1. Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA): οι αυτόματες διασυνοριακές χρεώσεις γίνονται πλέον πραγματικότητα.

2. Επισκόπηση των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιωθεί η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της Ε.Ε.

4. Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority – EFSA) σχετικά με συμβουλές για 6 χρωστικά τροφίμων.

5. Σήμανση ενεργειακής αποδοτικότητας: συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των Ευρωβουλευτών σχετικά με τις κατηγορίες των ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εγκαινίασαν ένα νέο μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, το E-PRTR. Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες για τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανά την Ευρώπη.

7. Διαχείριση των αποβλήτων : η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση, από το Συμβούλιο Υπουργών, ευρείας μεταρρύθμισης για την επίτευξη ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

9. Νέο Συμβούλιο Ενέργειας (Energy Council) μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για την ενίσχυση διατλαντικής συνεργασίας σε θέματα ενέργειας.

10. Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης.

11. Νέο εργαλείο ηλεκτρονικής αναζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποθέσεις ανταγωνισμού.

12. Μεταρρύθμιση των δασμών για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού.

13. Πρακτικός Οδηγός για τη συμμετοχή των ΜμΕ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Use & Diffuse Manual)1. 200 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση περίπου 200 νέων έργων LIFE+.

2. 4ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «EUROSTARS» με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρατών μελών της ΕΕ ή άλλης χώρας οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2010.1. Εγχειρίδιο για τη Βάση Δεδομένων «Market Access» (Market Access Database User Guide).

2. Μανιφέστο για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη.

3. Μηνιαία Εποπτεία της Αγοράς Εργασίας Νοέμβριος 2009 (Monthly Labour Market Monitor November 2009).

4. Νέα ηλεκτρονική εφημερίδα της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG Economic & Financial Affairs new e-newsletter).

5. Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου της Πρωτοβουλίας για Πρωτοπόρες Αγορές στην Ευρώπη (Lead Market Initiative for Europe Mid-term Progress Report).1. Εταιρεία από τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας (επανασυσκευασία και αποθήκευση αναψυκτικών, κρύων και ζεστών ροφημάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής) προσφέρει τις υπηρεσίες της.

2. Εταιρεία από τη Βουλγαρία εξειδικευμένη στην παραγωγή, συσκευασία και μεταφορά πρώτων υλών για τον κλάδο των φαρμακευτικών ειδών και των τροφίμων προσφέρει τα προϊόντα της ως προμηθευτής, και τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος και υπεργολάβος.

3. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στην παραγωγή γυναικείων ενδυμάτων αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

4. Εταιρεία από τη Σουηδία που προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες αναζητά προμηθευτές και παραγωγούς υφασμάτων.

5. Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στην παραγωγή λευκών ειδών αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

6. Εταιρεία από τη Ρουμανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επίπλων προφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος ή διανομέας για παραγωγούς εσωτερικών πορτών που επιθυμούν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους στην αγορά της Ρουμανίας.

7. Εταιρεία από τη Λιθουανία εξειδικευμένη στο χοντρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας και υπεργολάβος.

8. Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στην παραγωγή φυτοφαρμάκων προσφέρει και αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

9. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην παραγωγή εξοπλισμού θέρμανσης (π.χ. οικο-λέβητες) αναζητά συνεργάτη για franchise, κοινοπραξία, αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία. Επίσης αναζητά αντιπρόσωπο ή/και διανομέα.

10. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή συστημάτων φωτισμού αναζητά συνεργάτη για υπεργολαβία και κοινοπραξία. Επίσης αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

11. Εταιρεία από τη Ρωσία εξειδικευμένη στη διανομή φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες, υπεργολαβία και υπηρεσίες logistics. Επίσης αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και franchise.

12. Επιχειρηματίας από την Αυστρία επιθυμεί να πουλήσει οικόπεδο στην Πάρο.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Health Service Executive) Naas, Ιρλανδία για την προμήθεια μπέικον, αρ. 2009/S 212-305682. Καταληκτική ημερομηνία 04.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Health Service Executive) Naas, Ιρλανδία για την προμήθεια νωπών πουλερικών, αρ. 2009/S 211-303641. Καταληκτική ημερομηνία 04.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Lancashire County Council) Preston, Αγγλία για την προμήθεια ανελκυστήρων, αρ. 2009/S 212-306438. Καταληκτική ημερομηνία 08.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Luton Borough Council) Luton, Αγγλία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2009/S 214-308798. Καταληκτική ημερομηνία 11.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Portsmouth) Portsmouth, Αγγλία για την προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, αρ. 2009/S 214-308812. Καταληκτική ημερομηνία 12.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust) London, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής, αρ. 2009/S 214-308806. Καταληκτική ημερομηνία 14.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Newcastle University) Newcastle-upon-Tyne, Αγγλία για την προμήθεια ζωικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων κρέατος, αρ. 2009/S 212-305739. Καταληκτική ημερομηνία 14.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (East Ayrshire Council) Kilmarnock, Σκωτία για την προμήθεια καυσίμων πετρελαιοκινητήρων ντίζελ, αρ. 2009/S 215-309894. Καταληκτική ημερομηνία 15.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια πακέτων λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου, αρ. 2009/S 213-307610. Καταληκτική ημερομηνία 17.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Kent County Council) West Malling, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2009/S 211-303555. Καταληκτική ημερομηνία 21.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Healthcare Purchasing Consortium) Birmingham, Αγγλία για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων, αρ. 2009/S 215-309954. Καταληκτική ημερομηνία 21.12.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (Comhairle nan Eilean Siar Council Offices) Stornoway, Σκωτία για την προμήθεια ορυκτού αλατιού, αρ. 2009/S 215-309876. Καταληκτική ημερομηνία 05.01.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Διεθνές Φόρουμ με θέμα : «Επιχειρείν με την Κίνα: προοπτικές για την επόμενη δεκαετία» (Doing Business with China: Looking ahead to the next decade), 9 Δεκεμβρίου 2009, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα : «Νομικό Πλαίσιο του Κανονισμού για τις Χημικές Ουσίες - REACH», 4-5 Φεβρουαρίου 2010, Λουξεμβούργο. 

1. Διεθνής Έκθεση «FOOD-TECH ISTANBUL», 17-20 Δεκεμβρίου 2009, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο των τροφίμων (τεχνολογία και ασφάλεια).

2. Διεθνής Έκθεση «PITTI IMAGINE UOMO», 12-15 Ιανουαρίου 2010, Florence, Ιταλία, στον κλάδο της ένδυσης.

3. Διεθνής Έκθεση «BUDMA 2010», 19-22 Ιανουαρίου 2010, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο της δόμησης.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «BUDMA 2010», 20 Ιανουαρίου 2010, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο της δόμησης.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_23.htm