1. Εγκρίθηκε πρωτοβουλία με την οποία καθιερώνονται νέοι, αυστηρότεροι στόχοι για την καταβολή κονδυλίων της Ε.Ε. τα οποία τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σχετικές προτάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για την επίσπευση της ροής κεφαλαίων προς τους δικαιούχους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές διαχείρισης.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποφάσισαν να μειώσουν περαιτέρω τα τέλη που καταβάλλονται στον κοινοτικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων που ισχύουν σε όλη την Κοινότητα, το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά), και να απλουστεύσουν τη διαδικασία καταχώρισης.

3. Με βάση τις δεσμεύσεις που περιέχονται στο «Small Business Act» για τις μικρές επιχειρήσεις, η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα πολιτική προσέγγιση όσον αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές, καθώς και ουσιώδεις αλλαγές στην οδηγία του 2000 για τις καθυστερημένες πληρωμές. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους εντός 30 ημερών. Παράλληλα, η Επιτροπή δεσμεύεται να επιταχύνει την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να τηρούνται οι στόχοι όσον αφορά την πληρωμή λογαριασμών, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και να μειώνει το χρόνο πληρωμής κάτω του νομικά προβλεπομένου.

4. Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε. «Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις» (Your Europe – SME Portal) με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαίων επιχειρηματιών να δραστηριοποιηθούν επιχειρησιακά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Πρόγραμμα Εργασίας 2009 της πρωτοβουλίας «Έξυπνη Ενέργεια στην Ευρώπη» (Intelligent Energy-Europe - IEE) με σκοπό τη συγχρηματοδότηση των μη-τεχνολογικών προγραμμάτων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών μεταφορών.

6. Κοινό Σύστημα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (Shared Environmental Information System - SEIS) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία.

7. Έκθεση της Ειδικής Ομάδας «Σκέψου Πρώτα σε Μικρή Κλίμακα – λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συμφέροντα των ΜμΕ στην χάραξη των πολιτικών» (Think Small First - considering SME interests in policy-making) για την εφαρμογή του «Small Business Act».

8. Τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. στηρίζουν νέους κανόνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

9. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 επιπλέον μονάδες βάσης. Αυτή η απόφαση συνιστά τη συνολική μείωση του επιτοκίου για τις κύριες δράσεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (Eurosystem) από τις 8 Οκτωβρίου 2008 σε 300 μονάδες βάσης.

10. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας υψηλού κινδύνου σε μελλοντικές τεχνολογίες στην Ευρώπη. Ο στόχος της πρότασης είναι να διπλασιαστούν οι επενδύσεις σε έρευνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2015.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε Ειδική Ομάδα για τα Συστήματα Πληρωμών (Payment Systems Market Expert Group PSMEG) με σκοπό να βοηθήσει στην προετοιμασία της πολιτικής στον τομέα των πληρωμών.

12. Διαδικτυακή πύλη για την Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜμΕ (SME Week), 6-14 Μαΐου 2009.

13. Ευρωεκλογές 5-7 Ιουνίου 2009. Στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές θα λάβουν χώρα στις 7 Ιουνίου 2009.

14. Βασικοί κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επικαιροποίηση της αποκαλούμενης μαύρης λίστας των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ασφάλειας πτήσεων.1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Marco Polo II» με σκοπό τη στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 8 Μαΐου 2009.

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ERASMUS» για Νέους Επιχειρηματίες με σκοπό να βοηθήσει τους νέους ευρωπαίους επιχειρηματίες να εμπλουτίσουν τις επιχειρηματικές εμπειρίες τους. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 29 Μαΐου 2009.

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κοινότητες για Γνώσεις και Καινοτομία» (Knowledge & Innovation Communities) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology). Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινοπραξιών που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μία ιδιωτική επιχείρηση, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας. Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2009..1. Εταιρεία από τη Ρωσία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αρτοποιίας αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και αμοιβαία παραγωγή.

2. Εταιρεία από τη Βουλγαρία εξειδικευμένη στην εξαγωγή φρέσκων και καταψυγμένων φρούτων και λαχανικών (βατόμουρα, σμέουρα, μανιτάρια), και φρέσκων και αποξηραμένων μπαχαρικών αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

3. Εταιρεία από τη Ρουμανία εξειδικευμένη στην εμφιάλωση μεταλλικού νερού αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

4. Εταιρεία από τη Βουλγαρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας από χαρτόνι επιθυμεί να πωλήσει την επιχείρησή της.

5. Εταιρεία από την Τουρκία εξειδικευμένη στην παραγωγή κεραμικών ειδών υγιεινής αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

6. Εταιρεία από την Αγγλία εξειδικευμένη στο μάρκετινγκ, πώληση και διανομή ιατρικού εξοπλισμού αναζητά παραγωγούς στον ίδιο κλάδο που επιθυμούν να εισάγουν τα προϊόντα τους στην αγγλική αγορά.

7. Εταιρεία από την Κίνα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισάγουν τα προϊόντα τους στην κινέζικη αγορά. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

8. Εταιρεία από την Ιταλία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης αναζητά παραγωγούς κάδων απορριμμάτων.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Thames Valley Police) Kidlington, Αγγλία για την προμήθεια ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης, αρ. 2009/S 67-096673. Καταληκτική ημερομηνία 05.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Ministry of Justice) London, Αγγλία για την προμήθεια απορρυπαντικών, αρ. 2009/S 69-100108. Καταληκτική ημερομηνία 07.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Meath County Vocational Education Committee) Navan, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2009/S 64-092068. Καταληκτική ημερομηνία 11.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Ministry of Justice) London, Αγγλία για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών, αρ. 2009/S 70-101643. Καταληκτική ημερομηνία 13.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (South Lanarkshire Council) Hamilton, Αγγλία για την προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, αρ. 2009/S 64-092035. Καταληκτική ημερομηνία 14.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Royal Mail Group) Chesterfield, Αγγλία για την προμήθεια καυσίμων πετρελαιοκινητήρων ντίζελ, αρ. 2009/S 52-075510. Καταληκτική ημερομηνία 18.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Sandwell Metropolitan Council) Oldbury, Αγγλία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2009/S 68-098386. Καταληκτική ημερομηνία 22.05.2009. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια θωρακισμένων ή ενισχυμένων πορτών, αρ. 2009/S 67-096919. Καταληκτική ημερομηνία 12.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια χάρτινων τραπεζομάντιλων μίας χρήσης, αρ. 2009/S 71-102916. Καταληκτική ημερομηνία 19.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Άγιοι Ομολογητές, Κύπρος για την προμήθεια παρασκευασμένων και διατηρημένων ψαριών, αρ. 2009/S 72-104479. Καταληκτική ημερομηνία 19.06.2009. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα : «Ευρωπαϊκές ΜμΕ στον 21ο αιώνα – ένας κόσμος ευκαιριών. Διευκολύνοντας τις ΜμΕ να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια αγορά», 7 Μαΐου 2009, Brussels, Βέλγιο.

2. Ημερίδα με θέμα : «Ευρωπαϊκή Μέρα Χρηματοδότησης για ΜμΕ», (EU Finance Day for SMEs), 12 Μαΐου 2009, Prague, Τσεχία.

3. Διεθνές Συνέδριο «DERBI 2009» στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 11-13 Ιουνίου 2009, Perpignan, Γαλλία.

4. Ημερίδα με θέμα : «Ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι κανόνες για την ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία των χημικών» (EU & worldwide rules for classification, labeling & packaging of chemicals), 17 Ιουνίου 2009, Brussels, Βέλγιο. 

1. Διεθνής Έκθεση (BALKANPAC), 2-5 Ιουνίου 2009, Plovdiv, Βουλγαρία, στον κλάδο της συσκευασίας, της τυπογραφίας, και της ανακύκλωσης.

2. Διεθνής Έκθεση (MEBLE 2009), 3-6 Ιουνίου 2009, Posnan, Πολωνία, στον κλάδο των επίπλων, της επίπλωσης και της εσωτερικής διακόσμησης.

3. Διεθνής Έκθεση (RIGENERGIA 2009), 5-7 Ιουνίου 2009, Aosta, Ιταλία, στον τομέα της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, φωτοβολταϊκά κλπ).

4. Διεθνής Έκθεση (ITM – TEXTILE MACHINERY 2009), 6-10 Ιουνίου 2009, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (μηχανήματα, υφάσματα, χημικά).

5. Διεθνής Έκθεση (SUMMER GOOD FOOD SHOW 2009), 10-14 Ιουνίου 2009, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων.Εκδήλωση με θέμα : «Ημέρα της Ευρώπης», 8-10 Μαΐου 2009, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

(Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: euroinfo@sbbe.gr)1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου «RIGENERGIA 2009» 5 Ιουνίου 2009, Aosta, Ιταλία, στον τομέα της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, φωτοβολταϊκά κλπ).

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «EURODIGIMEET 2009», 5 Ιουνίου 2009, Paris, Γαλλία στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «PROENERGY» στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου «DERBI 2009» 11-12 Ιουνίου 2009, Perpignan, Γαλλία, στον τομέα της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικολογική δόμηση κλπ)

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τσεχία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

13. EU Bookshop
14. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
15. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2009_16.htm