1. Σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2011.

2. Δήλωση των κρατών μελών της Ζώνης Ευρώ σχετικά με την υποστήριξη για την Ελλάδα.

3. «Ίδρυση επιχείρησης σε ένα βήμα και μία μέρα». Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

4. Επιτάχυνση της διαδικασίας για την καταχώρηση και εξουσιοδότηση των ακίνδυνων χημικών ουσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Επιστημονικές συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority - EFSA) σχετικά με τις πιθανές βραχυπρόθεσμες συνέπειες της τέφρας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.

6. Έκδοση των εγγράφων διαπραγμάτευσης για την Εμπορική Συμφωνία κατά της Αντιγραφής (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA).

7. Διαπραγματεύσεις Ε.Ε. – Η.Π.Α. για τη διαβίβαση των δεδομένων των τραπεζικών συναλλαγών μέσω του συστήματος SWIFT.

8. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών (European Patent Office – EPO) δημιούργησε ηλεκτρονικό μηχανισμό μετάφρασης.1. Νέα προκήρυξη του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe - IEE). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της ενεργειακής διαφοροποίησης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 24 Ιουνίου 2010.

2. Νέα προκήρυξη του προγράμματος «Οικο-Καινοτομία» (Eco-Innovation). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με σκοπό την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνάς και της αγοράς. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2010.

3. 5ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «EUROSTARS» με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρατών μελών της Ε.Ε. ή άλλης χώρας οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

4. Προδημοσίευση 2 Νέων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πράσινη Επιχείρηση» και «Πράσινες Υποδομές».

5. Τέσσαρα Νέα Προγράμματα του ΟΑΕΔ: 1) Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, 2) Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, 3) Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών ηλικίας 22 – 64 ετών, 4) Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
1. Πρακτικοί Οδηγοί για επιχειρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στον Κανονισμό REACH (Practical Guides to help companies comply with REACH).

2. Εγχειρίδιο για το Διεθνές Σύστημα Αναφοράς Στοιχείων Κύκλου Ζωής (International Reference Life Cycle Data System – ILCD – Handbook)

3. Ετήσια Αναφορά του Κοινού Κέντρου Ερευνών 2009 (Joint Research Centre - JRC - Annual Report 2009).

4. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα : «Καινοτόμα Εργαλεία Χρηματοδότησης σε Παγκόσμιο Επίπεδο» (Innovative Financing at Global Level).

5. Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε. – Ιαπωνία, Μάρτιος 2010 (EU-Japan Centre Newsletter March 2010).1. Εταιρεία από τη Σλοβακία εξειδικευμένη στον τομέα των βιοενεργών προσθετών για φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα, καλλυντικά και για το περιβάλλον (βιολογικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και προσφέρει υπεργολαβία.

2. Εταιρεία από τη Σλοβενία εξειδικευμένη στις ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της.

3. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στο χονδρεμπόριο χημικών προϊόντων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

4. Εταιρεία από τη Βουλγαρία εξειδικευμένη στην πώληση δομικών υλικών και στις υπηρεσίες δόμησης προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

5. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό και κατασκευή ατμολεβητών, θερμοσίφωνων, δεξαμενών, ηλιακών θερμοσίφωνων αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

6. Εταιρεία από τη Σουηδία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

7. Συμβουλευτική εταιρεία από την Πολωνία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και franchise.

8. Εταιρεία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα του logistics προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία. Επίσης αναζητά και προσφέρει συνεργασία μεταφοράς και logistics.

9. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναζητά εταίρο για υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe Programme).

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr)1. Ανοιχτή προκήρυξη (London Fire & Emergency Planning Authority) London, Αγγλία για την προμήθεια καθισμάτων, καρεκλών και συναφών μερών και εξαρτημάτων, αρ. 2010/S 73-108959. Καταληκτική ημερομηνία 12.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Western Education & Library Board) Omagh, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια χοιρινού κρέατος, αρ. 2010/S 63-093868. Καταληκτική ημερομηνία 14.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Western Education & Library Board) Omagh, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια βοδινού, αρνίσιου και πρόβειου κρέατος, αρ. 2010/S 62-092079. Καταληκτική ημερομηνία 14.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Institute of Technology Sligo) Sligo, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2010/S 65-097402. Καταληκτική ημερομηνία 14.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (City of Edinburgh Council) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια γάλακτος και κρέμας γάλακτος, αρ. 2010/S 63-093721. Καταληκτική ημερομηνία 21.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Hertsmere Borough Council) Borehamwood, Αγγλία για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, αρ. 2010/S 75-112007. Καταληκτική ημερομηνία 24.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Dudley Metropolitan Borough Council) Dudley, Αγγλία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2010/S 69-103314. Καταληκτική ημερομηνία 25.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (South Lanarkshire Council) Hamilton, Αγγλία για την προμήθεια πλακιδίων, αρ. 2010/S 71-106479. Καταληκτική ημερομηνία 26.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (City of Wakefield MDC) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια υλικών επιφάνειας οδοστρώματος, αρ. 2010/S 75-111981. Καταληκτική ημερομηνία 28.05.2010. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας) Λάρνακα, Κύπρος για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, αρ. 2010/S 71-106527. Καταληκτική ημερομηνία 04.06.2010. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Φόρουμ για ΜμΕ (SME Finance Forum) με θέμα : «Έξοδος από την οικονομική κρίση και έξυπνη ανάπτυξη» (How to exit the recession and achieve smart growth), 6 Μαΐου 2010, Brussels, Βέλγιο.

2. Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (International Energy & Environment Conference), 12-14 Μαΐου 2010, Istanbul, Τουρκία.

3. Εργαστήριο για Ευρωπαϊκές ΜμΕ με θέμα : «Η Έρευνα υποστηρίζει Καινοτόμες Υπηρεσίες», 20 Μαΐου 2010, Brussels, Βέλγιο.

4. Συνέδριο σχετικά με το Small Business Act με θέμα : «Βοηθώντας τις ΜμΕ στην ανάκαμψή τους» (Getting SMEs on the road to recovery), 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2010, Madrid, Ισπανία.

5. 2ο Ετήσιο Συνέδριο για το Διαδίκτυο στην Ευρώπη (2nd Annual Internet of Things Europe), 1 - 2 Ιουνίου 2010, Brussels, Βέλγιο.

6. Ενημερωτικές Ημερίδες για το πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ Information Sessions), 11 Ιουνίου 2010, Ελλάδα (προς επιβεβαίωση).

7. Ετήσιο Συνέδριο για την Πνευματική Ιδιοκτησία (IP Business Congress), 20-22 Ιουνίου 2010, Munich, Γερμανία.

8. Συνέδριο με θέμα : «Καινοτόμα Προϊόντα Κλωστοϋφαντουργίας στον Αθλητικό Τομέα» (Innovations in Sports Textiles), 24-25 Ιουνίου 2010, Ghent, Βέλγιο. 

1. Διεθνής Έκθεση «ISK-SODEX 2010», 5-8 Μαΐου 2010, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της θέρμανσης, του εξαερισμού, του κλιματισμού και της ψύξης.

2. Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο «ICCI 2010», 12-14 Μαΐου 2010, Istanbul, Τουρκία στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

3. Διεθνής Έκθεση «CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS», 2-4 Ιουνίου 2010, Nantes, Γαλλία στον κλάδο της ξυλείας.

4. Διεθνής Έκθεση «DOOR FAIR TURKEY», 3-6 Ιουνίου 2010, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο των κουφωμάτων.

5. Διεθνής Έκθεση «CHEMSPEC EUROPE», 9-10 Ιουνίου 2010, Berlin, Γερμανία, στον κλάδο των χημικών.

6. Διεθνής Έκθεση «INTERSOLAR EUROPE», 9-11 Ιουνίου 2010, Munich, Γερμανία, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

7. Διεθνής Έκθεση «PITTI IMMAGINE UOMO», 15-18 Ιουνίου 2010, Florence, Ιταλία στον κλάδο της μόδας (ανδρικά ενδύματα).

8. Διεθνής Έκθεση «BBC SUMMER GOOD FOOD SHOW», 16-20 Ιουνίου 2010, Birmingham, Αγγλία στον κλάδο των τροφίμων.1. Ημερίδα με θέμα : «Ανταγωνιστικότητα μέσω του Design», 17 Μαΐου 2010, ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη.

2. Σεμινάριο με θέμα : «Διαχείριση Κρίσης: Πρόβλεψη, Διαχείριση, Επικοινωνία», 18 Μαΐου 2010, ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «ISK-SODEX 2010», 7-8 Μαΐου 2010, Istanbul, Τουρκία στον κλάδο της θέρμανσης, του εξαερισμού, του κλιματισμού και της ψύξης.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «ICCI», 13 Μαΐου 2010, Istanbul, Τουρκία στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «e-Me»,13-14 Μαΐου 2010, Gdynia, Πολωνία στον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου «CLEAN TECHNOLOGY», 1-2 Ιουνίου 2010, Geneva, Ελβετία, στον τομέα της «πράσινης» τεχνολογίας.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου «Health & Food Days», 16-17 Ιουνίου 2010, La Rochelle, Γαλλία, στον κλάδο της υγείας και των τροφίμων.

6. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου «Innovations in Sports Textiles», 24-25 Ιουνίου 2010, Ghent, Βέλγιο, για καινοτόμα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας στον αθλητικό τομέα.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ισπανία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2010_28.htm