1. Οικονομική στήριξη της Ελλάδας.

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank – ECB) ανακοινώνει την αλλαγή της επιλεξιμότητας των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυείται η Ελληνική Κυβέρνηση.

3. Στις 9 Μαΐου, οι υπουργοί οικονομικών της Ε.Ε. ενέκριναν κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης συνολικού ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μηχανισμός είναι μέρος συνολικής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη.

4. Αυστηρότερη επιτήρηση των αγορών για να αποτραπεί μια νέα κρίση.

5. Συμπεράσματα του Φόρουμ Χρηματοδότησης για ΜμΕ (SME Finance Forum).

6. H Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων «Progress».

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την άρση των φορολογικών εμποδίων για τις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, των λεγόμενων συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας.

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την έρευνα και την καινοτομία διευκολύνοντας την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των επιχορηγήσεων της Ε.Ε.

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τη φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

11. Η ένδειξη χώρας προέλευσης των ρούχων μπορεί να γίνει υποχρεωτική.

12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διευκολύνει την εφαρμογή των νέων κανονισμών της Ε.Ε. σχετικά με τις χημικές ουσίες για τις ΜμΕ και να μειώσει τις δαπάνες.

13. Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Εφαρμογή Επεξεργασίας Τροφίμων (European Food Processing Implementation Award).

14. Μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποβλήτων βιολογικής προέλευσης.

15. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των «πράσινων» οχημάτων.

16. Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και Μαυροβούνιου (Stabilisation and Association Agreement)1. Προκήρυξη Νέου Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πράσινη Επιχείρηση». Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010.

2. Προκήρυξη Νέου Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πράσινες Υποδομές». Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010.

3. Προκήρυξη Νέου Προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ «Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες Με/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι 31 Οκτωβρίου 2010.

4. Προκήρυξη Νέου Προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ «Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες Με/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι 31 Αυγούστου 2011.

5. Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές».

6. Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πράσινος Τουρισμός».

7. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των ΜμΕ σχετικά με την Περιβαλλοντική Συμμόρφωση (Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs)
1. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις προκλήσεις και προοπτικές στην Ευρώπη το 2030 (Project Europe 2030 – Challenges & Opportunities).

2. Πρόσφατες τάσεις στην πρόσβαση των ΜμΕ στα οικονομικά όργανα χρηματοδότησης της Ε.Ε.

3. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων για επιδοτήσεις στο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

4. Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2009).

5. Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών 2009 (European Patent Office Annual Report 2009).

6. 1ο Τεύχος 2010 του Δελτίου της Ενιαίας Αγοράς (Single Market News 2010 Issue 1).

7. Αναφορά 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (2010 Report on R&D in ICT)1. Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο φρέσκων, καπνιστών και καταψυγμένων ψαριών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

2. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο συστατικών για τρόφιμα προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

3. Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στη διανομή ενδυμάτων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

4. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή νημάτων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, υπεργολαβία, κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή.

5. Εταιρεία από την Κροατία εξειδικευμένη στην παραγωγή και πώληση δομικών υλικών και στον τομέα των κατασκευών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

6. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων, γεωργικών χημικών και μηχανημάτων αναζητά διανομέα και αντιπρόσωπο. Επίσης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε παραγωγούς λιπασμάτων.

7. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην εισαγωγή μετάλλων (χάλυβα, σίδηρο, σκραπ) αναζητά συνεργασία με παραγωγούς και εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου.

8. Εταιρεία από τη Σλοβενία εξειδικευμένη στην παραγωγή και συναρμολόγηση αλουμινίων και ξύλινων κουφωμάτων αναζητά και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά συνεργάτη για franchise, κοινοπραξία, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών, αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία.

9. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο διάφορων προϊόντων (είδη υγιεινής, προϊόντων θέρμανσης) προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε εταιρείες από τον ίδιο τομέα.

10. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στη διανομή ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών προμηθειών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (Advantage South West) Yeovil, Αγγλία για την προμήθεια πλακιδίων, αρ. 2010/S 83-124795. Καταληκτική ημερομηνία 04.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Telford & Wrekin Council) Telford, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2010/S 85-127801. Καταληκτική ημερομηνία 11.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Dublin Airport Authority) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια πανιών καθαρισμού, αρ. 2010/S 96-145689. Καταληκτική ημερομηνία 14.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Worcestershire County Council) Worcester, Αγγλία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2010/S 90-135021. Καταληκτική ημερομηνία 15.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Welsh Health Supplies) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια τοματών σε κονσέρβα, αρ. 2010/S 95-143757. Καταληκτική ημερομηνία 15.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Dacorum Borough Council) Hemel Hempstead, Αγγλία για την προμήθεια ανελκυστήρων, αρ. 2010/S 96-145581. Καταληκτική ημερομηνία 16.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών, αρ. 2010/S 84-126289. Καταληκτική ημερομηνία 18.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (County Borough Supplier) Bridgend, Αγγλία για την προμήθεια σχολικών επίπλων, αρ. 2010/S 84-126189. Καταληκτική ημερομηνία 22.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Foreign & Commonwealth Office) London, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2010/S 96-145311. Καταληκτική ημερομηνία 24.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Malta Council for Sports) Cospicua, Μάλτα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, αρ. 2010/S 86-128990. Καταληκτική ημερομηνία 01.07.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Glasgow) Glasgow, Σκωτία για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς, αρ. 2010/S 92-138374. Καταληκτική ημερομηνία 02.07.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, αρ. 2010/S 86-128899. Καταληκτική ημερομηνία 02.07.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

13. Ανοιχτή προκήρυξη (Argyll and Bute Council) Dunoon, Σκωτία για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2010/S 97-146558. Καταληκτική ημερομηνία 05.07.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Πράσινη Εβδομάδα» (Green Week Conference), 1-4 Ιουνίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. 5ο Διεθνές Συνέδριο «Εργοστάσιο Τροφίμων του Μέλλοντος», (Food Factory of the Future), 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2010, Goteberg, Σουηδία στον κλάδο των τροφίμων (καινοτόμα επεξεργασία των τροφίμων, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων). 

1. Διεθνής Έκθεση «MODATEX FASHION FAIR», 3-6 Ιουλίου 2010, Essen, Γερμανία στον κλάδο των νυφικών και επίσημων ενδυμάτων.

2. Διεθνής Έκθεση «BURSA BABY AND KIDSWEAR & NECESSITIES FAIR», 15-18 Ιουλίου 2010, Bursa, Τουρκία, στον κλάδο των βρεφικών και παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του συνεδρίου «Free Software», 10 Ιουνίου 2010, Pula, Ιταλία στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «REW Istanbul Technology Transfer Matchmaking Event» στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «REW 2010», 11-12 Ιουνίου 2010, Istanbul, Τουρκία στον τομέα της ανακύκλωσης, του περιβάλλοντος και των αποβλήτων.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Engineering of Environment Protection Brokerage Event), 16 Ιουνίου 2010, Casta - Papiernicka, Σλοβακία στον τομέα του περιβάλλοντος.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου «Food Factory of the Future», 30 Ιουνίου 2010, Goteberg, Σουηδία στον κλάδο των τροφίμων (καινοτόμα επεξεργασία των τροφίμων, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

5. Εικονική Έκθεση (Virtual Fair), Istanbul, Τουρκία σε όλους τους κλάδους.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ισπανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_29.htm