1. Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση των μέτρων υποστήριξης των τραπεζών στην Ελλάδα και την Πολωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

2. Νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του εμπορίου και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επενδυτών.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα μέτρα για την απλούστευση της διαχείρισης κεφαλαίων που θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν την κρίση.

4. Αυστηρότεροι κανόνες για τις βιομηχανικές εκπομπές.

5. Βελτίωση της αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

6. Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη σήμανση των βιολογικών τροφίμων με το καινούργιο βιολογικό λογότυπο.

7. Νέα νομοθεσία για τον περιορισμό του όγκου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων για ανακύκλωση.

8. Σύμβαση χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

9. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι διεθνοποιημένες ΜμΕ έχουν καλύτερη απόδοση.

10. Νέα διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης για παγκόσμια θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO GOLD).

11. Ευφυή συστήματα μεταφορών για ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και πιο «πράσινες» οδικές μεταφορές.

12. Δημόσια συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς μπορούν να διασφαλιστούν επαρκείς, βιώσιμες και ασφαλείς συντάξεις και πώς μπορεί η Ε.Ε. να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εθνικές προσπάθειες.

13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.1. Νέα προκήρυξη «ACTION PROINNO Europe» του προγράμματος «Οικο-Καινοτομία» (Eco-Innovation). Στόχος του προγράμματος είναι καλύτερη πολιτική και καλύτερα εργαλεία για την υποστήριξη της οικο-καινοτομίας. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

2. Νέα προκήρυξη του 7ου Προγράμματος Πλαισίου «Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες» (Joint Technology Initiatives). Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2010.1. Ετήσια Αναφορά 2009 με θέμα : «Ανασκόπηση της Απόδοσης των ΜμΕ» (SME Performance Review Annual Report 2009).

2. Έκδοση της Eurostat με θέμα : «Φορολογικές Τάσεις στην Ε.Ε.» (Report on EU Taxation Trends)

3. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Σήμανση (CE marking).

4. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής «Panorama» (Regional Policy Magazine)

5. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Ιούνιος 2010 (EU-Japan Centre Newsletter June 2010).1. Εταιρεία από την Τσεχία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (παραγωγή και πώληση ενδυμάτων – λευκών ειδών) προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

2. Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στις εισαγωγές-εξαγωγές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

3. Εταιρεία από τη Σλοβενία εξειδικευμένη στην αποθήκευση, διανομή και πώληση προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της.

4. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα του logistics προσφέρει της υπηρεσίες της ως διανομέας. Επίσης αναζητά συνεργάτη για χρηματοοικονομική συνεργασία (π.χ. κοινοπραξία, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών, πώληση της επιχείρησης ή μέρος αυτής).

5. Εταιρεία από το Βέλγιο εξειδικευμένη στην πώληση δομικών υλικών (μονωτικά, υλικά στέγασης, χημικά, κλπ), προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος και διανομέας στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.

6. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στη διανομή φυτοφαρμάκων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

7. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ειδών (φωτιστικά, καλώδια, διακόπτες) προσφέρει τις υπηρεσίες της.

8. Εταιρεία από τη Σερβία εξειδικευμένη στην εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων αναζητά συνεργάτη στον κλάδο του βιομηχανικού αυτοματισμού για συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

9. Εταιρεία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του ιατρικού εξοπλισμού προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και franchise.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Εταιρεία από την Κορέα εξειδικευμένη στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων χαμηλού κόστους αναζητά συνεργάτη που επιθυμεί να αγοράσει την τεχνολογία αυτή.

2. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας αναζητά εταίρο για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROGIA+» (EUREKA Cluster για ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα). Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2010.

3. Εταιρεία από τη Σερβία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της δόμησης αναζητά εταίρο για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Eco-Innovation». Δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2010.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (Kerry County Council) Tralee, Ιρλανδία για την προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, αρ. 2010/S 120-181702. Καταληκτική ημερομηνία 04.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (East Durham Homes) Peterlee, Αγγλία για την προμήθεια οικιακών επίπλων, αρ. 2010/S 121-183672. Καταληκτική ημερομηνία 04.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2010/S 121-183549. Καταληκτική ημερομηνία 06.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Pelican Buying) Godalming, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής, αρ. 2010/S 124-189782. Καταληκτική ημερομηνία 09.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Telford & Wrekin Council) Telford, Αγγλία για την προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος, αρ. 2010/S 125-191472. Καταληκτική ημερομηνία 09.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (South Gloucestershire District Council) Filton, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, αρ. 2010/S 129-197578. Καταληκτική ημερομηνία 13.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (West Lothian Council) Livingston, Σκωτία για την προμήθεια παραθύρων, πορτών και συναφών ειδών, αρ. 2010/S 122-186397. Καταληκτική ημερομηνία 17.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (St John’s Hospital) Limerick, Ιρλανδία για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής, αρ. 2010/S 124-189766. Καταληκτική ημερομηνία 19.08.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Cambridge) Cambridge, Αγγλία για την προμήθεια γάλακτος και κρέμας γάλακτος, αρ. 2010/S 96-145237. Καταληκτική ημερομηνία 03.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια υφάσματος, αρ. 2010/S 126-192997. Καταληκτική ημερομηνία 03.09.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Εργαστήριο σχετικά με τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα Χημικά (Recommendations of High Level Group on Chemicals), 15 Σεπτεμβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για «clusters» (European Cluster Conference), 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

3. Παγκόσμιο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Congress), 3-6 Οκτωβρίου 2010, Paris, Γαλλία.

4. Ευρωπαϊκή Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA Stakeholders’ Day), 4 Οκτωβρίου 2010, Helsinki, Φινλανδία.

5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα : «Αναμόρφωση της Ευρώπης: Αντιμετωπίζοντας Κοινωνικές Προκλήσεις μέσω της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» (Reshaping Europe: Addressing Societal Challenges through Entrepreneurship & Innovation), 27-29 Οκτωβρίου 2010, Liege, Βέλγιο. 

1. Διεθνής Έκθεση «HABITARE», 1-5 Σεπτεμβρίου 2010, Helsinki, Φινλανδία, στον κλάδο του επίπλου, της διακόσμησης και του σχεδιασμού.

2. Διεθνής Έκθεση «SIMM», 2-4 Σεπτεμβρίου 2010, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της μόδας.

3. Διεθνής Έκθεση «LE GOURMET», 3-5 Σεπτεμβρίου 2010, Leipzig, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων και της τροφοδοσίας.

4. Διεθνής Έκθεση «PRET-A-PORTER», 4-7 Σεπτεμβρίου 2010, Paris, Γαλλία, στον κλάδο της γυναικείας μόδας.

5. Διεθνής Έκθεση «SPECIALITY & FINE FOOD FAIR», 5-7 Σεπτεμβρίου 2010, London, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών.

6. Διεθνής Έκθεση «RWM», 14-16 Σεπτεμβρίου 2010, Birmingham, Αγγλία, στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων.

7. Διεθνής Έκθεση «SIMO Network», 5-7 Οκτωβρίου 2010, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (υπηρεσίες και λύσεις).

8. Διεθνής Έκθεση «ZEPS Intermetal», 5-10 Οκτωβρίου 2010, Zenica, Βοσνία, στον κλάδο του μετάλλου.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SIAL MATCH 2010» στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «SIAL 2010», 18-21 Οκτωβρίου 2010, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Sustainable Construction B2B» (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz») στα πλαίσια της εθνικής έκθεσης «Wooden Cities 2010», 23-24 Νοεμβρίου 2010, Vasteras, Σουηδία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης.

3. Ειδική, στοχευμένη επιχειρηματική αποστολή, 7-8 Δεκεμβρίου 2010, Warsaw, Πολωνία, στον κλάδο των δομικών υλικών.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «I-KNOW International Matchmaking Event» στο πλαίσιο της εθνικής έκθεσης «I-KNOW», 2 Σεπτεμβρίου 2010, Graz, Αυστρία, στον τομέα της διαχείρισης των γνώσεων.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BE2WEEN@RWM 2010» στο πλαίσιο της εθνικής έκθεσης «RWM», 14-15 Σεπτεμβρίου 2010, Birmingham, Αγγλία, στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της εθνικής έκθεσης «ZEPS Intermetal», 6 Οκτωβρίου 2010, Zenica, Βοσνία, στον κλάδο του μετάλλου.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «SIMO Network Brokerage Event» στο πλαίσιο της εθνικής έκθεσης «SIMO Network», 6-7 Οκτωβρίου 2010, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (υπηρεσίες και λύσεις).

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «International Izmir Textile & Apparel Symposium», 28-30 Οκτωβρίου 2010, Izmir, Τουρκία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βελγίου
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_31.htm