1. Ευρωεκλογές 5-7 Ιουνίου 2009. Στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές θα λάβουν χώρα στις 7 Ιουνίου 2009.

2. Η πιο πρόσφατη Έκθεση της Ε.Ε. για την Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη (European Competitiveness Report).

3. Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη μέτρων απλούστευσης για να επισπεύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

4. Νέα διαδικτυακή πύλη με Οδηγό Λύσεων του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (eBusiness Solutions Guide - eBSN).

5. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση προσδιόρισε δέκα ενέργειες για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6. Ο Κανονισμός 764/2008 Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition) της Ε.Ε. για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους ισχύει από τις 13 Μαΐου 2009.

7. Σύνοδος Κορυφής με θέμα την ανάπτυξη του Νοτίου Διαδρόμου ενέργειας και μεταφορών πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 8 Μαΐου 2009. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη του Νοτίου Διαδρόμου ενέργειας και μεταφορών και ιδίως όσον αφορά την μεταφορά φυσικού αερίου προς την ΕΕ μέσω αυτού.

8. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περιορισμό των ωρών εργασίας σε 48 την εβδομάδα δεν εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα να ισχύει η σημερινή οδηγία για το χρόνο εργασίας (2003/88/EK).

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ σχετικά με την κοστοστρεφή μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των τελών τερματισμού.

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το «eYouGuide», ένα νέο επιγραμμικό εργαλείο το οποίο παρέχει πρακτικής φύσεως συμβουλές σχετικά με τα «ψηφιακά δικαιώματα» των καταναλωτών βάσει του κοινοτικού δικαίου. Ο οδηγός αυτός, ο οποίος αποτελεί την ανταπόκριση σε σχετικό κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 2007, ασχολείται με ζητήματα καταναλωτή, όπως τα δικαιώματά του έναντι του παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών, τις αγορές στο Διαδίκτυο, την τηλεκφόρτωση μουσικής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τόσο επιγραμμικά όσο και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Intelligent Energy-Europe» με σκοπό τη συγχρηματοδότηση των μη-τεχνολογικών προγραμμάτων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών μεταφορών. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 25 Ιουνίου 2009.

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κορέα «EU Gateway to Korea» για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 1 Ιουλίου 2009.

3. Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «EUROSTARS» με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρατών μελών της ΕΕ ή άλλης χώρας οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2009.1. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στο χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, ειδών ζαχαροπλαστικής και ποτών αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

2. Εταιρεία από τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων αναζητά προμηθευτή.

3. Εταιρεία από την Ιταλία εξειδικευμένη στην παραγωγή λαστιχών και δαντελών για λευκά είδη αναζητά εμπορική συνεργασία με παραγωγούς λευκών ειδών.

4. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην παραγωγή επίπλων κουζίνας, μπάνιου και γραφείου αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και προσφέρει υπεργολαβία.

5. Εταιρεία από τη Γερμανία εξειδικευμένη στην παραγωγή αισθητήρων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, και διόδων φωτοεκπομπής αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία διανομή (για τη Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία).

6. Εταιρεία από την Πολωνία εξειδικευμένη στην κατασκευή εξαρτημάτων για μηχανήματα αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και προσφέρει υπεργολαβία.

7. Εταιρεία από τη Σουηδία εξειδικευμένη στη μεταφορά και την αποθήκευση εμπορευμάτων προσφέρει τις υπηρεσίες της.

8. Εταιρεία από την Αγγλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής (λογισμικό για τη διαχείριση της χωρητικότητας του server) αναζητά συνεργάτη από τον ίδιο κλάδο για την ανάπτυξη του προϊόντος.

9. Εταιρεία από την Ιταλία εξειδικευμένη στην πληροφορική και συστήματα αυτοματισμού προσφέρει υπεργολαβία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (The National Exhibition Centre Group) Birmingham, Αγγλία για την προμήθεια κρασιών, αρ. 2009/S 85-122525. Καταληκτική ημερομηνία 05.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Durham) Durham, Αγγλία για την προμήθεια ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης, ειδικού ρουχισμού εργασίας και εξαρτημάτων, αρ. 2009/S 89-128485. Καταληκτική ημερομηνία 08.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Royal Mint) Llantrisant, Ουαλία για την προμήθεια παλετών, αρ. 2009/S 89-128493. Καταληκτική ημερομηνία 10.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Cardiff County Council) Cardiff, Ουαλία για την προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, αρ. 2009/S 88-127070. Καταληκτική ημερομηνία 17.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Chelmer Housing Partnership) Chelmsford, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων κουζίνας αρ. 2009/S 91-131193. Καταληκτική ημερομηνία 17.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Staffordshire County Council) Stafford, Αγγλία για την προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, αρ. 2009/S 86-124231. Καταληκτική ημερομηνία 19.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Άγιοι Ομολογητές, Κύπρος για την προμήθεια παρασκευασμένων και διατηρημένων ψαριών, αρ. 2009/S 72-104479. Καταληκτική ημερομηνία 19.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια χάρτινων τραπεζομάντιλων μίας χρήσης, αρ. 2009/S 71-102916. Καταληκτική ημερομηνία 19.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Derby City Council) Derby, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, αρ. 2009/S 85-122470. Καταληκτική ημερομηνία 24.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (East Ayrshire Council) Kilmarnock, Σκωτία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2009/S 87-125524. Καταληκτική ημερομηνία 29.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Oxford City Council) Oxford, Αγγλία για την προμήθεια έντυπου υλικού και συναφών προϊόντων, αρ. 2009/S 91-131325. Καταληκτική ημερομηνία 02.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (CEN Services) Thornton Heath, Αγγλία για την προμήθεια λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, αρ. 2009/S 53-076558. Καταληκτική ημερομηνία 13.07.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα : «Πράσινη Καινοτομία» (Eco-Innovation Info Day), 10 Ιουνίου 2009, Αθήνα.

2. Ημερίδα με θέμα : «Ευρωπαϊκή Μέρα Χρηματοδότησης για ΜμΕ», (EU Finance Day for SMEs), 16 Ιουνίου 2009, Dublin, Ιρλανδία. 

1. Διεθνής Έκθεση (TUTTOFOOD), 10-13 Ιουνίου 2009, Milan, Ιταλία, στον κλάδο των τροφίμων.

2. Διεθνής Έκθεση (SHANGHAITEX 2009), 12-15 Ιουνίου 2009, Shanghai, Κίνα, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (μηχανήματα και τεχνολογίες).

3. Διεθνής Έκθεση (FIP 2009), 16-19 Ιουνίου 2009, Lyon, Γαλλία, στον κλάδο των πλαστικών.

4. Διεθνής Έκθεση (METALFORUM 2009), 16-19 Ιουνίου 2009, Poznan, Πολωνία, στον κλάδο του μετάλλου.

5. Διεθνής Έκθεση (SWEETEURASIA 2009), 18-20 Ιουνίου 2009, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.

6. Διεθνής Έκθεση (DENEX), 2-3 Ιουλίου 2009, Wiesbaden, Γερμανία, στον κλάδο της ενέργειας και της δόμησης (συστήματα αποκεντρωμένης ενέργειας, ενεργειακή απόδοση κτιρίων).

7. Διεθνής Έκθεση (PREMIERE VISION), 15-16 Ιουλίου 2009, New York, ΗΠΑ, στον κλάδο της μόδας.1. Εκδήλωση για ερευνητικές συνεργασίες στο πρόγραμμα Υγεία του 7ου Προγράμματος Πλαισίου «SMEs Go Health», 4 Ιουνίου 2009, Prague, Τσεχία.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια της Διεθνους Έκθεσης «AGROTECH / VINITECH 2009» 9-11 Ιουλίου 2009, Santiago, Χιλή, στον κλάδο της οινοποιίας

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop

13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_17.htm