1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) ενέκρινε νέους κανόνες για τις καθυστερημένες πληρωμές. Η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ε.Κ. για να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες.

2. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ.

3. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για νέα δομή παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

4. Έξυπνη νομοθεσία: ευρωπαϊκοί νόμοι που αποφέρουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

5. Καινούργιο εργαλείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency – ECHA) σχετικά με τον Κανονισμό REACH.

6. Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency – ECHA) για την αυτόματη ενημέρωση των φακέλων του μητρώου μέσω διαδικτύου.

7. Άρθρο της EUROSTAT για στατιστικά διεθνοποίησης επιχειρήσεων της Ε.Ε. ειδικά για εισαγωγές και εξαγωγές.

8. Τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας για τις μικρές επιχειρήσεις.

9. Εργαλείο για τη διευκόλυνση της αναζήτησης πατεντών «πράσινης τεχνολογίας» (Green Tech Patent searches) στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation – WIPO).

10. Έκθεση της Ε.Ε. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

11. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον κλάδο των φαρμάκων.

12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Imperial Tobacco υπογράφουν συμφωνία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού.1. Τροποποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010.

2. Επέκταση του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE.

3. Νέα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.1. Δημοσιονομική έκθεση για το 2009: Πώς χρησιμοποίησε η Ε.Ε. τον προϋπολογισμό της;

2. Οδηγός για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με στόχο την ανάπτυξη.

3. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα : «Παρακολούθηση των εσόδων προερχόμενων από φορολογία και των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. το 2010» (Monitoring tax revenues and tax reforms in EU Member States 2010).

4. Έκθεση προόδου για την καινοτομία στην Ευρώπη 2009 (European Innovation Progress Report 2009).

5. Καινούργια έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency – ECHA) με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή των τελών του Κανονισμού REACH.

6. Πληροφοριακό έντυπο για τη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. - Κίνα (Factsheet: EU-China Summit).

7. Πληροφοριακό έντυπο για τη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. – Δημοκρατία της Κορέας (Factsheet: EU-Republic of Korea Summit).

8. Έκθεση δεικτών 2010 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (2010 World Intellectual Property Organisation Indicators).

9. Ενημερωτικό Δελτίο για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σεπτέμβριος 2010 (IPR Newsletter – September 2010).1. Εταιρεία από τη Σερβία εξειδικευμένη στην παραγωγή γάλακτος και τυριών αναζητά προμηθευτή γάλακτος. Επίσης αναζητά διανομέα.

2. Εταιρεία από τη Βουλγαρία εξειδικευμένη στην παραγωγή τροφίμων (μαγιονέζα, μαρμελάδες, πολτός ντομάτας, μουστάρδα) προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας ηλιέλαιου.

3. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην παραγωγή τροφίμων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει και αναζητά υπεργολαβία.

4. Εταιρεία από την Ιταλία εξειδικευμένη στην παραγωγή κρασιών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Επίσης αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

5. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στην πώληση γυναικείων ενδυμάτων και αξεσουάρ προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

6. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και στο εμπόριο εξαρτημάτων θέρμανσης προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

7. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στο εμπόριο φυσικών πετρωμάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

8. Συμβουλευτική εταιρεία από την Τουρκία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Τουρκίας.

9. Συμβουλευτική εταιρεία από τη Γαλλία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που επιθυμούν να συνεργαστούν με εταιρείες στη Γαλλία.

10. Εταιρεία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των πλαστικών σωλήνων αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας.

11. Εμπορική εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στο εμπόριο ξύλου προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

12. Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στο διεθνές εμπόριο αναζητά παραγωγούς φωτοβολταϊκών για την εξαγωγή των προϊόντων τους στην Αφρική. Η εταιρεία αυτή προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά υπεργολάβο.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Limerick) Limerick, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων γραφείου αρ. 2010/S 198-302286. Καταληκτική ημερομηνία 11.11.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Stirling Council) Stirling, Σκωτία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών αρ. 2010/S 186-283985. Καταληκτική ημερομηνία 15.11.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Newport Housing Trust) Newport, Αγγλία για την προμήθεια ηλιακών κατόπτρων αρ. 2010/S 188-286889. Καταληκτική ημερομηνία 19.11.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Joint Procurement Unit) Newport, Αγγλία για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος αρ. 2010/S 201-306580. Καταληκτική ημερομηνία 26.11.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Εργαστήριο για τη χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική έρευνα (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Research), 9-10 Νοεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα : «Ένταση μεταξύ των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της διαδικασίας τυποποίησης στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών : αιτίες και λύσεις» (Tensions between IPR & the ICT Standardisation process: reasons & remedies), 22 Νοεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

3. Συνέδριο για το διάλογο μεταξύ Ε.Ε. και Ινδονησίας (EU-Indonesia Business Dialogue), 28-30 Νοεμβρίου 2010, Jakarta, Ινδονησία.

4. Συνέδριο για την ασφάλεια των τροφίμων (Food Safety Congress), 9-10 Δεκεμβρίου 2010, Istanbul, Τουρκία. 

1. Διεθνής Έκθεση «EXPOGAST», 20-24 Νοεμβρίου 2010, Luxembourg-Kirchberg, Λουξεμβούργο στον κλάδο των τροφίμων και της γαστρονομίας.

2. Διεθνής Έκθεση «EURO FED LIPID CONGRESS», 21-24 Νοεμβρίου 2010, Munich, Γερμανία στον κλάδο του λαδιού, των λιπών και των σχετικών τεχνολογιών.

3. Διεθνής Έκθεση «FOODPACK», 22-24 Νοεμβρίου 2010, Tel Aviv, Ισραήλ στον κλάδο των τροφίμων και της γαστρονομίας.

4. Διεθνής Έκθεση «POLEKO», 23-26 Νοεμβρίου 2010, Poznan, Πολωνία στον τομέα του περιβάλλοντος.

5. Διεθνής Έκθεση «LUXURY LIFE», 26-28 Νοεμβρίου 2010, Odessa, Ουκρανία στον τομέα των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας (private labels).1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Sustainable Construction B2B» (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz») στα πλαίσια της εθνικής έκθεσης «Wooden Cities 2010», 23-24 Νοεμβρίου 2010, Vasteras, Σουηδία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης.

2. Επιχειρηματικό Φόρουμ Μαύρης Θάλασσας με θέμα : «Η Νέα Εποχή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα», 26 Νοεμβρίου 2010, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας «AgroMatch» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «AGROMEK», 1-2 Δεκεμβρίου 2010, Herning, Δανία στον κλάδο της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της γεωργίας.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Innovation for Food Safety» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Food Safety Congress», 9-10 Δεκεμβρίου 2010, Istanbul, Τουρκία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event on Renewable Energy & Energy Efficiency» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «RENEX», 10 Δεκεμβρίου 2010, Istanbul, Τουρκία στον τομέα των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BE2WEEN» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «TERRATEC / ENERTEC», 25-26 Ιανουαρίου 2011, Leipzig, Γερμανία, στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, και των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βελγίου
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_34.htm