1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την επιτυχία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA).

3. Υποστήριξη προς τις ΜμΕ σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος στην Κίνα.

4. Εμπόριο με την Κίνα: πρόταση της Ε.Ε. για τη μείωση των εμποδίων και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις για να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη.

6. Πρόταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) για τον προσδιορισμό 15 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών.

7. Καινοτόμος τεχνολογία για καλύτερα και πιο φρέσκα τρόφιμα.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα εναντίον ιστοσελίδων πώλησης καταναλωτικών ηλεκτρονικών αγαθών.

9. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς.

10. Ανασκόπηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της καινοτομίας.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για πιο αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

12. Μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

13. Σύναψη εμπορικής και αναπτυξιακής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Ανατολικής και Νότιας Αφρικής.

14. Πολιτικοί προσανατολισμοί από τον Jose Manuel Barroso για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1. Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2009.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" έως και τις 15 Οκτωβρίου 2009.

3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 15 Οκτωβρίου 2009.

4. Πέμπτος κύκλος προστίθεται στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης Μάνατζερ ΕΕ-Κίνας (METP). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2010, ενώ η φάση υποβολής αιτήσεων άρχισε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιανουαρίου 2010.

5. Πρόγραμμα «SEE-ERA.NET» για κοινά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα. Δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2009. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 15 Μαρτίου 2010.

6. Νέα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.1. Οικονομική Αναφορά για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό (EU Budget Financial Report 2008).

2. Έγγραφο οδηγιών για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών (Guidance document on classification, labeling & packaging of chemical substances).

3. Βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Helping small businesses through IPR).

4. Αποτελέσματα της έρευνας Ευρωβαρόμετρο «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 2009» (Results of Eurobarometer Survey ‘Access to Finance 2009’).

5. Έκθεση για τη συμμετοχή των ΜμΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (SME Participation in FP7 Report Spring 2009).

6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια (Renewable energy in buildings).

7. Κέντρα βιομηχανικής τεχνογνωσίας (Industry-led competence centres).

8. Αστικές Περιοχές στην Ε.Ε. (Metropolitan Regions in the EU).

9. Διασυνοριακή αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.1. Εταιρεία από την Ισπανία εξειδικευμένη στην παραγωγή έτοιμων φαγητών . αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης, αναζητά διανομέα.

2. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην εισαγωγή – εξαγωγή ψαριών και προϊόντων κρέατος και πουλερικών προφέρει τις υπηρεσίες της.

3. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην παραγωγή αθλητικών ενδυμάτων αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης, αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία.

4. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στο χοντρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και υπεργολαβία.

5. Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στην αγορά και πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων, συσκευασιών και πρώτων υλών για τον κλάδο των τροφίμων προφέρει τις υπηρεσίες της.

6. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για ψυκτικούς θαλάμους, καταψύκτες και ψυγεία επαγγελματικής χρήσης αναζητά συνεργάτη για franchise, κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή. Επίσης, αναζητά διανομέα.

7. Εταιρεία από τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κηπουρικής και αρχιτεκτονικής τοπίου αναζητά παραγωγούς εξαρτημάτων για μεταλλικούς φράκτες και εισόδους.

8. Εταιρεία από την Αυστρία εξειδικευμένη στη δημιουργία λογισμικού για μεταποιητικές εταιρείες στον κλάδο των πλαστικών, των τροφίμων, των φαρμάκων και των μηχανημάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

9. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην κατασκευή κατοικιών και στην προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης, προσφέρει συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών, και υπεργολαβία.

10. Εταιρεία από την Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και ειδικεύεται σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα πληροφορικής και καινοτομίας επιθυμεί να πουλήσει την επιχείρησή της ή μέρος αυτής.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Aster Property Management Limited) Devizes, Αγγλία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2009/S 171-247000. Καταληκτική ημερομηνία 06.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (North Eastern Purchasing Organisation) Gateshead, Αγγλία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2009/S 171-246904. Καταληκτική ημερομηνία 07.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Mayday Healthcare NHS Trust) Croydon, Αγγλία για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, αρ. 2009/S 169-244009. Καταληκτική ημερομηνία 09.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια υφασμάτων και συναφών ειδών, αρ. 2009/S 170-245509. Καταληκτική ημερομηνία 19.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Shropshire Council) Shrewsbury, Αγγλία για την προμήθεια κοτόπουλων, αρ. 2009/S 172-248480. Καταληκτική ημερομηνία 20.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια εσωρούχων, αρ. 2009/S 165-238973. Καταληκτική ημερομηνία 23.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Suffolk County Council) Ipswich, Αγγλία για την προμήθεια κρέατος, αρ. 2009/S 172-248517. Καταληκτική ημερομηνία 27.10.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Nottinghamshire County Council) West Bridgford, Αγγλία για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, αρ. 2009/S 169-243943. Καταληκτική ημερομηνία 02.11.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια προϊόντων άρτου, αρ. 2009/S 168-242333. Καταληκτική ημερομηνία 06.11.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ημερίδα με θέμα : «Ημέρα Παγκοσμίων Προτύπων» (World Standards Day 2009), 14 Οκτωβρίου 2009, Brussels, Βέλγιο.

2. Συνέδριο με θέμα : «Δημιουργικότητα και Καινοτομία» (Creativity & Innovation conference), 14-16 Οκτωβρίου 2009, Maastricht, Ολλανδία.

3. Σεμινάριο με θέμα την τυποποίηση στην Ευρώπη (CEN StandarDays), 27-28 Οκτωβρίου 2009, Brussels, Βέλγιο.

4. Συνέδριο με θέμα : «Οικολογικά Αποδοτική Οικονομία» (Eco-Efficient Economy), 2-3 Νοεμβρίου 2009, Linkoping, Σουηδία.

5. Διαπολιτιστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : «Ευρώπη-Ιαπωνία: Μετατρέποντας Πολιτιστικές Διαφορές σε Επιχειρηματική Δυναμική» (Intercultural Seminar EU-Japan: Transforming Cultural Difference into Business Strength), 19-20 Νοεμβρίου 2009, περιοχή Alsace, Γαλλία.

6. 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα : «Αποθήκευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (4th International Renewable Energy Storage Conference), 24-25 Νοεμβρίου 2009, Berlin, Γερμανία.

7. 8ο Γερμανικό Συνέδριο Εξωτερικού Εμπορίου (8th German Foreign Trade Congress), 24-25 Νοεμβρίου 2009, Bremen, Γερμανία, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της μεταφοράς και logistics, στο περιβάλλον, και στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

1. Διεθνής Έκθεση με θέμα : «Ευρώπη – Κίνα: συνεργασία και επενδύσεις (Euro-China Partnership & Investment Fair) 1-31 Οκτωβρίου 2009, μέσω internet, σε διάφορους κλάδους (γεωργία, τουρισμός, υγειονομική περίθαλψη, περιβάλλον, μηχανήματα, δόμηση, πληροφορική και τηλεπικοινωνία, ηλεκτρονικά).

2. Διεθνής Έκθεση (FAKUMA 2009), 13-17 Οκτωβρίου 2009, Friedrichshafen, Γερμανία στον κλάδο της εξεργασίας πλαστικών.

3. Διεθνής Έκθεση (OKOINDUSTRIA), 18-20 Νοεμβρίου 2009, Budapest, Ουγγαρία, στον τομέα του περιβάλλοντος.

4. Διεθνής Έκθεση (EGETICA-EXPOENERGETICA 2009), 25-27 Νοεμβρίου 2009, Valencia, Ισπανία, στον τομέα της ενέργειας.1. Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ, 12-13 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Nikopolis)

2. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσής «INFOSYSTEM», 26-29 Νοεμβρίου 2009, HELEXPO, Θεσσαλονίκη

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «VITEFF 2009», 14 Οκτωβρίου 2009, Epernay, Γαλλία στον κλάδο της οινοποιίας (αφρώδες οίνοι).

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «FAKUMA 2009», 15 Οκτωβρίου 2009, Friedrichshafen, Γερμανία στον κλάδο της εξεργασίας πλαστικών.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Eco-Innovate», 21 Οκτωβρίου 2009, Braintree, Αγγλία στον τομέα του περιβάλλοντος.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Russia-Europe: SMEs Co-operation without Frontiers», 9-11 Νοεμβρίου 2009, Moscow, Ρωσία σε διάφορους τομείς (μεταποίηση, έρευνα και ανάπτυξη, υπηρεσίες).

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «CORKMEET 2009», 11-13 Νοεμβρίου 2009, Cork, Ιρλανδία, σε όλους τους κλάδους.

6. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας, στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «OKOINDUSTRIA», 18-19 Νοεμβρίου 2009, Budapest, Ουγγαρία, στον τομέα του περιβάλλοντος.

7. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του 8ου Γερμανικού Συνεδρίου Εξωτερικού Εμπορίου, 25 Νοεμβρίου 2009, Bremen, Γερμανία, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της μεταφοράς και logistics, στο περιβάλλον, και στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

8. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «EGETICA-EXPOENERGETICA 2009», 25-26 Νοεμβρίου 2009, Valencia, Ισπανία, στον τομέα της ενέργειας.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_21.htm