1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων και για επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού του 2001 όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

2. Πρόταση της Ε.Ε. για αναθεώρηση των λογιστικών κανόνων για τις μικρές επιχειρήσεις.

3. Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τα Κράτη Μέλη με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση.

4. Νέο σχέδιο για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ευρώπη.

5. Ισχυρά clusters για την προώθηση και καθοδήγηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.Η δεύτερη φάση του προγράμματος Corallia (ΕΠΑΝ II) ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.1. Εταιρεία από την Πολωνία ειδικευμένη στην κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη βιομηχανία των τροφίμων και της θέρμανσης αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

2. Εταιρεία από την Πολωνία ειδικευμένη στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξατομικευμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων για την βιομηχανία των τροφίμων (επεξεργασία φρούτων και λαχανικών) αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή και διανομή.

3. Εταιρεία από την Πολωνία ειδικευμένη στην παραγωγή ξύλινων επίπλων κήπου αναζητά συνεργάτη για μεταφορά τεχνογνωσίας και αμοιβαία παραγωγή. Επίσης επιθυμεί να πουλήσει την επιχείρησή της ή μέρος αυτής.

4. Εταιρεία από τη Γαλλία ειδικευμένη στην προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, μηχανήματα, χημικά) αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

5. Εταιρεία από την Αγγλία ειδικευμένη στο εμπόριο ηλεκτρικών προϊόντων αναζητά κατασκευαστές ηλεκτρικών προϊόντων με σκοπό την προώθησή τους στην αγγλική αγορά.

6. Εταιρεία από την Πολωνία ειδικευμένη στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών στοιχείων σε πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος αναζητά αμοιβαία παραγωγή και προσφέρει υπεργολαβία.

7. Εταιρεία από την Τουρκία ειδικευμένη στην εισαγωγή ιατρικού εξοπλισμού αναζητά προμηθευτές.

8. Συμβουλευτική εταιρεία από το Βέλγιο ειδικευμένη στην πληροφορική και τηλεπικοινωνία αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και υπεργολαβία.

9. Μεταφορική εταιρεία από την Τσεχία αναζητά συνεργάτη.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (University of Aberdeen) Aberdeen, Σκωτία για την προμήθεια πακέτων λογισμικού παρακολούθησης χρόνου εργασίας ή ανθρώπινων πόρων, αρ. 2008/S 191-252780. Καταληκτική ημερομηνία 6.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Scottish Prison Service) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια υφασμάτων και συναφών ειδών, αρ. 2008/S 181-240442. Καταληκτική ημερομηνία 6.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Central Procurement Directorate) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια χάλυβα, αρ. 2008/S 191-252746. Καταληκτική ημερομηνία 10.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Fife Council) Glenrothes, Σκωτία για την προμήθεια ιατρικών κλινών, αρ. 2008/S 191-252711. Καταληκτική ημερομηνία 12.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Ministry of Defence) Glasgow, Σκωτία για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου, αρ. 2008/S 182-241623. Καταληκτική ημερομηνία 14.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust) Sutton in Ashfield, Αγγλία για την προμήθεια κουρτινών, αρ. 2008/S 202-268088. Καταληκτική ημερομηνία 14.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Communications & Situational Awareness) Bristol, Αγγλία για την προμήθεια καλωδίων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, αρ. 2008/S 191-252793. Καταληκτική ημερομηνία 17.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Scottish Prison Service) Edinburgh, Σκωτία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2008/S 199-263990. Καταληκτική ημερομηνία 19.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Birmingham Children’s Hospital) Birmingham, Αγγλία για την προμήθεια ανελκυστήρων, αρ. 2008/S 202-267950. Καταληκτική ημερομηνία 27.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Φόρουμ με θέμα «Σώζοντας το νερό στην Ευρώπη» (Saving Europe’s Water), 5 Νοεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις τεχνολογίες της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας (iTEC08 – Your Technology Hotspot), 6-7 Νοεμβρίου 2008, Darmstadt, Γερμανία.

3. Ευρωπαϊκό Εργαστήριο με θέμα «Η Πρόληψη των Εμποδίων για το Εμπόριο στην Ενιαία Αγορά» (Preventing Obstacles to Trade in the Internal Market), 12 Νοεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

4. Ευρωπαϊκό Φόρουμ με θέμα «Αειφόρος Κατανάλωση και Παραγωγή στην Μεταποίηση της Ευρώπης» (Towards Sustainable Consumption & Production in European Manufacturing), 19-21 Νοεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

5. Διεθνές Συνέδριο για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές «IRES 2008» (International Renewable Energy Storage Conference), 24-25 Νοεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία.

6. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Χρηματοδότηση για την Καινοτομία» (Financing Innovation), 27 Νοεμβρίου 2008, Venice, Ιταλία.

7. Διεθνές Φόρουμ για τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κορέας για έρευνα στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας (EU-Korea Co-operation Forum on ICT Research), 1-2 Δεκεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

8. Διεθνές Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «MARCO POLO» με θέμα τις αειφόρους εμπορευματικές μεταφορές (Sustainable Freight Transport), 2-3 Δεκεμβρίου 2008, Valencia, Ισπανία.

9. Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία και την Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια (Solar Innovation & Investment), 2-3 Δεκεμβρίου 2008, New York City, ΗΠΑ 

1. Διεθνής Έκθεση (GOOD FOOD SHOW LONDON), 14–16 Νοεμβρίου 2008, London, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων.

2. Διεθνής Έκθεση (WOOD PROCESSING MACHINERY 2008), 15–19 Νοεμβρίου 2008, Istanbul, Τουρκία, στον κλάδο της ξυλείας.

3. Διεθνής Έκθεση (EGYPTEX 2008), 16–18 Νοεμβρίου 2008, Cairo, Αίγυπτο, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (ένδυσης και λευκών ειδών).

4. Διεθνής Έκθεση (METAL EXPO 2008), 18–21 Νοεμβρίου 2008, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των μετάλλων.

5. Διεθνής Έκθεση (AQUA-THERM PRAHA 2008), 25–29 Νοεμβρίου 2008, Prague, Τσεχία, στον κλάδο της θέρμανσης.

6. Διεθνής Έκθεση (GOOD FOOD SHOW BIRMINGHAM), 26–30 Νοεμβρίου 2008, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο των τροφίμων.

7. Διεθνής Έκθεση (CEP CLEAN ENERGY POWER), 29-31 Ιανουαρίου 2009, Stuttgart, Γερμανία, στον κλάδο της ενέργειας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Brokerage Event in Transport & Logistics) στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ «Atlantic Logistics Forum 2008», 18 Νοεμβρίου 2008, Bilbao, Ισπανία, στον κλάδο της μεταφοράς και διαχείρισης - διακίνησης εμπορευμάτων.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Brokerage Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «Bio Meets Nano & IT 2008», 10 Δεκεμβρίου 2008, Oulu, Φινλανδία, στον κλάδο της πληροφορικής και νανοτεχνολογίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (European Energy Efficient Building & Renovation Meetingpoint) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «CEP CLEAN ENERGY POWER», 29-30 Ιανουαρίου 2009, Stuttgart, Γερμανία, στον κλάδο της ενέργειας. 

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία Γαλλίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
11 Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

12. EU Bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2008_10.htm