «Επιχειρείν στην Κίνα» (Doing Business in China), 2 Δεκεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με θέμα : «Πρωτοβουλία των ΜμΕ σχετικά με ψηφιακό περιεχόμενο» (Information & Networking Day “SME initiative on Digital Content”), 9 Δεκεμβρίου 2010, Budapest, Ουγγαρία.

3. Φόρουμ «Calabria 2010 to innovate, to grow» για την καινοτομία και τις τεχνολογικές συνεργασίες, 14-15 Δεκεμβρίου 2010, Lamezia Terme, Ιταλία. 

1. Διεθνής Έκθεση «FOODIST», 9-12 Δεκεμβρίου 2010, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των τροφίμων.

2. Διεθνής Έκθεση «AYAKKABI», 6-9 Ιανουαρίου 2011, Izmir, Τουρκία στον κλάδο της υπόδησης και των αξεσουάρ.

3. Διεθνής Έκθεση «WINDOOR-TECH», 11-14 Ιανουαρίου 2011, Poznan, Πολωνία στον κλάδο των κουφωμάτων.

4. Διεθνής Έκθεση «BUDMA», 11-14 Ιανουαρίου 2011, Poznan, Πολωνία στον τομέα της αειφόρου δόμησης.

5. Διεθνής Έκθεση «PITTI IMMAGINE UOMO», 11-14 Ιανουαρίου 2011, Florence, Ιταλία στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης.

6. Διεθνής Έκθεση «BAU 2011», 17-22 Ιανουαρίου 2011, Munich, Γερμανία στον κλάδο της οικοδομής.

7. Διεθνής Έκθεση «INTERDOORS», 25-28 Ιανουαρίου 2011, Kiev, Ουκρανία στον κλάδο των κουφωμάτων.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BUDMA 2011», 12 Ιανουαρίου 2011, Poznan , Πολωνία στον κλάδο της δόμησης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βελγίου
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_35.htm