1. Η Ε.Ε. προτείνει μία σειρά μέτρων με κύριο σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης στην Ευρώπη και ειδικά της ενεργειακής αποδοτικότητας των προϊόντων.

2. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευθεί να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020, προκειμένου να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

3. Πληροφοριακό υλικό σχετικά με εμπορεύματα στην Ενιαία Αγορά.

4. Αναθεώρηση του σχήματος «Eco-Label».

5. Νέα στρατηγική της Ε.Ε. για το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με σκοπό την υποστήριξη και την προστασία των εφευρετών και τη διαθεσιμότητα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υψηλής ποιότητας για τις ΜμΕ.

6. Στις 16 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έκθεση και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση των διατάξεων περί ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν για τα προϊόντα καπνού.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία μείωσης κατά 10% των πληρωμών προς την Ελλάδα σε σχέση με τα μέτρα γεωργικών στρεμματικών ενισχύσεων και τα μέτρα ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης, λόγω των συνεχιζόμενων ελλείψεων στο εθνικό σύστημα ελέγχου.

8. H ΕΕ θα αποκτήσει μια νέα νομοθεσία για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στόχων για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους. Oι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2020.

9. Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την εκτίμηση κινδύνου "Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας - Οφέλη για εσένα προσωπικά, οφέλη για τις επιχειρήσεις” εγκαινιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Η εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι κατασκευές, ο τομέας της υγείας και της γεωργίας καθώς και στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα διαρκέσει δύο χρόνια (2008-09).

10. Πολυγλωσσία: πώς οι γλώσσες βοηθούν τις επιχειρήσεις. Το επιχειρησιακό φόρουμ για την πολυγλωσσία υπέβαλε έκθεση στον αρμόδιο Επίτροπο, κ. Λέοναρντ Όρμπαν. Η έκθεση παρουσιάζει μια σαφή επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να υποστηριχθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις νέες αγορές.Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας (Future & Emerging Technologies – FET Open Scheme) με στόχο την προώθηση της έρευνας σε νεοεμφανιζόμενους ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 23.09.2009.1. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αρτοποιίας αναζητά συνεργάτη για ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας. Επίσης προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες.

2. Ιταλική εταιρεία ειδικευμένη στη χονδρική πώληση ποτών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ιταλική αγορά.

3. Εταιρεία από την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών αναζητά προμηθευτή χυμών.

4. Βουλγάρικη εταιρεία προσφέρει πλήρη εξοπλισμένη γαλακτοπαραγωγική μονάδα για πώληση.

5. Εταιρεία από την Τσεχία ειδικευμένη στην παραγωγή ζωοτροφών προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες. Επίσης αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

6. Εταιρεία από την Ιταλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (εξειδικευμένων και αθλητικών ειδών με συνθετικά υλικά) προσφέρει υπεργολαβία. Επίσης ενδιαφέρεται για αμοιβαία παραγωγή.

7. Γαλλική εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή πλεκτών υψηλής ποιότητας (π.χ. παλτά, φορέματα, ζακέτες, μπλούζες) αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

8. Εταιρεία από την Τσεχία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει τις εγκαταστάσεις της για παραγωγή. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

9. Εταιρεία από την Αγγλία ειδικευμένη στην κατασκευή ειδών υγιεινής επιθυμεί να πωλήσει την επιχείρηση ή μέρους αυτής. Επίσης αναζητά συνεργάτη για τεχνική συνεργασία (ανάπτυξη προϊόντος) και υπεργολαβία.

10. Εταιρεία από τη Γαλλία ειδικευμένη στην εισαγωγή-εξαγωγή επίπλων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

11. Εταιρεία από τη Λιθουανία ειδικευμένη στην αντιπροσώπευση επιχειρήσεων (μάρκετινγκ και διανομή προϊόντων) στις Βαλτικές Χώρες προσφέρει τις υπηρεσίες της.

12. Βελγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και υπεργολαβία. Επίσης επιθυμεί να πωλήσει την επιχείρηση ή μέρους αυτής.

13. Εταιρεία από την Εσθονία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής (σχεδιασμός ιστοσελίδων, λογισμικού, βάσης δεδομένων) αναζητά συνεργάτη.

14. Εταιρεία από τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής (συστήματα λογισμικού) προσφέρει υπεργολαβία και αμοιβαία παραγωγή.

15. Εταιρεία από την Πολωνία με εγκαταστάσεις – αποθηκευτικούς χώρους πλήρως εξοπλισμένους αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Sanctuary Housing Association) Worcester, Αγγλία για την προμήθεια πλαστικών πορτών, παραθύρων, πλαισίων, κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων και ρολών, αρ. 2008/S 141-189221. Καταληκτική ημερομηνία 05.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Hampshire County Council) Winchester, Αγγλία για την προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων, αρ. 2008/S 145-195386. Καταληκτική ημερομηνία 08.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Belfast Education & Library Board) Belfast, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια πετρελαίου εξωτερικής καύσης, αρ. 2008/S 143-191867. Καταληκτική ημερομηνία 08.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Kingston Upon Hull City Council) Hull, Αγγλία για την προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρ. 2008/S 141-189117. Καταληκτική ημερομηνία 10.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Orkney Islands Council) Kirkwall, Σκωτία για την προμήθεια πετρελαίου εξωτερικής καύσης, αρ. 2008/S 121-161894. Καταληκτική ημερομηνία 12.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Caversfield Defence Clothing) Bicester, Αγγλία για την προμήθεια διαφόρων έτοιμων ειδών υφαντουργίας, αρ. 2008/S 161-217755. Καταληκτική ημερομηνία 22.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Prasidium fur Technik, Logistik und Verwaltung) Wiesbaden, Γερμανία για την προμήθεια πλεκτών ζακέτων, αρ. 2008/S 158-213812. Καταληκτική ημερομηνία 26.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην γερμανική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Government Supplies Agency) Dublin, Ιρλανδία για την προμήθεια στολών, αρ. 2008/S 140-187773. Καταληκτική ημερομηνία 26.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Aberdeen City Council) Aberdeen, Σκωτία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2008/S 158-213605. Καταληκτική ημερομηνία 30.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Lancashire County Council) Preston, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων υπνοδωματίου, τραπεζαρίας και καθιστικού, αρ. 2008/S 158-213724. Καταληκτική ημερομηνία 30.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Stirling Council) Stirling, Σκωτία για την προμήθεια ορυκτού αλατιού, αρ. 2008/S 158-213818. Καταληκτική ημερομηνία 06.10.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (Rochdale Metropolitan Borough Council) Rochdale, Αγγλία για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τροφοδοσίας, αρ. 2008/S 131-174628. Καταληκτική ημερομηνία 11.11.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Διαχείριση και Αποτίμηση Πληροφοριών (European Conference on Information Management and Evaluation - ECIME), 11-12 Σεπτεμβρίου 2008, London, Αγγλία.

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (European Conference on Entrepreneurship & Innovation), 15-16 Σεπτεμβρίου 2008, Winchester, Αγγλία.

3. Συνέδριο με θέμα : «Αγορές Νέας Γενιάς για βιοκαύσιμα» (Next Generation Biofuels Markets), 6-7 Οκτωβρίου 2008, Amsterdam, Ολλανδία.

4. Εκδήλωση της Ε.Ε. με θέμα : «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» (European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS 2008), 6-9 Οκτωβρίου 2008, Brussels, Βέλγιο.

5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα : «Χρηματοδότηση καινοτόμων ΜμΕ» (Financing Innovative SMEs), 24-25 Νόεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία 

1. Διεθνής Έκθεση (GDS International Event for Shoes & Accessories), 12–14 Σεπτεμβρίου 2008, Dusseldorf, Γερμανία, στον κλάδο της υπόδησης και αξεσουάρ.

2. Διεθνής Έκθεση (EXPO FOOD & DRINKS 2008), 12–15 Σεπτεμβρίου 2008, Yerevan, Αρμενία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

3. Διεθνής Έκθεση (FURNITURE SALON EXPO 2008), 12–15 Σεπτεμβρίου 2008, Yerevan, Αρμενία, στον κλάδο των επίπλων.

4. Διεθνής Έκθεση (MSV 2008), 15–19 Σεπτεμβρίου 2008, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της μηχανολογίας (μηχανημάτων και εργαλείων).

5. Διεθνής Έκθεση (KYIV FASHION), 16–19 Σεπτεμβρίου 2008, Kyiv, Ουκρανία, στον τομέα της μόδας.

6. Διεθνής Έκθεση (MILANO UNICA), 16–19 Σεπτεμβρίου 2008, Milan, Ιταλία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

7. Διεθνής Έκθεση (FASHION DAYS), 16–21 Σεπτεμβρίου 2008, Zagreb, Κροατία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, υπόδησης, ένδυσης και δερμάτινων ειδών.

8. Διεθνής Έκθεση (INTERMOPRO 2008), 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2008, Dusseldorf, Γερμανία, στον κλάδο των γαλακτομικών.

9. Διεθνής Έκθεση (INVEX-DIGITEX 2008), 6–9 Οκτωβρίου 2008, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνίας, ηλεκτρονικών ειδών και ψηφιακής τεχνολογίας.1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Triple-I International Co-operation Forum), 3-5 Σεπτεμβρίου 2008, Graz, Αυστρία, στους τομείς της διαχείρισης των γνώσεων και των νέων τεχνολογιών Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (b2fair Matchmaking Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «MSV 2008», 16 – 17 Σεπτεμβρίου 2008, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της μηχανολογίας (μηχανημάτων και εργαλείων).

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Slovak Matchmaking Fair 2008), 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2008, Banska Bystrica, Σλοβακία, σε διάφορους κλάδους (κλωστοϋφαντουργίας, γεωργίας, ηλεκτρονικών ειδών, ξυλείας, μηχανολογίας, πληροφορικής, περιβαλλοντικής τεχνολογίας).

4. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Brokerage Event), στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «INVEX-DIGITEX 2008», 6-7 Οκτωβρίου 2008, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της πληροφορικής και της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών ειδών.

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (b2fair Business & ICT Matching Days), 22-23 Οκτωβρίου 2008, Liege, Βέλγιο, στον κλάδο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας.

6. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας (Food Mood Technology Partnership Event), 24 Οκτωβρίου 2008, Torino, Ιταλία, στον κλάδο των τροφίμων, της ενέργειας, της βιοτεχνολογίας, της διαχείρισης αποβλήτων και της γεωργίας. 

1. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
3. Προεδρία Γαλλίας
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
5. Έλληνας Επίτροπος
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
7. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
8. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
9. Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

10. EU Bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2008_08.htm