1. 1η Ανασκόπηση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδος (Economic Adjustment Programme for Greece, First Review – Summer 2010).

2. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το Πρώτο Κλιμάκιο Ελέγχου στην Ελλάδα.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί ψηλά ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης για τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, τη Hainaut (Βέλγιο), και τη Basilicata (Ιταλία).

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει πιστώσεις ύψους περίπου 6,4 δισεκατομμυρίων για την έρευνα και την καινοτομία. Το πακέτο, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής, καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, πεδίων εθνικής πολιτικής και εμπορικών τομέων.

5. Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

6. Κατάργηση αυστηρών προδιαγραφών σήμανσης για εισαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας στην Αίγυπτο.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 250 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+.

8. Ένταξη της Εσθονίας στην ευρωζώνη το 2011.

9. Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης (2010/410/ΕΕ).

10. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς / προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 27 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2010.

11. Έναρξη Διαγωνισμού «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2011» (European Enterprise Awards 2011).

12. Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί». Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

13. Υπογραφή του «Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013».

14. Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική Οικονομία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

15. Νέα δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice Portal).1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ένδυση – Υπόδηση : νέες προοπτικές». έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2010.

2. Προκήρυξη Νέου Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

3. Τροποποίηση προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» σε «Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας». Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, α) για τα χρονικά διαστήματα i. Απρίλιος και Μάιος 2010 και ii. Μάιος 2010, έχει οριστεί η 31 Αυγούστου 2010 και β) για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2010 έχει οριστεί η 30 Νοεμβρίου 2010.

4. Αναπροσαρμογή του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: αρχές Οκτωβρίου 2010. Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 2 μήνες.

5. Επιχειρηματικές αποστολές μέσω του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Πύλη» (EU Gateway Programme) με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με εταιρείες από την Ιαπωνία και την Κορέα.1. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις της στα τελωνεία της Ε.Ε. για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

2. Τεύχος 9 του Ενημερωτικού Δελτίου για ΜμΕ (SME Update Issue Number 9).

3. Έκθεση για τη συμμετοχή των ΜμΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (SME Participation in FP7 Report Spring 2010).

4. 2η Ετήσια Αναφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων με θέμα : «Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων » (European Food Safety Authority 2nd Annual Report on Pesticide Residues).1. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στο χονδρεμπόριο τροφίμων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

2. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στο χονδρεμπόριο συστατικών για την επεξεργασία κρεάτων και ψαριών αναζητά προμηθευτή αντίστοιχων προϊόντων.

3. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή αποξηραμένων φρούτων για προϊόντα ζαχαροπλαστικής αναζητά συνεργασία με εταιρείες ζαχαροπλαστικής. Επίσης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για διάφορα προϊόντα διατροφής.

4. Εταιρεία από τη Σερβία εξειδικευμένη στην παραγωγή και πώληση αντρικών και γυναικείων ενδυμάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και franchise.

5. Εταιρεία από τη Γαλλία εξειδικευμένη στην πώληση γυναικείων εσωρούχων αναζητά προμηθευτή.

6. Διανομέας από την Αγγλία αναζητά προμηθευτή καινούργιων προϊόντων στον κλάδο της ένδυσης και λευκών ειδών για παιδιά. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες για την πώληση των προϊόντων αυτών στην αγγλική αγορά.

7. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην πώληση ειδών υγιεινής προσφέρει τις υπηρεσίες της.

8. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στη διανομή δομικών υλικών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

9. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην κατασκευή επίπλων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, franchise και logistics. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή, και προσφέρει υπεργολαβία.

10. Εταιρεία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλείας αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

11. Εταιρεία από την Αγγλία προσφέρει τις υπηρεσίες της (ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, μεταφορά, logistics και υπεργολαβία) σε ξένες εταιρείες που επιθυμούν να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν στην Αγγλία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης με θέμα : «Επεξεργασμένα τρόφιμα με χαμηλό αλάτι, χαμηλά λιπαρά και χαμηλή ζάχαρη». Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010.

2. Εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτη για υποβολή πρότασης με θέμα : «Εξελιγμένες και ευέλικτες τεχνολογίες για ενεργή, έξυπνη και βιώσιμη συσκευασία τροφίμων». Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (Loughborough University) Loughborough, Αγγλία για την προμήθεια αθλητικών ενδυμάτων, αρ. 2010/S 158-244399. Καταληκτική ημερομηνία 14.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Advantage South West - South Somerset House) Yeovil, Αγγλία για την προμήθεια ηλιακών φωτοβολταϊκών στοιχείων, αρ. 2010/S 157-242930. Καταληκτική ημερομηνία 15.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Finance and Personnel Northern Ireland) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια καυσίμων, αρ. 2010/S 157-242882. Καταληκτική ημερομηνία 20.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Scottish Prison Service) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια ξυλείας, αρ. 2010/S 154-238119. Καταληκτική ημερομηνία 20.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής, αρ. 2010/S 158-244309. Καταληκτική ημερομηνία 22.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Bridgewater Housing Association Limited) Erskine, Αγγλία για την εγκατάσταση παραθύρων αρ. 2010/S 156-241425. Καταληκτική ημερομηνία 22.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Lancashire County Council) Preston, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων ζυμαρικών, αρ. 2010/S 158-244310. Καταληκτική ημερομηνία 24.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Warwickshire College) Lemington Spa, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής, αρ. 2010/S 157-242913. Καταληκτική ημερομηνία 01.10.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Nottinghamshire County Council) Nottingham, Αγγλία για την προμήθεια καρεκλών, αρ. 2010/S 155-239612. Καταληκτική ημερομηνία 04.10.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Lancashire County Council) Preston, Αγγλία για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αρ. 2010/S 157-243187. Καταληκτική ημερομηνία 06.10.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ενημερωτική εκδήλωση για τα τρόφιμα, τη γεωργία, την αλιεία και τη βιοτεχνολογία (Food, Agriculture, Fisheries & Biotechnology Info Day), 13 Σεπτεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΙCΤ Conference), 27-29 Σεπτεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το δίκτυο περιφερειών της γνώσης για τα χημικά (European Chemical Regions Network Conference), 7 Οκτωβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

4. Διεθνές Φόρουμ για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής (EURAFRIC PARTNERS FORUM) με θέμα : «Νερό και ενέργεια στην Αφρική» (Water & Energy in Africa), 18-21 Οκτωβρίου 2010, Lyon, Γαλλία.

5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (Europe INNOVA Conference), 27-29 Οκτωβρίου 2010, Liege, Βέλγιο. 

1. Διεθνής Έκθεση «TECNARGILLA 2010», 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Rimini, Ιταλία στον κλάδο των κεραμικών.

2. Διεθνής Έκθεση «W10», 3-6 Οκτωβρίου 2010, Birmingham, Αγγλία στον κλάδο της ξυλείας.

3. Διεθνής Έκθεση «THE RESTAURANT SHOW», 11-13 Οκτωβρίου 2010, London, Αγγλία στον κλάδο των τροφίμων και της τροφοδοσίας.

4. Διεθνής Έκθεση «EXPOBIOENERGIA 2010», 26-28 Οκτωβρίου 2010, Valladolid, Ισπανία, στον τομέα της βιοενέργειας.

5. Διεθνής Έκθεση «MEDICA 2010», 17-20 Νοεμβρίου 2010, Dusseldorf, Γερμανία στον κλάδο της υγείας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SIAL MATCH 2010» στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «SIAL 2010», 18-21 Οκτωβρίου 2010, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Sustainable Construction B2B» (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz») στα πλαίσια της εθνικής έκθεσης «Wooden Cities 2010», 23-24 Νοεμβρίου 2010, Vasteras, Σουηδία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης.

3. Ειδική, στοχευμένη επιχειρηματική αποστολή, 7-8 Δεκεμβρίου 2010, Warsaw, Πολωνία, στον κλάδο των δομικών υλικών.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης για τα τρόφιμα, τη γεωργία, την αλιεία και τη βιοτεχνολογία, 13 Σεπτεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας «Ceramic Technology Transfer Day» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «TECNARGILLA 2010», 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Rimini, Ιταλία στον κλάδο των κεραμικών.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «CORKMEET 2010», 6-8 Οκτωβρίου 2010, Cork, Ιρλανδία, σε όλους τους κλάδους.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «b2fair Matchmaking Event» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «World Expo Shanghai», 7-8 Οκτωβρίου 2010, Shanghai, Κίνα, σε όλους τους κλάδους.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «b2fair 2010» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Forum of Entrepreneurs by initiatives», 20-21 Οκτωβρίου 2010, Liege, Βέλγιο στον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και σε διάφορους άλλους τομείς (μεταποίηση, μεταφορά, δόμηση, αυτοματισμός, περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, τρόφιμα και γεωργία).

6. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Innovation in Bioenergy» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «EXPOBIOENERGIA 2010», 26-28 Οκτωβρίου 2010, Valladolid, Ισπανία, στον τομέα της βιοενέργειας.

7. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Healthcare Brokerage Event» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «MEDICA 2010», 18-19 Νοεμβρίου 2010, Dusseldorf, Γερμανία στον κλάδο της υγείας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βελγίου
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_32.htm