1. Η Ε.Ε. εκδίδει πρακτικό οδηγό ευκαιριών ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία «Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research & Innovation».

2. Η Ε.Ε. συνεργάζεται με τα Κράτη-Μέλη με στόχο τη δημιουργία διασυνοριακών πηγών χρηματοδότησης και αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) για την υποστήριξη καινοτόμων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) αποφασίζει να εκσυγχρονίσει και να αυξήσει σημαντικά τα δάνεια για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις το 2009.

4. Νέα διαδικτυακή πύλη, «Competitive Greece», αφιερωμένη αποκλειστικά σε θέματα ανταγωνιστικότητας της χώρας, εγκαινίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5. Σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έναρξη ισχύος κανονισμού για την αναθεώρηση και την απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

6. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκδίδει επιχειρηματικό οδηγό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Doing Business in Southeast Europe 2008).

7. Βραβείο Καλύτερης Ιδέας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας. Αποσκοπεί στη συγκέντρωση καινοτόμων προτάσεων για τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας που πηγάζει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν μειωθεί η γραφειοκρατία, οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στις κύριες δραστηριότητές τους και θα ελευθερωθούν πόροι για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους: πολίτες, εταιρείες, επιχειρηματικούς συνδέσμους, δημόσιες αρχές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλους. Η προθεσμία για την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2009.

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια νομοθετική πρόταση στόχος της οποίας είναι η παροχή στους πολίτες ευρύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών και η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

9. Το 2009 ορίζεται ως η Ευρωπαϊκή Χρονιά της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας.

10. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), ως εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, με έδρα τη Βουδαπέστη, Ουγγαρία, σηματοδοτεί την έναρξη των δραστηριοτήτων του με τη διεξαγωγή της πρώτης συνεδρίασης του πρόσφατα διορισμένου διοικητικού συμβουλίου του.1. Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «JASMINE» σχεδιάζει η Ε.Ε. για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

2. Τέταρτος κύκλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Managers Exchange & Training Programme (METP)» για την εκπαίδευση μάνατζερ με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κίνα.

3. Νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για τα προγράμματα Υγεία, Τρόφιμα-Γεωργία-Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ασφάλεια, Διάστημα, Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ, Περιφέρειες της Γνώσης, Επιστήμη και Κοινωνία και Διεθνής Συνεργασία ανακοίνωσε η Ε.Ε. στις 3 Σεπτεμβρίου.1. Εταιρεία από τη Γερμανία ειδικευμένη στην παραγωγή σιτάλευρων και σικάλευρων αναζητά συνεργάτη για εμπορική συνεργασία.

2. Συμβουλευτική εταιρεία από την Ισπανία ειδικευμένη στον κλάδο των τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την προώθηση των προϊόντων τους στην Ισπανική αγορά.

3. Εταιρεία από τη Βουλγαρία ειδικευμένη στην αμπελοκαλλιέργεια αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

4. Εταιρεία από τη Σλοβακία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης προσφέρει υπεργολαβία.

5. Πτηνοτροφείο από τη Βουλγαρία αναζητά συνεργάτη για την παραγωγή λιπασμάτων από απόβλητα πτηνοτροφείου.

6. Εταιρεία από την Αυστρία ειδικευμένη στην παροχή συστημάτων λογισμικού προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων, πλαστικών ειδών, φαρμάκων και μηχανημάτων.

7. Συμβουλευτική εταιρεία από τη Γερμανία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη γερμανική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

8. Εταιρεία από την Τουρκία ειδικευμένη στην παραγωγή συστημάτων θέρμανσης και μεταλλικών κατασκευών προσφέρει υπεργολαβία. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

9. Εταιρεία από τη Βουλγαρία ειδικευμένη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και παρακολούθησης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

10. Συμβουλευτική εταιρεία από τη Σουηδία ειδικευμένη στο μάρκετινγκ προϊόντων από χάλυβα προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σουηδική αγορά.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Joint Procurement Unit) Newport, Αγγλία για την προμήθεια νωπού αγελαδινού γάλακτος, αρ. 2008/S 170-227633. Καταληκτική ημερομηνία 9.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Severn Trent Water) Birmingham, Αγγλία για την προμήθεια χημικών, αρ. 2008/S 172-230177. Καταληκτική ημερομηνία 10.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Defence) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2008/S 165-222287. Καταληκτική ημερομηνία 10.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Cartrefi Conwy Cyfyngedig) Conwy, Ουαλία για την προμήθεια παραθύρων, αρ. 2008/S 175-233156. Καταληκτική ημερομηνία 13.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Ards Hospital) Lisburn, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια καρεκλών, αρ. 2008/S 175-233384. Καταληκτική ημερομηνία 13.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Health Service Executive) Kilkenny, Ιρλανδία για την προμήθεια προϊόντών κρέατος, αρ. 2008/S 170-227706. Καταληκτική ημερομηνία 13.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια κουρτινών, διακοσμητικών υφασμάτων, γύρων κρεβατιών και σκίαστρων από ύφασμα, αρ. 2008/S 169-226692. Καταληκτική ημερομηνία 15.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Central Procurement Directorate) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια ζωοτροφών, αρ. 2008/S 172-229764. Καταληκτική ημερομηνία 16.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Southampton City Council) Southampton, Αγγλία για την προμήθεια παραθύρων, πορτών και συναφών ειδών, αρ. 2008/S 172-229662. Καταληκτική ημερομηνία 20.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) Λευκωσία, Κύπρος για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, αρ. 2008/S 171-228793. Καταληκτική ημερομηνία 24.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Cumbria County Council) Carlisle, Αγγλία για την προμήθεια προϊόντων διατροφής και ποτών, αρ. 2008/S 179-238838. Καταληκτική ημερομηνία 3.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Defence) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, αρ. 2008/S 169-226650. Καταληκτική ημερομηνία 3.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. 2ο Διεθνές Φόρουμ για Καινοτόμες Τεχνολογίες Φαρμάκων (ITMED 2008), 15-17 Οκτωβρίου, Bialystok, Πολωνία.

2. Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμη Θέρμανση και Ψύξη (Renewable Heating & Cooling Congress), 16-17 Οκτωβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

3. Διεθνές Συνέδριο για Τεχνολογίες στον κλάδο της υπόδησης (International Technical Footwear Congress), 16-18 Οκτωβρίου 2008, Elche (Alicante), Ισπανία

4. 1ο Διεθνές Εργαστήριο Στρατηγικού Μάνατζμεντ (1st International Strategic People Management Workshop), 17 Οκτωβρίου 2008, Θεσσαλονίκη.

5. Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Περιβάλλον, (Sustainable Energy and Environment Forum), 21-22 Οκτωβρίου 2008, Roskilde, Δανία.

6. Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα : «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση» (CEN StandarDays), 23-24 Οκτωβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

7. Σεμινάριο για τη Συνεργασία Ε.Ε – Ιαπωνίας για την Έρευνα και Ανάπτυξη και τη Διεθνοποίηση των Δικτύων (EU–Japan Co-operation – R&D and Clusters Internationalization), 29 Οκτωβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

8. Εργαστήριο για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με την Πιστοποίηση στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας (IPR in ICT Standardisation), 19 Νοεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

9. 4ο Διεθνές Συμπόσιο για Συσκευασία Τροφίμων – Επιστημονική Ανάπτυξη για την Υποστήριξη της Υγιεινής και Ασφάλειας (4th International Symposium on Food Packaging – Scientific Developments Supporting Safety & Quality), 19-21 Νοεμβρίου 2008, Prague, Τσεχία.

10. Συνέδριο με θέμα : «Καινοτόμα Επιστήμη για το Περιβάλλον και την Υγεία» (Innovative Science for Environment & Health), 20-21 Νοεμβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

11. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την πληροφορική και τηλεπικοινωνία (ICT 2008), 25-27 Νοεμβρίου 2008, Lyon, Γαλλία 

1. Διεθνής Έκθεση (SIAL 2008), 19–23 Οκτωβρίου 2008, Paris, Γαλλία, στον κλάδο των τροφίμων.

2. Διεθνής Έκθεση (International Chemical Exhibition EXPOQUIMIA) 20-24 Οκτωβρίου 2008, Barcelona, Ισπανία, στον κλάδο των χημικών.

3. Διεθνής Έκθεση (GOOD FOOD SHOW SCOTLAND), 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008, Glasgow, Σκωτία, στον κλάδο των τροφίμων.

4. Διεθνής Έκθεση (GEO2), 4-7 Νοεμβρίου 2008, Bilbao, Ισπανία, στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης.

5. Διεθνής Έκθεση (Furniture Technologies, Components, Textiles) 8-11 Οκτωβρίου 2008, Κίεβο, Ουκρανία, στον κλάδο των επίπλων.

6. Διεθνής Έκθεση (Seafood Expo 2008) 11-14 Νοεμβρίου 2008, Κίεβο, Ουκρανία, στον κλάδο των τροφίμων (θαλασσινά).

7. Διεθνής Έκθεση (Salon of Coffee, Tea & Confectionary 2008) 11-14 Νοεμβρίου 2008, Κίεβο, Ουκρανία, στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των ροφημάτων.

8. Διεθνής Έκθεση (RENEXPO SOUTHEAST EUROPE), 19–21 Νοεμβρίου 2008, Bucharest, Ρουμανία, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στη δόμηση και την ανακαίνιση κτιρίων.

9. Διεθνής Έκθεση (MEDICA 2008) 19-22 Νοεμβρίου 2008, Düsseldorf, Γερμανία, στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Business Rendezvous), 16 Οκτωβρίου 2008, Budapest, Ουγγαρία, στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (b2fair Business & ICT Matching Days BICT 2008), 22-23 Οκτωβρίου 2008, Liege, Βέλγιο, στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας.

3. 9ο Διεθνές Φόρουμ Επιχειρηματικών Συναντήσεων για Νέες Πηγές Ενέργειας Αειφόρου Ανάπτυξης (9th Euro-Mediterranean Meetings: New Energies for Sustainable Development), 27-28 Οκτωβρίου 2008, Marseille, Γαλλία.

4. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας για Αειφόρο Ανάπτυξη (Brokerage Event on Sustainable Development) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «GEO2», 6-7 Νοεμβρίου 2008, Bilbao, Ισπανία.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Turkiye Mid-Eastern Europe Foreign Trade Bridge), 18-19 Νοεμβρίου 2008, Istanbul, Τουρκία, σε διάφορους κλάδους.

6. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας για ιατρικές τεχνολογίες (Medical Technologies Partnering Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «MEDICA 2008», 20-21 Νοεμβρίου 2008, Dusseldorf, Γερμανία. 

1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία Γαλλίας
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
11 Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

12. EU Bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2008_09.htm