1. Νέα συνεργασία της ΕΤΕπ με τις τράπεζες ATEbank και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ: 180 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει ένα έργο εκτελούμενο από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, το οποίο διευκολύνει τις δημόσιες διοικήσεις να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση μέσω υπολογιστή στον τομέα των υπηρεσιών. Μέχρι το τέλος του 2009, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. θα έχει ορίσει τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης όπου οι εταιρείες μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις διοικητικές διαδικασίες.

3. Απόφαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Organisation for Economic Co-operation in Black Sea Area) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων καινοτομίας με την επωνυμία «GENESIS».

4. Έκδοση Οδηγού Ανεύρεσης Ευκαιριών Ευρωπαϊκής Επιδότησης για Έρευνα και Καινοτομία.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε νέους κανόνες για νεοφανή τρόφιμα (novel foods).

6. Έναρξη Διαγωνισμού «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία (European Enterprise Awards) 2010.

7. Αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης του Συμβουλίου για το Περιβάλλον.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει νέα στρατηγική για την ώθηση της ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

9. Έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά για οικονομική και εμπορική συμφωνία.

10. Νέα διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.

11. Διαμόρφωση πολιτικής μεταφορών για το μέλλον.

12. Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για την ενίσχυση προτύπων ενεργειακής αποδοτικότητας για εξοπλισμό γραφείου «Energy Star» με νέες προδιαγραφές για υπολογιστές, φωτοτυπικά και εκτυπωτές. Τα νέα κριτήρια θα ισχύουν από την 1 Ιουλίου 2009 και αναμένεται να δημιουργήσουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ε.Ε. ύψους 22 TWh τα επόμενα 4 με 6 χρόνια.

13. Έκδοση νέων οδηγών για την πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα και το σχεδιασμό.

14. Νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας.

15. Η Σουηδία θα διαδεχθεί την Τσεχία στην Προεδρία της Ε.Ε. από την 1 Ιουλίου 2009 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2009.1. Παράταση υποβολής προτάσεων έως 22 Ιουλίου 2009 για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για την προώθηση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας & εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Παράταση υποβολής προτάσεων από 15 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2009 για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

3. Προδημοσίευση προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» για τη δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι προτάσεις υποβάλλονται από 20 Ιουλίου 2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

4. Προδημοσίευση προγράμματος «Πράσινες Υποδομές 2009» για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι προτάσεις υποβάλλονται από 20 Ιουλίου 2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

5. Προδημοσίευση προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009» το οποίο προβλέπει την ενίσχυση μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος, και των βασικών υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών, και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, και την προστασία του καταναλωτή. Οι προτάσεις υποβάλλονται από 20 Ιουλίου 2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

6. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Learning from peers» για την επιλογή των καλύτερων πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009.1. Εμπορική εταιρεία από την Πολωνία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες για εταιρείες από διάφορους κλάδους (ένδυμα, υπόδημα, καλλυντικά, μηχανήματα, ξύλο) που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην πολωνέζικη αγορά.

2. Εταιρεία από την Τουρκία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των χημικών (απορρυπαντικά, απολυμαντικά και είδη καθαρισμού) αναζητά παραγωγούς στον ίδιο κλάδο που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην τούρκικη αγορά.

3. Διανομέας από τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών αναζητά προμηθευτή.

4. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στις πωλήσεις / υπηρεσίες ηλεκτρονικών ειδών και εξοπλισμού πληροφορικής, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία, franchise, και διανομή. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

5. Εταιρεία από τη Σκωτία που παρέχει συμβουλές διαχείρισης βασισμένες στην τεχνολογία πληροφοριών (σε μορφή λογισμικού) αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

6. Εταιρεία από την Τσεχία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιατρικών ειδών και εξειδικεύεται στις πωλήσεις, στη συντήρηση εξοπλισμού ανάλυσης, στην πώληση, στη διανομή αναλώσιμών υλικών για μετάγγιση αίματος, στην αιματολογία και την κλινική βιοχημεία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Welsh Health Supplies) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς, αρ. 2009/S 106-153602. Καταληκτική ημερομηνία 07.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Sunderland City Council) Sunderland, Αγγλία για την προμήθεια γάλακτος και κρέμας γάλακτος, αρ. 2009/S 106-153388. Καταληκτική ημερομηνία 08.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Health Service Executive) Naas, Ιρλανδία για την προμήθεια στρωμάτων, αρ. 2009/S 112-161476. Καταληκτική ημερομηνία 13.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Western Sussex Hospitals) Worthing, Αγγλία για την προμήθεια ανελκυστήρων, αρ. 2009/S 91-130951. Καταληκτική ημερομηνία 14.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια ιματιοθηκών, αρ. 2009/S 91-131137. Καταληκτική ημερομηνία 17.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Lewisham Homes Ltd) London, Αγγλία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αρ. 2009/S 110-159038. Καταληκτική ημερομηνία 24.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Finance) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμηθειών, αρ. 2009/S 106-153287. Καταληκτική ημερομηνία 27.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (South Ayrshire Council) Ayr, Σκωτία για την προμήθεια ορυκτού αλατιού, αρ. 2009/S 117-169199. Καταληκτική ημερομηνία 28.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Sheffield City Council) Sheffield, Αγγλία για την προμήθεια γάλακτος, αρ. 2009/S 117-169151. Καταληκτική ημερομηνία 04.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Central Procurement Directorate) Carrickfergus, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων γραφείου, αρ. 2009/S 108-156116. Καταληκτική ημερομηνία 07.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Υγείας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια διαφόρων ιατρικών συσκευών και προϊόντων, αρ. 2009/S 112-161530. Καταληκτική ημερομηνία 07.08.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρω–Μεσογειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ για την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης μεσογειακής περιοχής (Bridging the Mediterranean: The Athens Euro-Med Business Forum), 8-10 Ιουλίου 2009, Αθήνα.

2. Ημερίδα Ενημέρωσης στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου με θέμα : «Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, τα εργοστάσια του μέλλοντος και τα πράσινα αυτοκίνητα», (FP7 Information Day for the Public Private Partnerships 'Energy Efficient Buildings, Factories of the Future and Green Cars'), 13 Ιουλίου 2009, Brussels, Βέλγιο.

3. 1o Φόρουμ Βαλκανίων (1st Balkan Region Forum) «Balkan Regio», 10-11 Σεπτεμβρίου 2009, Ruse, Βουλγαρία. 

1. Διεθνής Έκθεση (INTERMODA - SIMM), 16-18 Ιουλίου 2009, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο της μόδας.

2. Διεθνής Έκθεση (BURSA BABY & KIDSWEAR FAIR), 23-26 Ιουλίου 2009, Bursa, Τουρκία, στον κλάδο των παιδικών ενδυμάτων.

3. Διεθνής Έκθεση (MODA FOOTWEAR), 9-11 Αυγούστου 2009, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο της υπόδησης.

4. Διεθνής Έκθεση (FORMA FAIR), 21-23 Αυγούστου 2009, Helsinki, Φινλανδία, στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης.

5. Διεθνής Έκθεση (IZMIR INTERNATIONAL FAIR), 28 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2009, Izmir, Τουρκία, σε όλους τους κλάδους.

6. Διεθνής Έκθεση (POLAGRA FOOD 2009), 13 – 17 Σεπτεμβρίου 2009, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο τροφίμων και ποτών, και της επεξεργασίας τροφίμων.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «POLAGRA FOOD 2009» 15 Σεπτεμβρίου 2009, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, και της επεξεργασίας τροφίμων

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_18.htm