1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό καθεστώς που θεσπίζεται στην Ελλάδα για τη χορήγηση ενισχύσεων ανώτατου ύψους 500 000 ευρώ.

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνειο ύψους 650 εκατ. ευρώ για το Μετρό Θεσσαλονίκης.

3. Σχέδιο για την ενίσχυση του κλάδου των γεωργικών ειδών διατροφής στην Ευρώπη.

4. Επισκόπηση των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

5. 3.2 δισεκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη μεταποίηση, στη δόμηση και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέους κοινοτικούς κανόνες για να καταστούν ικανοί οι χρήστες του Διαδικτύου και οι επιχειρήσεις να καταχωρούν ονομασίες τομέων στο .eu χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες και των 23 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται η κυριλλική και η ελληνική γραφή.

7. Εκσυγχρονισμός της τυποποίησης στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

8. 100 εκατ. ευρώ διατίθενται στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την παροχή μικροδανείων σε μικρές επιχειρήσεις και σε ανέργους για ίδρυση μικρών επιχειρήσεων.

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει τη συμβολή της στα σχέδια προτεραιότητας στο Μεσόγειο.

10. Νέα διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτομία «Innovation Unlimited».

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα.

12. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Διαχείριση Σχεδιασμού στην Ευρώπη» (Design Management Europe) για την προώθηση εμπορικών οφελών και καλών πρακτικών από τη σωστή διαχείριση σχεδιασμού.

13. Έκθεση της Ε.Ε. για τον κλάδο των επίπλων.

14. Η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανταγωνισμό στο φαρμακευτικό κλάδο.

15. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση βίζας από τα Δυτικά Βαλκάνια.

16. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων.1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Eco-Innovation» για την ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με σκοπό την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνάς και της αγοράς. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2009.

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το περιβάλλον (LIFE+) με στόχο την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2009.

3. Νέο πρόγραμμα «Digi-Lodge» με στόχο την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1 Σεπτεμβρίου 2009.

4. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Στηρίζω» με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση των άμεσα και σχετικά μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων υπό τη λογική μιας μικρής αλλά καλά στοχευμένης βοήθειας. Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως logistics και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς μεταποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν νέες δραστηριότητες ανακύκλωσης, πράσινης επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων κλπ.

5. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση» με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είτε έχουν πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή/και ISO 22000 ή/και ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001 ή/και ISO 14001 ή ΕΜΑΣ ή/και ISO/IEC 27001 ή/και ISO 13485 ή/και ISO/TS 16949 ή/και SA 8000 ή/και ISO 26000, είτε είναι σε φάση απόκτησης πιστοποιητικού, προκειμένου να αποκτήσουν υποδομές αναγκαίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων, τη συνεχή βελτίωσή τους και την προσαρμογή των ΜΜΕ σε νέους κανονισμούς που σχετίζονται με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων.

6. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Διαπιστευθείτε» με σκοπό την ενίσχυση φορέων πιστοποίησης και εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων, καθώς και κέντρων περιοδικών ελέγχων οδικής ασφάλειας σε οχήματα (ΚΤΕΟ) για την αρχική διαπίστευση ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17000.

7. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Εξελίσσομαι 2009 – Μεσαίες Επιχειρήσεις» το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

8. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Μετοικώ» το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, στην αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και στη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετεγκατάστασης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.

9. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Πρωτοτυπώ 2009 – Επιχειρήσεις» με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων / πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

10. Προδημοσίευση νέου προγράμματος «Πρωτοτυπώ 2009 – Νέοι Επιχειρηματίες» το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας από δημιουργικά τμήματα του πληθυσμού υπό την μορφή της δημιουργίας / ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα, εμπειρική γνώση ή / και μία κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία.1. Οδηγός για ΜμΕ σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (SMEs in FP7).

2. Φορολογικές Τάσεις στην Ε.Ε. (Taxation trends in the EU).

3. Πανόραμα ενέργειας (Panorama of energy).

4. Το ταξίδι προς την πολυμορφία συνεχίζεται: επιχειρηματικές πρακτικές, προοπτικές και οφέλη (Continuing the diversity journey: business practices, perspectives & benefits).1. Εταιρεία από την Ουγγαρία εξειδικευμένη στην παραγωγή και εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολαβία.

2. Εταιρεία από τη Δανία εξειδικευμένη στο εμπόριο τεχνικών εξαρτημάτων για βιομηχανίες αναζητά προμηθευτή νέων προϊόντων για διανομή στη δανέζικη αγορά.

3. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών αναζητά συνεργάτη για τεχνική συνεργασία και αμοιβαία παραγωγή. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

4. Εταιρεία από τη Γαλλία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών λύσεων για βιομηχανίες αναζητά παραγωγό υδατοστεγανών ηλιακών επιπέδων και φωτοβολταϊκών κυττάρων και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

5. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του logistics αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία, συγχώνευση ή ανταλλαγή μετοχών και προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης επιθυμεί να πωλήσει την επιχείρησή της ή μέρος αυτής.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (The Vale of Glamorgan Council) Barry, Ουαλία για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2009/S 137-200424. Καταληκτική ημερομηνία 13.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (NHS Greater Glasgow & Clyde) Glasgow, Σκωτία για την προμήθεια οδοντιατρικών και παραοδοντιατρικών οργάνων και συσκευών, αρ. 2009/S 133-194606. Καταληκτική ημερομηνία 17.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (NHS National Services Scotland) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων, αρ. 2009/S 127-185391. Καταληκτική ημερομηνία 18.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων, αρ. 2009/S 135-197407. Καταληκτική ημερομηνία 01.09.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Υγείας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια χειρουργικών γαζών, αρ. 2009/S 128-186856. Καταληκτική ημερομηνία 04.09.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, αρ. 2009/S 118-170925. Καταληκτική ημερομηνία 21.09.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (City & County of Swansea) Swansea, Ουαλία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2009/S 135-197504. Καταληκτική ημερομηνία 29.09.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Σεμινάρια για ΜμΕ με θέμα «Σχηματισμός δράσεων για περιβαλλοντικά θέματα» (Seminars to shape SMEs’ environmental agenda), 1 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009, Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Σλοβενία.

2. Ετήσια Εκδήλωση Συνεργασίας με θέμα την καινοτομία (Europe INNOVA II Annual Partnering Event), 20-22 Σεπτεμβρίου 2009, Ηράκλειο, Κρήτη.

3. Συνέδριο για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη (Conference on the European Charter), 5-6 Οκτωβρίου 2009, Stockholm, Σουηδία. 

1. Διεθνής Έκθεση (TEX-STYLE), 2 – 4 Σεπτεμβρίου 2009, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (υφάσματα, ψιλικά, εξοπλισμός για βιτρίνες, λογισμικό για παραγωγή ενδυμάτων).

2. Διεθνής Έκθεση (RIGA FOOD 2009), 9 – 12 Σεπτεμβρίου 2009, Riga, Λεττονία, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, της επεξεργασίας τροφίμων, του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και της τροφοδοσίας.

3. Διεθνής Έκθεση (BALTIC BUILD 2009), 9 – 12 Σεπτεμβρίου 2009, St Petersburg, Ρωσία, στον κλάδο της δόμησης.

4. Διεθνής Έκθεση (MSV 2009), 14 – 18 Σεπτεμβρίου 2009, Brno, Τσεχία, σε διάφορους τομείς (μέταλλα, κεραμικά, κλιματισμός, πλαστικά, ελαστικά, χημικά, ηλεκτρονικά, αυτοματισμός, οικολογική τεχνολογία).

5. Διεθνής Έκθεση (SIMO Network 2009), 22-24 Σεπτεμβρίου 2009, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας.

6. Διεθνής Έκθεση (Plovdiv International Technical & Trade Fair), 28 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2009, Plovdiv, Βουλγαρία, σε διάφορους κλάδους (μηχανήματα, μηχανολογία, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, ενέργεια, χημικά), και στον τομέα του περιβάλλοντος.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «MSV 2009» 17 Σεπτεμβρίου 2009, Brno, Τσεχία, σε διάφορους τομείς (μέταλλα, κεραμικά, κλιματισμός, πλαστικά, ελαστικά, χημικά, ηλεκτρονικά, αυτοματισμός, οικολογική τεχνολογία).

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Transfer Day) στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «SIMO Network 2009» 23 Σεπτεμβρίου 2009, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης «Plovdiv International Technical & Trade Fair» 29 Σεπτεμβρίου 2009, Plovdiv, Βουλγαρία, σε διάφορους κλάδους (μηχανήματα, μηχανολογία, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, ενέργεια, χημικά), και στον τομέα του περιβάλλοντος.

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_19.htm